Vellykket arbeidsminnetrening på Danderyds Sjukhus i Sverige

Danderyds Sjukhus er den største brukeren av Cogmed Arbeidsminnetrening i Sverige. Siden 2008 har de gjennomført nærmere 300 treningsopplegg. De fleste av de som trener, er slagpasienter på rehabiliteringsavdelingen. «Treningen passer veldig godt inn i virksomheten vår,» sier ergoterapeut Anette Wikander. «Pasientene har kommet langt i rehabiliteringen, men opplever kognitive begrensninger i hverdagen. Det er for mange veldig godt å kunne påvirke sin egen situasjon, og de er ofte både motiverte og svært selvstendige når de trener.»

Individuelle planer og coaching

Anettes rolle som coach er å hjelpe pasienten med strukturering, planlegging og tilbakemeldinger. Hun kan av og til måtte hjelpe brukerne med å logge inn i programmet, men utover dette styrer pasientene ofte treningen sin helt selv. Før hver trening har Anette et startmøte der de gjennomgår treningsboken sammen, og etter dette er det veldig individuelt hvordan treningen legges opp for hver enkelt pasient. En del pasienter tar selv ansvar for å gjennomføre treningen, mens andre trenger mer støtte i planleggingen. Det er viktig at treningen blir en tydelig del av pasientens hverdag, og slik trener man på struktur og vaner, på lik linje som i andre aktiviteter.

En del pasienter trener hjemme

Dersom pasienten har lang reisevei og ikke har annen rehabiliteringsaktivitet på avdelingen, gjennomføres treningen helt eller delvis i hjemmet. Anette mener dette fungerer godt, ettersom hun kan følge opp treningen på vårt treningsnett og slik kontrollere at den blir gjennomført som planlagt. Treningsnettet gir også coachen mulighet til å gi relevant feedback til pasientene. Anette legger vekt på at det er viktig å ha regelmessige veiledningssamtaler for at pasientene skal få gjennomført treningen med best mulig resultat.

Egenvurdering før og etter hver treningsøkt

For å øke pasientens selvinnsikt har coachene utformet et skjema for egenvurdering som skal fylles ut før og etter hver økt. Skjemaet brukes som grunnlag for veiledningssamtalene og hjelper brukeren å se sammenhengene mellom ytre faktorer og konsentrasjonsevnen. For eksempel kan pasienten oppdage at det er mye lettere å konsentrere seg om formiddagen når han eller hun er uthvilt, og så bruke den erfaringen i hverdagen. Anette ser at pasientene generelt vurderer trøtthet, smerter og stress som mindre mot slutten av treningsperioden.

Arbeidsminnetrening på riktig tidspunkt i rehabiliteringsprosessen

Det varierer hvor lenge etter sykdommen pasientene trener, men treningsopplegget begynner tidligst et halvt år etter for eksempel et hjerneslag. Anette sier det er viktig at treningen ikke påbegynnes for tidlig, og tror det er en grunn til at poliklinisk trening fungerer så godt. Pasienten har allerede kommet langt i rehabiliteringsprosessen, er på vei ut i arbeidslivet og er motivert til å trene opp sine kognitive evner. Motivasjon og selvstendighet øker sannsynligheten for at treningen skal ha en god effekt.

Kriterier for å få trene

Hvilke pasienter som får trene med Cogmed Arbeidsminnetrening, avgjøres på et vurderingsmøte i teamet. Arbeidsminnetreningen har effekt på de fleste pasientene, men ikke alle. Det kan også være at pasienter ikke ønsker treningen fordi de ikke ser noen grunn til å delta. Alle som får tilbud om treningen, får prøve den før de bestemmer seg for om de vil gjennomføre programmet. Alle har så langt takket ja.

Gode effekter av treningen

De vanligste resultatene pasientene opplever, er en bedre konsentrasjonsevne og bedre fokus. Anette tester sjelden arbeidsminnekapasiteten etter treningen. Det er pasientens opplevde forbedring som er interessant og som blir gjenstand for vurdering i ettertid. Hun påpeker at treningen også har andre positive bieffekter. For eksempel lærte en pasient med synsfeltbortfall seg raskt å søke på skjermen ved trening. En pasient med afasi hadde problemer med bokstaver, og arbeidsminnetreningen ga mulighet til å trene på dette også. Pasientene opplever det først og fremst som veldig positivt å kunne påvirke sin egen situasjon gjennom treningen og er svært stolte etter at treningen er gjennomført. Mange ønsker å trene igjen eller fortsette med arbeidsminnetrening i hverdagen for å fortsette å øke kapasiteten sin eller for å opprettholde sine forbedrede evner.