RBANS – nye normer på deltestnivå

Nå finnes det nye normer til RBANS på deltestnivå. Selv om tolkningen av testresultatet primært utføres på indeksnivå i RBANS, kan det noen ganger være relevant å undersøke hvordan personen har prestert på enkelte deltester. For eksempel når det er en stor variasjon mellom resultatene på de ulike deltestene som bidrar til en indeks, eller mellom resultatene på ulike indekser. Dette kan gi et bedre innblikk og forståelse for personens styrker, svakheter og hvordan han eller hun fungerer i hverdagen, eller gi ytterligere et grunnlag for behandlingsplanlegging.

Her kan du laste ned retningslinjer for tolking og normtabeller til deltesten i RBANS››

Mer informasjon om RBANS››