Q-interactive & iOS 11 – App oppdatert

Den oppdaterte versjonen av applikasjonen Q-interactive Assess finnes nå tilgjengelig for nedlasting gjennom App Store!

Husk å laste ned den oppdaterte versjonen på både testlederens og testpersonens iPad, selv om du kun har oppdatert til iOS11 på én enhet. Pass på at Bluetooth er aktivert på begge enhetene. Øvrige innstillinger er uforandret.