Dokumentet avklarer hvordan opphavsrettslig beskyttet materiell kan brukes i forbindelse med koronakrisen. 

Har du spørsmål om dokumentet? Maila info.no@pearson.com