Nå lanseres WAIS-IV NI

Norske psykologer har nå fått et nytt verktøy – WAIS-IV som et nevropsykologisk instrument! Ved hjelp av modifiserte deltester som er tilpasset en prosessorientert fremgangsmåte, gjør WAIS-IV NI det mulig å gjennomføre en dypere analyse av kognitive vansker. Testen kan derfor brukes ved undersøkelse av funksjonsnedsettelser i hjernen hos voksne. I WAIS-IV NI kombineres den prosessorienterte fremgangsmåten med kvantitative mål. Flere av de modifiserte deltestene er normert i Norge, Sverige og Danmark under 2012. Testen har derfor et sterkt empirisk grunnlag og gjør det mulig å gjennomføre pålitelige observasjoner av kognitive prosesser.

"Den nye skandinaviske versjonen av WAIS-IV NI er en milepæl i utviklingen av nevropsykologiske tester. Testen er et steg videre i den retning som Edith Kaplan så for seg når hun og hennes kolleger utviklet den første nevropsykologiske versjonen til WAIS – utvikling av kvantitative mål og normering av modifiserte deltester samt kvalitative mål. WAIS-IV NI er et godt eksempel på en test som både er klinisk relevant, har høy psykometrisk kvalitet, og som vil bidra til å forsterke grunnlaget i nevropsykologiske undersøkelser." Psykolog Håkan Nyman, med. dr., spesialist i nevropsykologi