Erfaringer med bruk av Vineland-II

Som psykolog i psykosomatikken/psykiatrien har jeg stor nytte av Vineland-II i møte med våre klienter. Fra Vineland-II får jeg informasjon om hvordan klienten/pasienten fungerer sosialt, kommunikativt, hans/hennes dagligdagse ferdigheter og motoriske funksjon; altså hvordan individet fungerer på sentrale og nødvendige områder i livet, områder som er viktige enten det er barn eller voksne. Ut fra dette får man en forståelse av individets tilpasningsevner sammenliknet med en normgruppe for hva som forventes for andre på samme alder. En kan danne seg hypoteser om mulige diagnoser, forstå individets utviklingsnivå, få grunnlag for å kommunisere individets behov til bydel/kommune, i tillegg til at en får mye konkret informasjon om et individ.

Noen av de som henvises kan det være vanskelig å få et klart bilde av og å teste psykologisk; det kan være lavt fungerende individer, nyankomne innvandrere eller andre som er vanskelig å teste direkte. Da har en Vineland-II! Vineland-II gir et godt bilde av hvor en kan starte.

I habiliteringstjenesten og i psykosomatikken kan man ofte få spinkle henvisninger der henviser ikke kjenner individet, og vi har få muligheter til å innhente opplysninger om hvordan personen har fungert. Da har jeg brukt Vineland-II som innledning. Med Vineland-II har jeg på en enkel måte kunnet se hvordan personen fungerer på sentrale områder, sammenliknet med en norm for andre på samme alder, og deretter hvilke områder vi bør fokusere på. Dette har vi jobbet ut fra og intervenert i forhold til. Etter noen år kan vi, igjen med Vineland-II, se om disse intervensjonene har fungert. Vineland-II er en norm som vi kan planlegge våre tjenester etter, og der en etter en tid kan sjekke om tjenestene har virket.

Habiliteringstjenesten, spesialisthelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk kontor og kommunene vil ha bruk for et anvendelig instrument som Vineland-II. Vineland-II er lett å administrere og kan brukes av de fleste yrkesgrupper som har kjennskap til utviklingspsykologi. Nå som Vineland-II har kommet i en skandinavisk versjon med skandinaviske normer, er dette en klar forbedring med sikrere informasjon, ettersom vurderingen av målpersonen skjer etter skandinavisk målestokk.

Eirin Lorentzen
Psykologspesialist i nevropsykologi, Avd. for nevropsykiatri og psykosomatikk Rikshospitalet OUS. Holder kurs for Vineland-brukere, nye og øvede, ta kontakt på elorentz@gmail.com eller telefon 477 19 366.