UTGÅTT! AQT - A Quick Test

Elisabeth H. Wiig, Niels Peter Nielsen, Lennart Minthon & Siegbert Warketin, 2002
Assessment of Parietal Function
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk 10–15 minutter
Språkversjon Norsk-svensk versjon, 2002
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Lege, Sykepleier, Ergoterapeut, Logoped
Aldersintervall Voksne
Type test Test for vurdering av temporoparietal hjernedysfunksjon hos voksne

Alzheimer's Quick Test - AQT er en screeningtest for temporoparietal hjernedysfunksjon. Testen identifiserer tidlige avvik i hjernens funksjon og kan derfor benyttes i en innledende undersøkelse ved mistanke om demens. Oppgavene i AQT går ut på å raskt og korrekt benevne ulike stimuli (farge og form). Testen inneholder 5 deltester, og ideelt administreres tre av disse (de resterende to kan erstatte deltest A). Innenfor hver enkelt deltest finnes tre oppgavetyper der de første to belaster én modalitet og den tredje belaster to modaliteter samtidig. De to første oppgavetypene brukes for å bestemme en baselinje for tid og antall feilsvar. Den tredje oppgavetypen kombinerer benevnelse av stimulus for farge og form og utgjør det egentlige målet. AQT gir et bilde av pasientens evne til automatisering, hastighet og flyt ved benevnelse, evne til raske kognitive skifter mellom visuelle stimuli og funksjonsnivå innenfor temporale og parietale hjerneområder.

Manualen inneholder administreringsanvisninger samt anvisninger for tolkning av resultater i forhold til fastsatte grenseverdier.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse. Norske svarhefter. Svenske data ligger til grunn for tolkning.

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Alle priser er eksklusive moms.