Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Alle bestillinger som er lagt inn før den 16. desember 2022 kommer til å bli levert før den 31. desember 2022. *Dette gjelder ved kjøp av alt papirmateriell, alle digitale instrumenter og lisenser så langt lageret rekker og med forbehold om uforutsette endringer.

APAs retningslinjer for psykologisk testing i forbindelse med COVID-19

Mange psykologer utsetter testingen til den kan gjennomføres på vanlig måte, ved oppmøte og i samme rom som pasienten. I noen tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å gjennomføre en utredning uten opphold, som derfor må skje via en lenke. Da er det viktig å tenke på hvordan den endrede måten å administrere testen på påvirker resultatet. 

Her følger en oppsummering av retningslinjene til APA (American Psychological Association) (klikk på lenken nedenfor for å lese retningslinjene i sin helhet):

  • Sett ikke konfidensialiteten på spill ved testing:Vær forsiktig og bevisst at testmateriell ikke må spres. Send for eksempel ikke stimulusmateriell til pasienten via post. 
  • Gjør ditt beste ut fra forutsetningene:Sørg for at det tekniske fungerer som det skal. Vurder for hver enkelt pasient og problemstilling om testing via Internett er velegnet. 
  • Vær svært nøye når du vurderer resultatenes kvalitet: Det er gjort svært få studier av evidens og ekvivalens ved testing via lenke. Alle opplysninger bør vurderes ut fra hvorvidt resultatet kan være påvirket av administreringsmåten. 
  • Vær kritisk når du velger å erstatte tester og deltester.
  • Utvid konfidensintervallet for konklusjonene og de kliniske vurderingene: Når administreringsmetoden endres, øker testingens feilmargin. Det er alltid viktig å veie flere forskjellige datakilder sammen med klinisk ekspertise og ikke sette sin lit til bare ett resultat. 
  • Oppretthold samme etiske standard for helseomsorg som ved tradisjonell testing: Samme yrkesetiske prinsipper skal gjelde uavhengig av hvilken fremgangsmåte som benyttes i helseomsorgen. Les gjerne APAs fullstendige retningslinjer her.