Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Brown ADD Scales for Children and Adolescents – Brown ADD erstattes med Brown EF/A den 1. juli 2022

Thomas E. Brown, 2001
Brown Attention-Deficit Disorder Scalesfor Children and Adolescents
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk 10–20 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2005
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 3–12 år
Type test Screeninginstrument for bedømmelse av ADHD-problematikk hos barn

Brown ADD erstattes med Brown EF/A den 1. juli 2022

Brown ADD erstattes med en ny versjon som har nye normer og forbedret innhold. Den nye versjonen erstatter alle tidligere versjoner av Brown ADD. Les mer om Brown EF/A her. Hvis du har spørsmål om den nye versjonen, ta gjerne kontakt med våre produktspesialister.

 

Brown ADD Scales for Children and Adolescents utforsker kognitivt funksjonsnivå hos barn og ungdom og gir et bilde av funksjonsnivået innen seks områder:

1 Organisere, prioritere og komme igang med arbeid
2 Fokusere, opprettholde og skifte oppmerksomhet
3 Aktivitetsnivå, energi og bearbeidingshastighet
4 Frustrasjonstoleranse og regulering av følelser
5 Arbeidsminne og gjengivelse
6 Kontroll og selvregulering

Brown ADD Scales for Children and Adolescents er delt opp i to deler. Barn i alderen 3–7 år intervjues av foreldre/førskolepersonale ved hjelp av et standardisert intervjuskjema (44 ledd). For barn mellom 8–12 år foreligger en noe justert versjon av samme intervjuskjema (50 ledd). Dessuten vurderer også barna i denne aldersgruppen sitt eget funksjonsnivå innenfor de seks områdene på en firepunkts skala (50 ledd).

Instrumentet genererer to totalskårer: ADD Manglende oppmerksomhet (for områdene 1–5), og ADD Kombinert (for samtlige områder). Resultatet tolkes i forhold til en grenseverdi, samt som en profil over de ulike funksjonsområdene.

I den amerikanske manualen beskrives den teoretiske modellen bak instrumentet, det amerikanske utprøvingsarbeidet og skalaens psykometriske egenskaper. Det norske manualsupplementet inneholder (foruten en kort teoridel) administrerings- og tolkningsanvisninger samt retningslinjer for tilbakemelding av testresultater.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse og bearbeiding av leddene. Amerikanske normdata.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
OBS! Produktet er utgått og er derfor ikke lenger tilgjengelig for bestilling.
Varekode DO NOT ORDER
kr 0,00
Alle priser er eksklusive moms.