Brown ADD Scales

Thomas E. Brown, 1996
Brown Attention-Deficit Disorder Scales
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk 10–20 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2014
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 12–18 år / 18 år og eldre
Type test Screeninginstrument for vurdering av ADHD-problematikk

Brown Attention-Deficit Disorder Scales består av to spørreskjemaer. Ett for aldersintervallet 12–18 år og ett for intervallet 18 år og oppover. Brown ADD Scales er en brukervennlig og effektiv test som kan administreres i løpet av 10–20 minutter. Skalaen kan brukes som et screeninginstrument, som del av en mer omfattende utredning eller for å kartlegge effekter av behandling.

Spørreskjemaene gir et bilde av funksjonsnivået innen fem områder:

1. Organisere, prioritere og komme i gang med arbeid
2. Fokusere, opprettholde og skifte oppmerksomhet
3. Aktivitetsnivå, energi og bearbeidingshastighet
4. Frustrasjonstoleranse og regulering av følelser
5. Arbeidsminne og gjengivelse

Skjemaene inneholder 40 utsagn hver og kan administreres til individer over 12 år.

Instrumentet genererer én totalskåre: ADD Kombinert (for samtlige områder). Resultatet tolkes i forhold til en grenseverdi, samt som en profil over de ulike funksjonsområdene. Det er gjennomført en norsk oversettelse og bearbeiding av testleddene med amerikanske normdata.

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Brown ADD Scales Komplett
kr 2 375,00
Brown Attention-Deficit Disorder Scales, amerikansk manual
kr 1 910,00
Brown ADD Scales, Spørreskjema, 12–18 år, 10 stk.*
kr 395,00
Brown ADD Scales, Spørreskjema, 18+ år, 10 stk.*
kr 395,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell