Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

CELF-4 kurs i Oslo i mars

CELF-4 er en amerikansk språktest og den norske versjonen av CELF-4 kom i mai 2013. CELF-4 er enkel å administrere og gir norske logopeder, psykologer og spesialpedagoger et nytt og viktig redskap i utredning av barn og unge med språkvansker. For å bruke CELF-4 forutsettes utdanning på masternivå innen det spesialpedagogiske, pedagogiske og/eller psykologiske fagområdet.

Det holdes et kurs i mars, klikk her for å lese mer ››