ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Bestillinger lagt inn før 15. desember kl. 12.00 blir levert og fakturert i 2023, dette med forbehold om uforutsette endringer.

Viktig informasjon om Q-interactive

Til deg som bruker WISC-V på Q-interactive

Vi har blitt oppmerksomme på et problem angående Koding i WISC-V, når deltesten administreres digitalt på Q-interactive. En beskrivelse av problemet presenteres nedenfor samt resultatet av undersøkelsen som er gjennomført. Videre presenteres konsekvensene for beregning av skårer og resultatsammenstilling, samt anbefalinger for videre bruk.

Bakgrunn

De justerte skandinaviske normene som brukes i den digitale versjonen av Koding på WISC-V er basert på resultatet fra amerikanske ekvivalensstudier. Disse studiene har undersøkt ekvivalensen mellom resultater på Koding i papirversjon og digitalt format. Resultatet av studien førte til en skalaekvivalering (en konverteringsprosess som skal bidra til at barns prestasjon på den digitale versjonen kan likestilles med samme barns prestasjon på papirversjonen). Denne ekvivaleringen brukes også på WISC-V på Q-interactive utenfor USA. Skandinaviske kunder har imidlertid oppdaget at administrering av Koding på Q-interactive kan resultere i høyere skalerte skårer på deltesten.

Gjennomført undersøkelse

For å skaffe empirisk underlag for dette, har Pearson gjennomført en omfattende undersøkelse av normdata samt klinisk data fra WISC-V. Data fra ti ulike land ligger til grunn for denne undersøkelsen, og inkluderer både data fra den digitale versjonen og papirutgaven av Koding på WISC-V. Skandinaviske data har blitt analysert på bakgrunn av denne konteksten og følgende undersøkelser er gjennomført:

  • Gjennomsnitt av skalerte skårer på samtlige deltester (Koding inkludert), i både digital- og papirversjon.

  • Frekvensfordelinger av skalerte skårer på Koding i både digital- og papirversjon.

  • Frekvensfordelinger av diskrepanser mellom skalerte skårer på Koding og de øvrige ni primære deltestene, både digital- og papirversjon.

  • Gjennomsnitt av standardskårer for FSIQ og PHI, både digital- og papirversjon.

Resultat

Analysene viser at den skalaekvivaleringen som brukes i USA og i andre land, fører til for høye skalerte skårer på den digitale versjonen av Koding i Skandinavia. Dette innebærer at Skandinaviske barn kan få et testresultat på den digitale versjonen som i gjennomsnitt er forhøyet med 2.2 skalerte skårer (klinisk utvalg) til 3.4 skalerte skårer (ikke-klinisk utvalg), noe som tilsvarer .73 til 1.13 standardavvik (SD). Resultatet på Koding bidrar til Prosesseringshastighetsindeks (PHI) og Fullskala-IQ (FSIQ). Dette kan videre føre til at indeksskårene på PHI blir forhøyet med 5–9 standardskårer (tilsvarende 0.3–0.6 SD). Resultatet på FISQ kan være forhøyet med 2–3 standardskårer (tilsvarende 0.1–0.2 SD).

På bakgrunn av dette har man også undersøkt resultatene på den digitale versjonen av deltesten Symbolleting. Denne undersøkelsen viser at Symbolleting  – i motsetning til Koding – genererer skalerte skårer som samsvarer med øvrige deltester i WISC-V. Resultatene er også konsistente over samtlige ti land som inngår i undersøkelsen.

Anbefalinger og planlagte tiltak

I enkelte tilfeller er det mulig å omregne resultatet for Fullskala-IQ (FSIQ) på en gjennomført testing på Q-interactive.

  1. Dersom Symbolleting eller Utstrykning er administrert og testingen er lagret på Central, kan en av disse deltestene brukes som erstatning for Koding i sammenstillingen av FSIQ. Gå inn på den aktuelle testingen og klikk på Generer rapport. Velg erstatning av Koding med Symbolleting eller Utstrykning.

  2. Dersom Symbolleting eller Utstrykning er administrert og testingen ikke er lagret på Central, men du har tilgang til skalerte skårer per deltest; Beregne FSIQ gjennom å summere skalerte skårer på de sju inngående deltestene, men erstatt skalert skåre på Koding med skalert skåre på Symbolleting eller Utstrykning. Gå til tabell A7 i WISC-V Manual Del 1 (tilgjengelig via fliken Support i Q-interactive på Central) og les av verdien for FSIQ.

  3. Dersom ingen annen deltest er administrert i Prosesseringshastighetsindeks, kan resultatet på Fullskala-IQ (FSIQ) estimeres med hjelp av tabell A.8 i WISC-V Manual Del 1. (Tilgjengelig via fliken Support i Q-interactive på Central).

Legg merke til at man ikke kan sammenstille resultater på Prosesseringshastighetsindeks, Nonverbal Indeks og Basal prosesseringsindeks når en av metodene ovenfor brukes.

Administreringen av WISC-V på Q-interactive kommer til å modifiseres. På samme måte som for deltesten Utstrykning, vil det bli mulig å angi resultatet fra papirversjonen av Koding på Q-interactive. Dette innebærer også at de skandinaviske normene for papirversjonen brukes. Den digitale versjonen av Koding deaktiveres den 18. juni.

I løpet av uke 27–30 sender vi ut svarark til Koding A og B, samt skåringsnøkler til respektive versjon. Samtlige kunder som bruker Q-interactive vil motta dette. For å gjøre det lettere å administrere WISC-V digitalt i mellomtiden, kan man også skrive ut svarheftene til Koding A og B via fliken Support i Q-interactive på Central. Dersom man i mellomtiden ikke har tilgang på skåringsnøkler, må disse bestilles via kundeservice på telefon 800 164 02 eller mail info.no@pearson.com. Dette er selvfølgelig kostnadsfritt.

Vi beklager dette, og jobber med å fikse problemet så fort som mulig. Dersom du har spørsmål, kontakt oss på info.no@pearson.com.


Vennlig hilsen

Katarina Forssén

Sjef testutvikling, Pearson Assessment