Nettbasert administrering av Sensory Profile 2

Sensory Profile 2 gir informasjon som er viktig for å forstå et barns sanseprosesseringsmønster, hvilke sanseopplevelser som han eller hun unngår, er spesielt følsom for eller oppsøker. Ut i fra resultatene kan man få råd når det gjelder intervensjonsplanlegging. Nå er nettbasert administrering, scoring og resultatsammenstilling av SP2 tilgjengelig på Q-global.

Les mer her ››