Advarer mot bruk av uautoriserte tester

Bruk av uautoriserte tester og kartleggingsverktøy er et problem i norsk helsevesen. − I verste fall kan det føre til at testresultater feiltolkes. Det sier fagsjef i Norsk psykologforening, Andreas Høstmælingen. Han oppfordrer helsemyndighetene til større innsats i arbeidet for å kvalitetssikre tester og kartleggingsverktøy.

Les artikkelen her >>