Ny versjon av Cogmed Arbeidsminnetrening

Nå lanserer vi den nye og tredje versjonen av Cogmed Arbeidsminnetrening. Nå når alle våre kunder har blitt oppgradert til onlineversjon med tilgang til alle treningsprogrammene, fortsetter vi å forbedre metoden for både coachen og de som trener. Den tredje versjonen inneholder et nytt verktøy for å måle framgang og en etterlengtet digital coachopplæring.

Progresjonsindikator som måler framgang
Arbeidsminnetreningen utvikles nå med et måleverktøy som viser personens fremskritt – med en progresjonsindikator. Progresjonsindikatoren er integrert i treningsprogrammet der første måling gjennomføres når treningen begynner og deretter på dag 10, 15, 20 og ved det siste treningstilfellet. Med hjelp av progresjonsindikatoren kan man nå tydelig følge forbedringen av arbeidsminnet i hverdagssituasjoner. Måleverktøyet kommer til å fungere som et komplement til dagens treningsindeks, og hensikten er å vise de oppnådde effektene på en tydeligere og mer objektiv måte enn med dagens treningsindeks.

Ny forskning
De første forskningsresultatene rundt progresjonsindikatoren viser at Cogmed Arbeidsminnetrening gir en betydelig forbedring av både arbeidsminnet og evnen til å følge instruksjoner. Personene har i gjennomsnitt forbedret sine resultater med 25-30 prosent på disse to områdene. Resultatene tyder på att også hoderegningen forbedres, men resultatene her er ikke like tydelige.

Utviklingen fortsetter
Den nye versjonen er enda et steg for oss på Pearson Assessment å møte den stigende etterspørselen på en kvalifisert metode som hjelper barn og voksne til å øke sin konsentrasjonsevne. Innføringen av progresjonsindikatoren gjør treningsprogrammet bedre og legger grunnen for utviklingen av framtidens treningsprogram. Ut ifra resultatene i progresjonsindikatoren og nye vitenskapelige oppdagelser arbeider vi kontinuerlig med å utvikle og forbedre treningsprogrammet.

Vil du prøve den nye progresjonsindikatoren? Logg inn med brukernavn test og passord testcpi.

Test den nye progresjonsindikatoren ››