Carousel-Test

Inför din användning av Q-interactive

Q-interactive är en digital testplattform som effektiviserar hela testprocessen och samlar manualer, protokoll, stimulusböcker, tidtagarur, ljudinspelning och scoringprogram på ett och samma ställe. Q-interactive har funnits och använts i USA, England och Australien sedan 2012.

På Q-interactive kan testledare skapa profiler, välja och administrera testbatterier samt granska data via en säker webbportal. Administration sker med hjälp av två iPads som kommunicerar med varandra via Bluetooth. Testledaren använder en iPad för att administrera testet; presentera visuella stimuli, anteckna och spela in svar. Testpersonen använder den andra för att se och svara på stimuli.

Q-interactive finns tillgängligt för köp via vår e-handel ››

Om du redan är kund hos Pearson kommer vår kundservice lägga till din befintliga behörighet på ditt konto i Q-interactive. Detta innebär att du får tillgång till alla test på Q-interactive inom ditt behörighetsområde. Om du är ny kund kan du skapa ett konto här och börja handla direkt via vår e-handel. 
Läs om våra behörighetskrav här ››

Två deltest i WISC-V, Kodning och Symbolletning, skiljer sig mellan pappersversionen och den digitala versionen. Överföring av dessa två deltest till Q-interactive har inneburit så pass stora förändringar i gränssnittet att en uppnådd råpoäng från den digitala versionen inte är ekvivalent med samma uppnådda råpoäng från pappersversionen. Av den anledningen har en statistisk skalekvivalering genomförts som jämställer prestationerna med varandra; denna ekvivalering sker automatiskt i Q-interactive. Tänk därför på att det inte är möjligt att ta en uppnådd råpoäng från ett av dessa deltest när de administrerats på Q-interactive, till pappersversionens normtabeller!

Övriga deltest är identiska i pappersversionen och i den digitala versionen. Det innebär att digital testning på Q-interactive kan användas i precis samma situationer som testning med papper och penna.

Läs mer om ekvivaleringsstudier här »

All digital testning på vår iPad- och webbaserade plattform Q-interactive är framtagen och utvecklad för att spegla den traditionella pappersversionen av våra test. Det har pågått ett kontinuerligt forskningsarbete genom hela framtagandet av Q-interactive för att vi skall kunna garantera ekvivalensen och normeringen. Det innebär att digital testning med Q-interactive kan användas i precis samma situationer som pappersversionen av våra test.

Upplevelsen från användare har varit att det har funnits större utrymme till observationer och kvalitativa bedömningar vid användning av Q-interactive, då möjligheten att testa utan fysiska stimulusböcker, protokoll och tidtagarur har skapat en mer flexibel testsituation där testledaren kunnat fokusera bättre på testpersonen. Att testinstruktioner, svarsalternativ och resultaträkning är samlade i systemet minskar också risken för felbedömningar och ökar reliabiliteten. Även teknikovana psykologer har bara efter några testningar med Q-interactive upplevt att det har underlättat mycket i testsituationen.

Här finns mer information om ekvivalensstudierna ››

Q-interactive effektiviserar hela testprocessen genom att samla manualer, protokoll, stimulusböcker, tidtagarur, ljudinspelning och scoringprogram på ett och samma ställe.Du kan skräddarsy ditt testbatteri efter testpersonens behov, lägga till och ta bort deltest under pågående testning. Du kan administrera testet överallt, utan internetuppkoppling och se resultat i realtid, under hela tesningen.

Q-interactive är ett webb- och iPadbaserat system som ger dig stor flexibilitet att administrera och poängsätta test samt skapa egna testbatterier. Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatsammanställning av test.

Prismodell

Prismodellen för Q-interactive är baserad dels på en årlig användarlicens och dels på antalet administrerade deltest. En licens på Q-interactive är inte bunden till ett specifikt test, utan ger tillgång till alla våra digitala test. Priset är oberoende av vilket testbatteri som används och du debiteras endast för de deltest du använder. Detta möjliggör en flexibel användning som kan anpassas efter dina behov.

Du kan välja att faktureras i efterhand för det antal deltest du administrerat. Du kan även välja att till ett förmånligare pris förköpa ett visst antal deltest som du sedan kan använda när du vill, så länge du har en aktiv licens på Q-interactive. Licenserna på Q-interactive gäller per år och testledare/psykolog. Fler användare per mottagning ger ett sänkt styckpris. Fler förköpta deltest på en och samma gång ger ett sänkt styckpris.

Det slutgiltiga priset varierar alltså beroende på hur stor din användning är. Generellt blir det en jämnare årskostnad än för pappersversionen. Klicka här för att se aktuella priser. Hör gärna av dig för en uppskattning om vad Q-interactive skulle kosta just för dig.

Här kan du se aktuella priser ››

Detta ingår i din årslicens:

 • Tillgång till alla svenska tillgängliga testbatterier på Q-interactive

 • Tillgång till ett övningsläge, där du kan administrera test obegränsat utan kostnad

 • Mängdrabatt på förköp av deltest

 • Kontinuerliga uppdateringar med förbättringar samt nya funktioner

 • Utbildningar i Q-interactive, inklusive självhjälpsguider, webinars och användartips

 • Obegränsad tillgång till teknisk support

 • Säker datalagring på Pearsons servrar

Ja, du kan när som helst lägga till flera användare till din licens. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss ››

Precis som tidigare består varje test av ett antal numrerade deltest. I WISC-IV är deltesten: 1. Blockmönster, 2. Likheter, 3. Sifferrepetition, och så vidare. Nytt med den digitala testningen är att i stället för att betala för ett helt protokoll med alla 15 deltest, använder du nu så många deltest som du behöver och betalar enbart för dem.

Ja. En licens på Q-interactive är inte bunden till något specifikt test, utan ger tillgång till alla svenska tillgängliga testbatterier på Q-interactive. Priset per deltest är oberoende av vilket testbatteri som används och du betalar endast för de deltest som du faktiskt använder. Så om du exempelvis väljer 5 deltest ur WISC-V och 3 deltest ur NEPSY-II, så betalar du för 8 deltest. Deltest går att köpa på två sätt:

 1. Förköp på hemsidan och på så sätt få en "pott" med deltest som läggs in i Q-i.
 2. Direkt i appen. Du administrerar deltest obegränsat och faktureras i efterhand för antal deltest som administrerats.

Ja, deltester som ikke er administrert blir overført til påfølgende år, så lenge du fornyer lisensen din. Hvis en lisens ikke er fornyet innen to år etter forfallsdatoen, utgår deltestene som er tilknyttet til den lisensen.

Ja, de oanvända deltest överförs till nästa år så länge du förnyar din licens. Om en licens inte har förnyats inom 2 år efter förfallodatum kommer deltest förknippade med den licensen att utgå.

Ja. Vi erbjuder en 30-dagars provperiod på Q-interactive som ger dig möjlighet att kostnadsfritt utforska alla funktioner och fördelar med Q-interactive. Under provperioden kan du obegränsat administrera alla tillgängliga test och generera rapporter kostnadsfritt.

Beställ 30 dagars provperiod ››

I Q-interactive finns ett övningslägedär du som redan har en licens på Q-interactive när som helst kan administrera test kostnadsfritt. Skillnaden mellan administrering i övningsläget och en vanlig testadministrering i Q-interactive är att du i övningsläget bara får fram exempelrapporter, alltså inga reella resultat på din testning.

Det finns flera möjligheter att titta på Q-interactive innan köp. I höst kommer vi från Pearson att presentera Q-interactive på flera mässor runtom i landet, klicka här för aktuella datum ››

Du kan också beställa en demonstration till din arbetsplats där någon av oss kommer ut och presenterar Q-interactive. Då får du en genomgång av Q-interactive samt får möjlighet att prova systemet på plats.

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så snart vi kan ››

Q-interactive har en øvelsesmodus der du som allerede har en lisens på Q-interactive, når som helst kan administrere tester kostnadsfritt. Forskjellen mellom administrering i øvelsesmodus og vanlig testadministrering i Q-interactive er at i øvelsesmodus får du bare frem eksempelrapporter, og ikke reelle testresultater.

Det er flere ulike muligheter for å se på Q-interactive før et kjøp. I løpet av 2017 vil vi i Pearson presentere Q-interactive på flere messer rundt omkring i landet.

Du kan også sende en interessemelding for demonstrasjon på arbeidsplassen din. Da får du en gjennomgang av Q-interactive og mulighet til å prøve programmet på stedet.

Fyll ut kontaktskjemaet, så svarer vi deg så raskt vi kan ››

Anslutningar

Testledarens iPad måste bara vara ansluten till internet innan en testadministrering, så att testningen du förberett för din testperson i Central kan synkas och laddas ned till din iPad. Detta kan du göra när som helst innan testningen. När denna synkning är klar behöver du inte längre ha tillgång till internet. Data som samlas in utan uppkoppling sparas lokalt på din iPad tills den åter blir uppkopplad mot internet och data kan synkas tillbaka till Central. Om du använder en säker Wi-Fi-anslutning kan Q-interactive fortsätta vara uppkopplad under hela administreringen och spara data både lokalt och i Central.

Bluetooth är en trådlös teknik som gör att dina iPads kan kommunicera med varandra och skicka information mellan varandra. Q-interactive använder Bluetooth för att skicka stimuli från testledarens skärm till testpersonens skärm, och för att ta emot testpersonens svar.

Bluetooth kräver ingen internetuppkoppling för att fungera. Bluetoothfunktionen är inbyggd i din iPad och behöver aktiveras via inställningar på båda iPads för att fungera. Bluetooth ska vara påslagen under hela administreringen. Om anslutningen avbryts av misstag kommer ett meddelande att visas på testledarens skärm. När Bluetooth åter är anslutet visas ytterligare ett meddelande på testledarens skärm. Bluetooth förbrukar mer batterianvändning, se därför till att din iPad är laddad eller ha en laddare nära till hands om du ser att batterinivån börjar bli låg.

Att koppla ihop dina två iPad-enheter är enkelt: 1. Slå på Bluetooth på båda iPad-enheterna. 2. Ange ett unikt Bluetoothnamn i inställningarna för Q-interactive Asses i båda dina iPad-enheter. För att dina iPad-enheter ska kunna kopplas ihop via Bluetooth och skicka information till varandra skall ditt valda Bluetoothnamn vara identiskt på båda dina iPad-enheter.

Om din iPad är internetansluten sker synkningen mellan iPad och Central automatiskt under hela administreringen. Synkning kan också göras manuellt genom att klicka på knappen “Synk” i Assess. När administreringen är klar sker en slutlig synkning där all data överförs från iPad till Central. Om din iPad inte är internetansluten sparas data lokalt i iPaden och synkas sedan till Central när din iPad åter fått internetanslutning.

Internetanslutning är inte nödvändig när du administrerar ett testbatteri på Q-interactive. Om du förlorar din anslutning kan du fortsätta din administrering och sedan ansluta till internet igen när du är färdig. När du åter fått internetanslutning kommer Q-interactive att försöka ansluta automatiskt.

Säkerhet

Den persondata som samlas inkluderar endast den information du själv fyllt i när du färdigställt den förenklade ”Testpersonprofilen”, samt de testsvar och poäng som registreras. 

Använd ditt lösenord och logga in på Q-interactive Central (www.qiactive.com). Under pågående testning kommer du även åt informationen i appen Assess på din iPad. Du kan alltid ladda ned och spara, skriva ut eller radera din testdata och från Q-interactive.

Personuppgifter överförs från Q-interfactive via en säker anslutning till en krypterad databas på Pearsons server i Kanada. Alla data som skickas till och från applikationen krypteras automatiskt. All din testdata på Q-interactive behandlas med största säkerhet och i enlighet med rådande lagstiftning gällande personuppgifter (PUL och EU-direktivet). Som användare väljer du själv hur länge du vill lagra testdata. När du tar bort data från Q-interactive raderas den från alla Pearsons servrar och finns inte längre sparade någonstans.

Pearson har valt Kanada för lagring av personuppgifter då de har en omfattande lagstiftning när det gäller lagring av personuppgifter. Lagstiftningen är godkänd av EU och möter därmed de krav som ställs på datalagring hos medlemsländerna.

Pearson kan aldrig använda din testdata i forskningssyfte utan att du tillfrågas och skriftligt godkänner detta. I dagsläget sker ingen sådan insamling av data.

All information om dina testpersoner och all testdata på Q-interactive är automatiskt SSL-krypterad (Secure Socket Layer) och behandlas med stor säkerhet och i enlighet med rådande lagstiftning gällande personuppgifter. Resultaten sparas så länge du som användare väljer att ha dem kvar. När du tar bort data från Q-interactive raderas den från alla Pearsons servrar och finns inte längre sparad någonstans. Det är därför viktigt att du skriver ut eller laddar ned data du vill spara.

I Q-interactive finns de olika testbatteriernas testprotokoll inbyggda. Du kan antingen skriva ut protokollet och svaren eller välja att ladda ned att spara dem på din dator. Då kan du exempelvis spara protokollet i ett arkivskåp eller ladda upp det i ditt vanliga datajournalprogram. När du tar bort data från Q-interactive raderas den från alla Pearsons servrar och finns inte längre sparad någonstans Det är därför viktigt att du skriver ut eller laddar ned data du vill spara.

Hårdvara

För att använda Q-interactive måste du ha två stycken iPads samt en dator med internetanslutning. På din dator kan du sedan enkelt skapa nya testbatterier, exportera data och administrera användarkonton i Q-interactive. För att se vilka iPad-modeller och vilka webbläsare som stöds, läs Q-interactives tekniska krav ››

Q-interactive är för närvarande inte tillgängligt för administrering på Android-enheter. Forskning har varit grundläggande i utvecklingen av Q-interactive. Innan ett test inkluderas i Q-interactives testbibliotek genomförs ekvivalensstudier på varje deltest. Detta för att bekräfta att resultaten är likvärdiga med de som genereras vid testning med papper och penna. I dagsläget har dessa prestandatester genomförts på alla aktuella iPad-modeller.

Flera modeller av iPad är i dag kompatibla med Q-interactive. För att säkerställa validiteten genomförs pestandatester på alla aktuella modeller av iPad.

Läs Q-interactives tekniska krav ››

Flera modeller av iPad är i dag kompatibla med Q-interactive, du väljer du själv vilken du vill använda. Om du ska köpa en ny iPad i samband med att du köper Q-interactive rekommenderar vi dig att köpa någon av de senaste modellerna.

För att administrera test på vår digitala plattform Q-interactive behövs två iPads; en till testledaren och en till testpersonen. Till testledaren rekommenderar vi vissa modeller av iPad Mini. Till testpersonen är däremot skärmen på en iPad Mini för liten. Testresultaten riskerar att inte bli valida på grund av att stimuli visas i fel storlek. För att säkerställa validiteten genomförs pestandatester på alla aktuella modeller av iPad.

Nej, du kan bara administrera test via Q-interactive på iPad.

Några deltest i Q-interactive behöver kompletterande material. Till dessa test kan du använda eget material om du äger det sedan tidigare. Om du inte har det kan du kontakta vår kundtjänst för att beställa dem.

Här finns en förteckning på vilka deltest som kräver kompletterande material ››

Inne i Q-interactive

Logga in på Q-interactive Central via www.qiactive.com och klicka på fliken “Testpersoner”. För att hitta en testpersons profil kan du scrolla i listan eller skriva in namnet i sökfunktionen. Klicka på testpersonens namns för att se profilen.

Logga in på Q-interactive Central via www.qiactive.com och klicka på fliken ”Test”. Här ser du alla testbatterier du håller på att förbereda, de som är färdiga att synkas till iPad och de som är administrerade och klara att rapporteras eller exporteras. Du kan även nå dina arkiverade test härifrån, gå till ”arkiverade test” i menyn till vänster.

När ett deltest är avslutat kan du se testpersonens svar genom att klicka på ikonen för sidmenyn till vänster på skärmen. När du har klickat på ikonen kommer du att se din testpersons svar för varje administrerat test.

Du kan skapa nya testpersonsprofiler och lägga upp testbatterier genom att logga in på Central www.qiactive.com via en webbläsare. Detta kan du göra både på iPad och på en dator. I dagsläget går det endast att skapa nya testpersonsprofiler via Central, och inte direkt i iPad-applikationen Assess. För att skapa testpersonsprofiler och testbatterier måste din hårdvara vara ansluten till internet.

Innan ett test kan avbrytas visas ett varningsmeddelande som ber dig bekräfta ditt val. Om du inte vill avbryta kan du klicka på X i det övre högra hörnet av varningsmeddelandet. Om du väljer att avbryta testet går det inte att ångra.

Nej, inga ljudfiler går att spara. Dessa raderas helt när du tar bort din testning från Assess och är inte längre tillgängliga för lyssning. Därför att det viktigt att du lyssnar på alla filer och skriver ned den information du behöver innan du tar bort testningen från din iPad. Vid synkning från din iPad till Central överförs all information utom ljudfilerna.

Du kan när som helst arkivera patient- och testdata. Om ditt konto har administratörsrättigheter kan du även ta bort patient- och testdata. När data tas bort Q-interactive raderas den från alla Pearsons servrar och finns inte längre sparade någonstans. Om du inte har administratörsrättigheter, kontakta administratören på din mottagning för borttagning av testpersoner och testdata.

Om ditt konto har administratörsrättigheter kan du lägga till andra användare med administratörsrättigheter. 

I Q-interactive finns ett övningsläge där du som redan har en licens på Q-interactive när som helst kan administrera test kostnadsfritt. Skillnaden mellan administrering i övningsläget och en vanlig testadministrering i Q-interactive är att du i övningsläget bara får fram exempelrapporter, alltså inga reella resultat på din testning.

Til deg som skal bruke Q-interactive

Q-interactive er en digital plattform som effektiviserer hele testprosessen og samler manualer, protokoller, stimulusmateriell, stoppeklokke, lydopptak og skåringsprogram på ett og samme sted. Q-interactive har eksistert og vært brukt i USA, Storbritannia og Australia siden 2012.

På Q-interactive kan testlederen opprette testpersoner, velge og administrere deltester og granske data via en sikker nettportal. Administrasjon skjer ved hjelp av to iPad-er som kommuniserer med hverandre via Bluetooth. Testlederen bruker sin iPad til å administrere testen: presentere visuelle stimuli, ta notater og registrere svar. Testpersonen benytter en annen iPad til å se på og svare på stimuli.

Ja. Hvis du allerede er kunde hos Pearson, vil vår kundeservice legge inn det eksisterende kompetansekravet på kontoen din i Q-interactive. Hvis du er ny som kunde, kan du opprette en konto her og begynne å handle umiddelbart via vår e-handelsløsning.

Les om kompetansekravene våre her ››

To deltester i WISC-V, Koding og Symbolleting, skiller seg mellom papirversjonen og den digitale versjonen. Overføringen av disse to deltestene til Q-interactive har resultert i så pass store forandringer i grensesnittet at en oppnådd råskåre fra den digitale versjonen ikke er ekvivalent med samme oppnådde råskåre fra papirversjonen. I den anledningen er en statistisk skalekvivalering gjennomført som likestiller prestasjonene med hverandre; denne ekvivaleringen skjer automatisk i Q-interactive. Tenk derfor at det ikke er mulig å ta en oppnådd råskåre fra disse deltestene når de administreres på Q-interactive, til papirversjonens normtabeller.

Øvrige deltest er identiske i papirversjonen og i den digitale versjonen. Det betyr at digital testing med Q-interactive kan benyttes i akkurat samme situasjoner som testing med papir og blyant.

Les mer om ekvivaleringstudier her »

Nei, all digital testing på Q-interactive er utviklet med utgangspunkt i de tradisjonelle papirutgavene av testene våre. Det har pågått et kontinuerlig forskningsarbeid ved utviklingen av Q-interactive for at vi skal kunne garantere ekvivalens og normering. Det betyr at digital testing med Q-interactive kan benyttes i nøyaktig samme situasjoner som papirutgaven av testene våre. Les mer om ekvivalensstudiene ››

Brukernes erfaringer er at det er mer rom for observasjoner og kvalitative vurderinger ved bruk av Q-interactive, fordi Q-interactive gir muligheten for testing uten fysiske manualer, stimulusbøker, protokoller og stoppeklokker skaper en mer fleksibel testsituasjon der testlederen kan konsentrere seg mer om testpersonen. At instruksjoner, svaralternativer og resultatsammenstilling er samlet i systemet, reduserer også risikoen for feilvurderinger og øker reliabiliteten. Også psykologer som ikke er like vant til teknologi, opplever at det er mye enklere å administrere en test digitalt, etter kun noen få administreringer.

Her finner du mer informasjon om ekvivalensstudiene ››

Q-interactive effektiviserer hele testprosessen ved å samle manualer, protokoller, stimulusbøker, stoppeklokke, lydopptak og skåringsprogram på ett og samme sted. Du kan skreddersy testbatteriet etter testpersonens behov, legge til og fjerne deltester under administrering. Du kan administrere testen hvor som helst uten tilkobling til Internett og se resultatet i sanntid gjennom hele administreringen.

Q-interactive er et nett- og iPad-basert system som gir deg stor fleksibilitet til å administrere og skåre tester samt opprette egne testbatterier. Q-global er en nettbasert plattform som muliggjør skåring og sammenstilling av testresultater fra papirutgaven.

Prismodell

Prismodellen for Q-interactive er basert både på en årlig brukerlisens og på antall administrerte deltester. Du kan velge å motta faktura i ettertid for det antallet deltester som du har administrert. Du kan også velge å forhåndskjøpe et bestemt antall deltester til en mer gunstig pris og benytte dem når du ønsker det, så lenge du har en aktiv lisens på Q-interactive. Lisensene på Q-interactive gjelder per år og testleder/psykolog. Er det flere brukere på en klinikk tilbys redusert lisenspris. Hvis du velger å kjøpe flere deltester samtidig, reduseres også prisen per deltest.

Den endelige prisen varierer altså avhengig av hvor stor bruken er. Generelt kan det sies at den årlige kostnaden blir jevnere fordelt sammenlignet med papirutgaven. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker en vurdering av hva Q-interactive vil koste nettopp for deg.

Her kan du se aktuelle priser ››

Årslisensen omfatter følgende:

 • Tilgang til de digitale versjonene av alle deltestene i WISC-V
 • Tilgang til en øvelsesmodus der du kan administrere tester ubegrenset uten kostnad
 • Rabatt på forhåndskjøp av deltester
 • Kontinuerlige oppdateringer med forbedringer og nye funksjoner
 • Opplæring i Q-interactive, inkludert selvhjelpsveiledninger, webinarer og brukertips
 • Ubegrenset tilgang til teknisk support
 • Sikker datalagring på Pearsons servere

Ja, du kan legge til flere brukere til lisensen din når som helst. Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Ta kontakt ››

Akkurat som tidligere består hver test av en rekke deltester. I WISC-V er deltestene:

 1. Terningmønster
 2. Likheter
 3. Matriser
  og så videre.

Det som er nytt med den digitale testingen, er at du bare betaler for de deltestene du bruker, og ikke for en hel protokoll, som med papirversjonen.

Ja, du betaler kun for de deltestene du bruker. Deltester kan kjøpes på to måter:

 1. Forhåndskjøp i nettbutikken og få et «sett» med deltester som legges til din Q-interactive konto.
 2. Kjøp deltester direkte i appen. Du administrerer deltestene ubegrenset og mottar faktura i etterskudd for det antallet deltester som du har administrert.

Tilkoblinger

Testlederens iPad må kun være tilkoblet Internett før en test skal administreres. Etter du har lagt opp en test på Central, må den synkes/lastes ned til iPad-en, og ved dette trinnet må testlederens iPad være koblet til Internett. Det kan du gjøre når som helst før testingen skal gjennomføres. Når denne synkroniseringen er ferdig, trenger du ikke tilgang til Internett lenger. Data som samles inn uten tilkobling, lagres lokalt på iPad-en din til den igjen blir koblet til Internett, og data kan synkroniseres tilbake til Central.

Bluetooth er en trådløs teknologi som gjør at iPad-ene kan kommunisere og sende informasjon til hverandre. Q-interactive benytter Bluetooth til å sende stimuli fra testlederens skjerm til testpersonens skjerm og til å registrere testpersonens svar.

Bluetooth krever ingen internettilkobling. Bluetooth-funksjonen er innebygd i iPad-en og må aktiveres i innstillingene på begge iPad-ene for at den skal fungere. Bluetooth må være slått på/aktivert gjennom hele administreringen. Hvis tilkoblingen avbrytes, vil det dukke opp en melding på testlederens skjerm. Når tilkoblingen er opprettet igjen, vises enda en melding på testlederens skjerm. Ettersom Bluetooth krever en del batterikapasitet, er det viktig at iPad-ene er fulladet, eller at du har en lader i nærheten i tilfelle batterinivået blir lavt under en administrering.

Det er enkelt å koble iPad-enhetene til hverandre:

 1. Slå på Bluetooth på begge iPad-ene.
 2. Angi et unikt Bluetooth-navn under innstillingene i appen (Q-interactive Assess) på begge iPad-enhetene.

For å kunne koble iPad-enhetene til hverandre via Bluetooth og sende informasjon mellom dem, må det valgte Bluetooth-navnet være identisk på begge iPad-enhetene.

Hvis iPad-en er koblet til Internett, skjer synkroniseringen mellom iPad-en og Central automatisk gjennom hele administreringen. Du kan også synkronisere manuelt ved å trykke på knappen “Synk” i Assess. Når administreringen er ferdig, skjer en endelig synkronisering der alle data blir overført fra iPad-en. Hvis iPad-en ikke er koblet til Internett, blir dataene lagret lokalt og synkroniseres til Central når du har internett på på iPad-en igjen.

Tilkobling til Internett er ikke nødvendig når du administrerer en test med Q-interactive. Hvis du mister tilkoblingen, kan du fortsette administreringen og koble deg til Internett igjen når du er ferdig. Når du har fått tilbake internettilkoblingen, vil Q-interactive prøve å koble til automatisk.

Sikkerhet

Personopplysningene som samles inn, omfatter bare den informasjonen du selv har angitt når du opprettet profilen til testpersonen samt testresultatene fra administreringen.

Bruk brukernavnet og passordet ditt, og logg inn på Q-interactive Central (www.qiactive.com). Ved pågående testing har du også tilgang til informasjonen i appen Assess på iPad-en. Du kan alltid laste ned og lagre, skrive ut eller slette testdata.

Personopplysninger overføres fra Q-interactive via en sikker tilkobling til en kryptert database i Pearsons servere i Canada. Alle data som sendes til og fra applikasjonen, krypteres automatisk. Alle testdata fra Q-interactive behandles med største sikkerhet og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning (personopplysningsloven og EU-direktivet). Som bruker velger du selv hvor lenge du vil lagre testdata. Når du sletter data fra Q-interactive, blir de slettet fra alle Pearsons servere og kan ikke gjenopprettes lengre.

Q-interactive er et produkt som er utviklet internasjonalt. Canadas har en omfattende lovgivning vedrørende lagring av personopplysninger med et høyt beskyttelsesnivå. Lovgivningen er godkjent av EU-kommisjonen og oppfyller dermed kravene som medlemslandene setter til datalagring. Samme lovgivning blir gjeldene i Norge gjennom EØS-avtalen og Europaparlamentets og rådets direktiv 2006/24/EF av 15. mars 2006.

Nei, Pearson kan aldri bruke testdataene i forskningsøyemed uten at du får en henvendelse og godkjenner dette skriftlig. I dag skjer det ingen slik innsamling av data.

All informasjon om dine testpersoner og alle testdata i Q-interactive blir automatisk SSL-kryptert (SSL = Secure Socket Layer) og behandles med høy sikkerhet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Resultatene lagres så lenge du som bruker velger å beholde dem. Når du fjerner dataene fra Q-interactive, blir de slettet fra alle Pearsons servere og er ikke lenger lagret noe sted. Derfor er det viktig at du skriver ut eller laster ned data du vil beholde.

I Q-interactive er testprotokollen innebygd. Du kan enten skrive ut rapporten eller velge å laste den ned og lagre den på datamaskinen din. Da kan du for eksempel lagre protokollen i et arkivskap eller laste den opp i det vanlige datajournalprogrammet ditt. Når du fjerner data fra Q-interactive, blir de slettet fra alle Pearsons servere og er ikke lenger lagret noe sted. Derfor er det viktig at du skriver ut eller laster ned data du vil beholde.

Maskinvare

For å bruke Q-interactive må du ha to iPad-er og en datamaskin med internettilkobling. På datamaskinen kan du enkelt lage nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Hvilke iPad-modeller og nettlesere som støttes, er beskrevet i de tekniske spesifikasjonene for Q-interactive ››

Q-interactive er per i dag ikke tilgjengelig for administrering via Android-enheter. Forskning har vært grunnleggende i utviklingen av Q-interactive. Før en test blir inkludert i Q-interactives testbibliotek, gjennomføres ekvivalensstudier på alle deltestene. Det gjør vi for å bekrefte at resultatene er likeverdige med dem som blir generert ved testing med papirutgaven. I dag er ytelsestestene gjennomført på alle aktuelle iPad-modeller.

Flere iPad-modeller er i dag kompatible med Q-interactive. For å sikre validiteten gjennomføres ytelsestester for alle aktuelle modeller av iPad.

Les de tekniske spesifikasjonene for Q-interactive ››

Flere iPad-modeller er i dag kompatible med Q-interactive, og du velger selv hvilken variant du vil bruke. Hvis du skal kjøpe en ny iPad i forbindelse med at du kjøper Q-interactive, anbefaler vi deg å kjøpe en av de seneste modellene.

Ved administrering av en test på vår digitale plattform Q-interactive trengs det to iPad-er; én til testlederen og én til testpersonen. Til testlederen anbefales enkelte iPad Mini-modeller. For testpersonen er skjermen på en iPad Mini imidlertid for liten. Det er en risiko for at testresultatene ikke blir valide som følge av at stimuli vises i feil størrelse. For å sikre validiteten gjennomføres ytelsestester for alle aktuelle iPad-modeller. På grunn av at det eksisterer mange ulike versjoner av nettbrett med android – med ulik ytelse og skjermstørrelse – har man ikke kunne gjennomføre samme prosess for android.

Nei, testene kan bare administreres via Q-interactive på iPad.

Til noen digitale deltester i Q-interactive trenger du kompletterende materiell. Til dem kan du benytte eget materiell hvis du allerede har det. Hvis ikke kan du ta kontakt med kundeservice for å legge en bestilling. I WISC-V trenger du kompletterende materiell til deltestene Terningmønster (eske med Wechsler-klosser) og Utstryking (Svarhefte 2).

Materiellet kan bestilles her ››

Inne i Q-interactive

Logg deg inn på Q-interactive Central via www.qiactive.com, og klikk på fanen «Testpersoner». For å finne profilen til en testperson blar du nedover i listen eller skriver inn navnet i søkefunksjonen. Klikk på testpersonens navn for å se profilen.

Logg deg inn på Q-interactive Central via www.qiactive.com, og klikk på fanen «Tester». Her ser du alle tester du er i ferd med å forberede, både de som er klare for synkronisering med iPad, og de som er administrert og klare for rapportering eller eksport. Du kan også se tester du har arkivert her. Gå til «Arkiverte tester» i menyen til venstre.

Når en deltest er avsluttet, får du frem testpersonens svar ved å klikke på ikonet for sidemenyen til venstre på skjermen. Når du har klikket på ikonet, vil du kunne se testpersonens svar på alle administrerte deltester.

Du kan lage nye testpersonprofiler og laste opp tester ved å logge deg inn på www.qiactive.com via en nettleser. Det kan du gjøre både på iPad og på en datamaskin. Per i dag er det bare mulig å opprette nye testpersonprofiler via nettstedet (Central), og ikke direkte i iPad-applikasjonen Assess. For at du skal kunne opprette testpersonprofiler og tester må maskinvaren være koblet til Internett.

Før en test kan avbrytes, får du opp en advarsel der du blir bedt om å bekrefte valget. Hvis du ikke vil avbryte, klikker du på X i øverste høyre hjørne av advarselsmeldingen. Når du har valgt å avbryte, kan du ikke angre.

Nei, ingen lydfiler blir lagret. De blir slettet når du synker testen fra Assess til Central. Derfor er det viktig at du hører på alle lydfiler og registrerer informasjonen du trenger, før du synker testen fra iPad-en. Ved synkronisering fra iPad-en til Central blir all informasjon unntatt lydfilene overført.

Du kan lagre pasient- og testdata når som helst. Hvis du har administratorrettigheter, kan du også slette pasient- og testdata. Når du sletter data fra Q-interactive, blir de slettet fra alle Pearsons servere og er ikke tilgjengelige noe sted lenger. Hvis du ikke har administratorrettigheter, tar du kontakt med administratoren din (på klinikken) for å få slettet testpersoner og testdata.

Hvis kontoen din har administratorrettigheter, kan du også legge til andre brukere med administratorrettigheter.

Q-interactive har en øvelsesmodus der du som allerede har en lisens på Q-interactive, når som helst kan administrere tester kostnadsfritt. Forskjellen mellom administrering i øvelsesmodus og vanlig testadministrering i Q-interactive er at i øvelsesmodus får du bare frem eksempelrapporter, og ikke reelle testresultater.

Inden du bruger Q-interactive

Q-interactive er en digital testplatform som effektiviserer hele testprocessen og samler vejledninger, registreringsskemaer, stimulusbøger, stopur, lydoptagelser og scoringsprogram på ét sted. Q-interactive har eksisteret i USA, England og Australien siden 2012.

På Q-interactive kan testledere oprette profiler, udvælge og administrere delprøver samt gennemgå data via en sikker internetportal. Administrering sker ved hjælp af to iPads som kommunikerer med hinanden via Bluetooth. Testlederen anvender sin iPad til at administrere testen, præsentere visuelle stimuli, notere og registrere svar, og testpersonen anvender sin iPad til at se og svare på stimuli.

Hvis du allerede er kunde hos Pearson, vil vores kundeservice lægge din nuværende kompetencekode til din konto i Q-interactive. Hvis du er ny kunde, kan du oprette en konto her og begynde at handle direkte via vores e-handel.

Læs om vores kompetencekrav her ››

To delprøver i WISC-V, Kodning og Figursøgning adskiller sig mellem papirversionen og den digitale version. Overførslen af disse to delprøver til Q-interactive har indebåret så store forandringer i grænsefladen, at en opnået råscore fra den digitale version ikke er den samme som den opnåede råscore fra papirversionen. Derfor har man gennemført en statistisk skalaækvivalering, som sidestiller præstationerne med hinanden; denne ækvivalering sker automatisk i Q-interactive. Tænk derfor på, at det ikke er muligt at tage en opnået råscore fra en af disse delprøver når de er administreret på Q-interactive, til papirversionens normtabeller!

Øvrige delprøver er identiske i papirversionen og i den digitale version. Det indebærer, at digital testning med Q-interactive kan anvendes i præcis samme situationer som testning med papir og blyant.

Læs mere om ækvivaleringsstudier her »

Nej, al digital testning på vores iPad- og webbaserede platform Q-interactive er udviklet med udgangspunkt i de traditionelle papirversioner af vores test. Der har foregået et kontinuerligt forskningsarbejde inden lanceringen af Q-interactive, for at vi skal kunne garantere ækvivalensen og normeringen. Det indebærer, at digital testning med Q-interactive kan anvendes i præcis samme situationer som papirversionerne af vores test.

Læs mere om ækvivalensstudierne ››

Oplevelsen hos brugere er at der er større overskud til observationer og kvalitative vurderinger ved anvendelse af Q-interactive, da muligheden for at teste uden fysiske vejledninger, stimulusbøger, registreringsskemaer og stopur skaber en mere fleksibel testsituation, hvor testlederen kan fokusere bedre på testpersonen. At testinstruktioner, svarmuligheder og resultatsammenfatninger er samlet i systemet reducerer også risikoen for fejlvurderinger og reliabiliteten øges. Selv mindre teknikvante psykologer oplever, efter bare nogle testninger med Q-interactive, at dette underletter meget i testsituationen.

Her kan du finde mere information om ækvivalensstudierne ››

Q-interactive effektiviserer hele testprocessen ved at samle vejledninger, registreringsskemaer, stimulusbøger, stopur, lydoptagelser og scoringsprogram på ét sted. Du kan skræddersy dit testbatteri efter testpersonens behov, lægge til og fjerne delprøver under en testning. Du kan administrere testen overalt, uden internetforbindelse, og se resultatet i realtid, under hele testningen.

Q-interactive er et web- og iPadbaseret system som giver dig stor fleksibilitet i at administrere og score test samt skabe egne testbatterier. Q-global er en webbaseret platform som muliggør administrering, scoring og resultatsammenfatning af test.

Priser

Prismodellen for Q-interactive er baseret dels på en årlig brugerlicens, dels på antal administrerede delprøver. Du kan vælge at blive faktureret efterfølgende for det antal delprøver du har administreret. Du kan også vælge, til en mere fordelagtig pris, at forhåndskøbe et vist antal delprøver, som du derefter kan anvende når du vil, så længe du har en aktiv licens på Q-interactive. Licenserne på Q-interactive gælder per år og per testleder/psykolog. Jo flere brugere, jo billigere stykpris. Hvis du vælger at købe flere delprøver på én gang reduceres prisen per delprøve også.

Den endelige pris varierer altså afhængigt af, hvor stor din anvendelse er. Generelt bliver det en jævnere årsomkostning end for papirversionen. Kontakt os gerne for en vurdering af hvad Q-interactive koster for dig.

Her kan du se aktuelle priser ››

Dette indgår i din årslicens:

 • Adgang til de digitale versioner af alle delprøver i WISC-V.
 • Adgang til en øve-status, hvor du ubegrænset og uden omkostninger kan administrere test.
 • Mængderabat på forhåndskøb af delprøver.
 • Kontinuerlige opdateringer med forbedringer samt nye funktioner.
 • Kurser i Q-interactive, inklusive selvhjælpsguider, webinarer og brugertips.
 • Ubegrænset adgang til teknisk support.
 • Sikker datalagring på Pearsons servere.

Ja, du kan når som helst lægge flere brugere til din licens. Kontakt os gerne, så hjælper vi dig.

Kontakt os ››

Præcis som tidligere består hver test af et antal delprøver. I WISC-V er delprøverne:

 1. Blokmønstre
 2. Ligheder
 3. Matricer
  og så videre.

Med den digitale testning betaler du kun for de delprøver, som du anvender i stedet for at betale for et helt registreringsskema som i papirversionen.

Ja, du betaler kun for de delprøver, som du anvender. Delprøverne kan du købe på to måder:

 1. Forhåndskøb på hjemmesiden og få en "pulje" med delprøver som lægges ind i Q-interactive.
 2. Direkte i appen. Du administrerer delprøver ubegrænset og faktureres efterfølgende for det antal delprøver, du har administreret.

Ja, ubrugte delprøver overføres til næste år, så længe du fornyer din licens. Hvis en licens ikke er blevet fornyet inden for 2 år efter udløbsdatoen, vil ubrugte delprøver fra denne licens blive annulleret.

I Q-interactive er der en øve-status, hvor man, hvis man allerede har en licens på Q-interactive, når som helst kan administrere test gratis. Forskellen mellem administrering i øve-status og en almindelige testadministrering i Q-interactive er, at du i øve-status kun får eksempelrapporter, altså ingen reelle resultater på din testning.

Der er flere muligheder for at se Q-interactive inden køb. Til efteråret vil vi fra Pearson præsentere Q-interactive på flere messer rundt omkring i landet.

Du kan også bestille en demonstration til din arbejdsplads, hvor en af os kommer ud og præsenterer Q-interactive. Her får du en gennemgang af Q-interactive samt får mulighed at prøve systemet.

Udfyld kontaktformularen, så vender vi tilbage så snart vi kan ››

Tilslutninger

Testlederens iPad skal kun være tilsluttet internettet inden en testadministrering, så testningen du har forberedt til din testperson i Central, kan synkroniseres og downloades til din iPad. Dette kan du gøre når som helst inden testningen. Når denne synkronisering er færdig, behøver du ikke længere have adgang til internettet. Data, som indsamles uden forbindelse til internettet, gemmes lokalt på din iPad indtil denne igen bliver forbundet til internettet, og data kan synkroniseres til Central. Hvis du anvender en sikker Wi-Fi-forbindelse, kan Q-interactive forblive opkoblet til internettet under hele administreringen og gemme data både lokalt og i Central.

Bluetooth er en trådløs teknik, som gør at dine iPads kan kommunikere med hinanden og sende information mellem hinanden. Q-interactive anvender Bluetooth for at sende stimuli fra testlederens skærm til testpersonens skærm og for at modtage testpersonens svar.

Bluetooth kræver ingen internetforbindelse for at fungere. Bluetoothfunktionen er indbygget i din iPad og skal aktiveres via indstillinger på begge iPads. Bluetooth skal være slået til under hele administreringen. Hvis Bluetooth-forbindelsen mislykkes eller afbrydes, vil en meddelelse blive vist på testlederens skærm. Når forbindelsen igen er oprettet vises yderligere en meddelelse på testlederens skærm. Eftersom Bluetooth bruger en del strøm, er det vigtigt, at din iPad er fuldt opladet. Opbevar en oplader i nærheden hvis du ser, at batteriniveauet begynder at blive lavt.

At forbinde dine to iPad-enheder er enkelt:

 1. Slå Bluetooth til på begge iPad-enheder.
 2. Angiv et unikt Bluetoothnavn i indstillingerne for Q-interactive Asses i begge dine iPad-enheder. For at dine iPad-enheder skal kunne forbindes via Bluetooth og sende information til hinanden, skal dit valgte Bluetoothnavn være identisk på begge iPads.

Hvis din iPad er tilsluttet internettet, sker synkroniseringen automatisk mellem iPad og Central under hele administreringen. Synkroniseringen kan også gøres manuelt ved at trykke på knappen “Synk” i Assess. Når administreringen er færdig synkroniseres alle data igen fra iPad til Central. Hvis din iPad ikke er tilsluttet internettet gemmes data lokalt på iPad’en og synkroniseres derefter til Central, når din iPad igen har forbindelse til internettet.

Internetforbindelse er ikke nødvendig, når du administrerer en test på Q-interactive. Hvis du mister din internetforbindelse, kan du fortsætte din administrering og derefter tilslutte til internettet igen, når du er færdig. Når du igen har fået internetforbindelse vil Q-interactive forsøge at tilslutte automatisk.

Sikkerhed

De persondata som indsamles inkluderer kun den information, som du selv har udfyldt, når du har færdiggjort ”Testpersonprofilen”, samt de testsvar og scorer som registreres.

Anvend dit password og log ind på Q-interactive Central (www.qiactive.com). Under en testning kan du også se informationen i appen Assess på din iPad. Du kan altid downloade, gemme, printe eller slette dine testdata fra Q-interactive.

Personoplysninger overføres fra Q-interactive, via en sikker forbindelse, til en krypteret database på Pearsons servere i Canada. Alle data som sendes til og fra applikationen krypteres automatisk. Alle dine testdata på Q-interactive behandles med største sikkerhed og i henhold til gældende lovgivning om personoplysninger (PUL og EU-direktivet). Som bruger vælger du selv, hvor længe du vil lagre testdata. Når du sletter data fra Q-interactive slettes den fra alle Pearsons servere og er ikke længere gemt noget sted.

Q-interactive er et internationalt udviklet produkt. Canadas lovgivning om lagring af personoplysninger er omfattende og har et højt niveau af beskyttelse. Lovgivningen er godkendt af EU-kommissionen og møder dermed de krav som stilles til datalagring hos medlemslandene.

Nej, Pearson kan aldrig anvende dine testdata i forskningsøjemed, uden at du bliver spurgt og skriftligt godkender dette. På nuværende tidspunkt sker der ingen indsamling af data.

Alle informationer om dine testpersoner og alle testdata på Q-interactive er automatisk SSL-krypteret (Secure Socket Layer) og behandles med stor sikkerhed og i henhold til gældende lovgivning om personoplysninger. Resultaterne gemmes så længe du, som bruger, vælger at beholde dem. Når du sletter data fra Q-interactive slettes den fra alle Pearsons servere og er ikke længere gemt noget sted. Det er derfor vigtigt at du printer eller downloader data, du vil gemme.

I Q-interactive er registreringsskemaet indbygget. Du kan enten printe registreringsskemaet eller vælge at downloade det til din computer. Derefter kan du eksempelvis gemme registreringsskemaet i et arkivskab eller uploade det til dit elektroniske journalsystem. Når du sletter data fra Q-interactive slettes den fra alle Pearsons servere og er ikke længere gemt noget sted. Det er derfor vigtigt at du printer eller downloader data, du vil gemme.

Hardware

For at anvende Q-interactive skal du have to iPads samt en computer med internetforbindelse. På din computer kan du skabe nye testbatterier, eksportere data og administrere brugerkontoen i Q-interactive. For at se hvilke iPad-modeller og hvilke browsere som understøttes kan du læse mere om Q-interactives tekniske krav ››

Q-interactive er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig for administrering på Android-enheder. Forskning har været grundlæggende i udviklingen af Q-interactive og inden en test inkluderes i Q-interactives testbibliotek gennemføres ækvivalensstudier på hver delprøve. Dette gøres for at bekræfte at resultaterne er ligeværdige med dem som genereres ved testning med papir og blyant. På nuværende tidspunkt er disse studier kun blevet gennemført på alle aktuelle iPad-modeller.

Flere iPad-modeller er i dag kompatible med Q-interactive. For at sikre validiteten gennemføres ækvivalensstudier på alle aktuelle iPad-modeller.

Læs mere om Q-interactives tekniske krav ››

Flere iPad-modeller er i dag kompatible med Q-interactive, og du vælger du selv hvilken model, du vil anvende. Hvis du skal købe en ny iPad i forbindelse med at du køber Q-interactive, anbefaler vi dig at købe en af de nyeste modeller.

For at administrere test på vores digitale platform Q-interactive skal du bruge to iPads; en til testlederen og en til testpersonen. Til testlederen anbefales visse af iPad Mini modellerne. Til testpersonen er skærmen på en iPad Mini for lille, og testresultaterne risikerer ikke at blive valide på grund af at stimuli vises i forkert størrelse. For at sikre validiteten gennemføres ækvivalensstudier på alle aktuelle iPad-modeller.

Nej, du kan kun administrere test via Q-interactive på iPad.

Nogle digitale delprøver i Q-interactive kræver supplerende materiale. Til disse kan du anvende eget materiale, hvis du har det fra tidligere. Hvis ikke kan du kontakte os for at bestille det. Til WISC-V kræves supplerende materiale til delprøverne Blokmønstre (æske med Wechsler-klodser) og Udstregning (Opgavehæfte 2).

Inde i Q-interactive

Log ind på Q-interactive Central via www.qiactive.com og klik på fanen “Testpersoner”. For at finde en testpersons profil, scroll ned i listen eller skriv navnet i søgefunktionen. Klik på testpersonens navn for at se profilen.

Log ind på Q-interactive Central via www.qiactive.com og klik på fanen ”Test”. Her ser du alle de testninger, du er igang med at forberede, dem som er klar til at blive synkroniseret til iPad’en, og dem som allerede er administrerede og klar at blive rapporteret eller eksporteret. Du kan også få adgang til dine arkiverede test ved at gå til ”arkiverede test” i menuen til venstre.

Når en delprøve er afsluttet kan du se testpersonens svar ved at klikke på ikonet i sidemenuen til venstre på skærmen. Når du har klikket på ikonet vil du se din testpersons svar for hver administreret test.

Du kan oprette nye testpersonprofiler og oprette test ved at logge ind på Central www.qiactive.com via en webbrowser. Dette kan du gøre både på en iPad og på en computer. På nuværende tidspunkt kan man kun oprette nye testpersonprofiler via Central og ikke direkte i iPad-applikationen Assess. For at oprette testpersonprofiler og test skal din hardware være tilsluttet internettet.

Inden en test kan afbrydes vises en advarselsmeddelelse som beder dig bekræfte dit valg. Hvis du ikke vil afbryde trykker du på X i det øverste højre hjørne af advarselsmeddelelsen. Hvis du vælger at afbryde delprøven, kan du ikke senere fortryde.

Nej, ingen lydfiler gemmes. De bliver slettet, når du sletter din testning fra Assess. Derfor at det vigtigt, at du lytter til alle lydfiler og noterer den information, du behøver, inden du sletter testningen fra din iPad. Ved synkronisering fra din iPad til Central overføres alle informationer uden lydfiler.

Du kan når som helst arkivere testperson- og testdata. Hvis din konto har administratorrettigheder, kan du også slette testperson- og testdata. Når data slettes fra Q-interactive slettes den fra alle Pearsons servere og findes ikke længere gemt noget sted. Hvis du ikke har administratorrettigheder så kontakt administratoren på din arbejdsplads for sletning af testpersoner og testdata.

Hvis din konto har administratorrettigheder, kan du lægge andre brugere med administratorrettigheder til.

I Q-interactive findes der en øve-status, hvor du, som allerede har en licens til Q-interactive, når som helst kan administrere test gratis. Forskellen mellem administrering i øve-status og almindelig testadministrering i Q-interactive er at du, i øve-status, kun får eksempelrapporter, altså ingen reelle resultater på din testning.