Thomas E. Brown, 2001

Brown ADD Scales for Children and Adolescents

Brown Attention-Deficit Disorder Scalesfor Children and Adolescents

Thomas E. Brown, 2001

Brown ADD Scales for Children and Adolescents

Brown Attention-Deficit Disorder Scalesfor Children and Adolescents
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 2 685,00
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Komplett
Amerikansk Manual
Norsk Manualsupplement
Intervju 3–7 år, 10 stk.*
Intervju 8–12 år, 10 stk.*
Selvvurdering 8–12 år, 10 stk.*
Laminert kort
Varekode 0000000221010
kr 1 875,00
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Amerikansk Manual
Varekode 0000000821030
kr 660,00
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Norsk Manualsupplement
Varekode 0000000221030
kr 345,00
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Intervju 3–7 år, 10 stk.*
Varekode 0000000221020
kr 345,00
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Intervju 8–12 år, 10 stk.*
Varekode 0000000221021
kr 345,00
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Selvvurdering 8–12 år, 10 stk.*
Varekode 0000000221022
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Administrering
Individuell
Type test
Screeninginstrument for bedømmelse av ADHD-problematikk hos barn
Kompetansekrav
Autorisert Psykolog
Tidsforbruk
10–20 minutter
Aldersintervall
3–12 år
Språkversjon
Norsk versjon, 2005

Brown ADD Scales for Children and Adolescents utforsker kognitivt funksjonsnivå hos barn og ungdom og gir et bilde av funksjonsnivået innen seks områder:

1 Organisere, prioritere og komme igang med arbeid
2 Fokusere, opprettholde og skifte oppmerksomhet
3 Aktivitetsnivå, energi og bearbeidingshastighet
4 Frustrasjonstoleranse og regulering av følelser
5 Arbeidsminne og gjengivelse
6 Kontroll og selvregulering

Brown ADD Scales for Children and Adolescents er delt opp i to deler. Barn i alderen 3–7 år intervjues av foreldre/førskolepersonale ved hjelp av et standardisert intervjuskjema (44 ledd). For barn mellom 8–12 år foreligger en noe justert versjon av samme intervjuskjema (50 ledd). Dessuten vurderer også barna i denne aldersgruppen sitt eget funksjonsnivå innenfor de seks områdene på en firepunkts skala (50 ledd).

Instrumentet genererer to totalskårer: ADD Manglende oppmerksomhet (for områdene 1–5), og ADD Kombinert (for samtlige områder). Resultatet tolkes i forhold til en grenseverdi, samt som en profil over de ulike funksjonsområdene.

I den amerikanske manualen beskrives den teoretiske modellen bak instrumentet, det amerikanske utprøvingsarbeidet og skalaens psykometriske egenskaper. Det norske manualsupplementet inneholder (foruten en kort teoridel) administrerings- og tolkningsanvisninger samt retningslinjer for tilbakemelding av testresultater.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse og bearbeiding av leddene. Amerikanske normdata.