Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Brown ADD Scales – Brown ADD erstattes med Brown EF/A den 1. juli 2022

Thomas E. Brown, 1996
Brown Attention-Deficit Disorder Scales
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk 10–20 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2014
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 12–18 år / 18 år og eldre
Type test Screeninginstrument for vurdering av ADHD-problematikk

Brown ADD erstattes med Brown EF/A den 1. juli 2022

Brown ADD erstattes med en ny versjon som har nye normer og forbedret innhold. Den nye versjonen erstatter alle tidligere versjoner av Brown ADD. Les mer om Brown EF/A her. Hvis du har spørsmål om den nye versjonen, ta gjerne kontakt med våre produktspesialister.

Brown Attention-Deficit Disorder Scales består av to spørreskjemaer. Ett for aldersintervallet 12–18 år og ett for intervallet 18 år og oppover. Brown ADD Scales er en brukervennlig og effektiv test som kan administreres i løpet av 10–20 minutter. Skalaen kan brukes som et screeninginstrument, som del av en mer omfattende utredning eller for å kartlegge effekter av behandling.

Spørreskjemaene gir et bilde av funksjonsnivået innen fem områder:

1. Organisere, prioritere og komme i gang med arbeid
2. Fokusere, opprettholde og skifte oppmerksomhet
3. Aktivitetsnivå, energi og bearbeidingshastighet
4. Frustrasjonstoleranse og regulering av følelser
5. Arbeidsminne og gjengivelse

Skjemaene inneholder 40 utsagn hver og kan administreres til individer over 12 år.

Instrumentet genererer én totalskåre: ADD Kombinert (for samtlige områder). Resultatet tolkes i forhold til en grenseverdi, samt som en profil over de ulike funksjonsområdene. Det er gjennomført en norsk oversettelse og bearbeiding av testleddene med amerikanske normdata.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
OBS! Produktet er utgått og er derfor ikke lenger tilgjengelig for bestilling.
Varekode DO NOT ORDER
kr 0,00
Alle priser er eksklusive moms.