Brown ADD Scales for Children and Adolescents

Thomas E. Brown, 2001
Brown Attention-Deficit Disorder Scalesfor Children and Adolescents
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk 10–20 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2005
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 3–12 år
Type test Screeninginstrument for bedømmelse av ADHD-problematikk hos barn

Brown ADD Scales for Children and Adolescents utforsker kognitivt funksjonsnivå hos barn og ungdom og gir et bilde av funksjonsnivået innen seks områder:

1 Organisere, prioritere og komme igang med arbeid
2 Fokusere, opprettholde og skifte oppmerksomhet
3 Aktivitetsnivå, energi og bearbeidingshastighet
4 Frustrasjonstoleranse og regulering av følelser
5 Arbeidsminne og gjengivelse
6 Kontroll og selvregulering

Brown ADD Scales for Children and Adolescents er delt opp i to deler. Barn i alderen 3–7 år intervjues av foreldre/førskolepersonale ved hjelp av et standardisert intervjuskjema (44 ledd). For barn mellom 8–12 år foreligger en noe justert versjon av samme intervjuskjema (50 ledd). Dessuten vurderer også barna i denne aldersgruppen sitt eget funksjonsnivå innenfor de seks områdene på en firepunkts skala (50 ledd).

Instrumentet genererer to totalskårer: ADD Manglende oppmerksomhet (for områdene 1–5), og ADD Kombinert (for samtlige områder). Resultatet tolkes i forhold til en grenseverdi, samt som en profil over de ulike funksjonsområdene.

I den amerikanske manualen beskrives den teoretiske modellen bak instrumentet, det amerikanske utprøvingsarbeidet og skalaens psykometriske egenskaper. Det norske manualsupplementet inneholder (foruten en kort teoridel) administrerings- og tolkningsanvisninger samt retningslinjer for tilbakemelding av testresultater.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse og bearbeiding av leddene. Amerikanske normdata.

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Komplett
kr 2 685,00
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Amerikansk Manual
kr 1 875,00
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Norsk Manualsupplement
kr 660,00
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Intervju 3–7 år, 10 stk.*
kr 345,00
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Intervju 8–12 år, 10 stk.*
kr 345,00
Brown ADD Scales for Children and Adolescents Selvvurdering 8–12 år, 10 stk.*
kr 345,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell