Brown Attention-Deficit Disorder Scales, nå med utvidet aldersintervall

Vi lanserer nå to nye spørreskjemaer til Brown ADD Scales. Ett for aldersintervaller 12–18 år og ett for aldersgruppen 18 år og oppover. Brown ADD Scales er en brukervennlig og effektiv test, som kan administreres i løpet av 10–20 minutter. Skalaen kan brukes som et screeninginstrument, som del av en mer omfattende utredning eller for å kartlegge effekter av behandling.

Spørreskjemaene gir et bilde av funksjonsnivået innen fem områder:

1 Organisere, prioritere og komme i gang med arbeid
2 Fokusere, opprettholde og skifte oppmerksomhet
3 Aktivitetsnivå, energi og bearbeidingshastighet
4 Frustrasjonstoleranse og regulering av følelser
5 Arbeidsminne og gjengivelse

Skjemaene inneholder 40 oppgaver hver og kan administreres til individer over 12 år.

Instrumentet genererer én totalskåre: ADD Kombinert (for samtlige områder). Resultatet tolkes i forhold til en grenseverdi, samt som en profil over de ulike funksjonsområdene. Det er gjennomført en norsk oversettelse og bearbeiding av testleddene med amerikanske normdata.

Les mer om Brown ADD Scales ››