Til deg som skal bruke Q-interactive

Q-interactive er en digital plattform som effektiviserer hele testprosessen og samler manualer, protokoller, stimulusmateriell, stoppeklokke, lydopptak og skåringsprogram på ett og samme sted. Q-interactive har eksistert og vært brukt i USA, Storbritannia og Australia siden 2012.

På Q-interactive kan testlederen opprette testpersoner, velge og administrere deltester og granske data via en sikker nettportal. Administrasjon skjer ved hjelp av to iPad-er som kommuniserer med hverandre via Bluetooth. Testlederen bruker sin iPad til å administrere testen: presentere visuelle stimuli, ta notater og registrere svar. Testpersonen benytter en annen iPad til å se på og svare på stimuli.

Ja. Hvis du allerede er kunde hos Pearson, vil vår kundeservice legge inn det eksisterende kompetansekravet på kontoen din i Q-interactive. Hvis du er ny som kunde, kan du opprette en konto her og begynne å handle umiddelbart via vår e-handelsløsning.

Les om kompetansekravene våre her ››

To deltester i WISC-V, Koding og Symbolleting, skiller seg mellom papirversjonen og den digitale versjonen. Overføringen av disse to deltestene til Q-interactive har resultert i så pass store forandringer i grensesnittet at en oppnådd råskåre fra den digitale versjonen ikke er ekvivalent med samme oppnådde råskåre fra papirversjonen. I den anledningen er en statistisk skalekvivalering gjennomført som likestiller prestasjonene med hverandre; denne ekvivaleringen skjer automatisk i Q-interactive. Tenk derfor at det ikke er mulig å ta en oppnådd råskåre fra disse deltestene når de administreres på Q-interactive, til papirversjonens normtabeller.

Øvrige deltest er identiske i papirversjonen og i den digitale versjonen. Det betyr at digital testing med Q-interactive kan benyttes i akkurat samme situasjoner som testing med papir og blyant.

Les mer om ekvivaleringstudier her »

Nei, all digital testing på Q-interactive er utviklet med utgangspunkt i de tradisjonelle papirutgavene av testene våre. Det har pågått et kontinuerlig forskningsarbeid ved utviklingen av Q-interactive for at vi skal kunne garantere ekvivalens og normering. Det betyr at digital testing med Q-interactive kan benyttes i nøyaktig samme situasjoner som papirutgaven av testene våre. Les mer om ekvivalensstudiene ››

Brukernes erfaringer er at det er mer rom for observasjoner og kvalitative vurderinger ved bruk av Q-interactive, fordi Q-interactive gir muligheten for testing uten fysiske manualer, stimulusbøker, protokoller og stoppeklokker skaper en mer fleksibel testsituasjon der testlederen kan konsentrere seg mer om testpersonen. At instruksjoner, svaralternativer og resultatsammenstilling er samlet i systemet, reduserer også risikoen for feilvurderinger og øker reliabiliteten. Også psykologer som ikke er like vant til teknologi, opplever at det er mye enklere å administrere en test digitalt, etter kun noen få administreringer.

Her finner du mer informasjon om ekvivalensstudiene ››

Q-interactive effektiviserer hele testprosessen ved å samle manualer, protokoller, stimulusbøker, stoppeklokke, lydopptak og skåringsprogram på ett og samme sted. Du kan skreddersy testbatteriet etter testpersonens behov, legge til og fjerne deltester under administrering. Du kan administrere testen hvor som helst uten tilkobling til Internett og se resultatet i sanntid gjennom hele administreringen.

Q-interactive er et nett- og iPad-basert system som gir deg stor fleksibilitet til å administrere og skåre tester samt opprette egne testbatterier. Q-global er en nettbasert plattform som muliggjør skåring og sammenstilling av testresultater fra papirutgaven.

Prismodell

Prismodellen for Q-interactive er basert på:

 • Antall lisenser som gjelder per år og per testleder/psykolog. Det er knyttet en enkel lisens til én bruker, og derfor kan en lisens ikke deles mellom ulike testledere/psykologer. Hvis det er fem psykologer på din arbeidsplass som ønsker å bruke Q-interactive, trenger dere å bestille fem lisenser.
 • Antall forhåndskjøpte deltester som selges i pakker med 50 deltester per pakke. Det er opp til deg å velge hvor mange pakker med 50 deltester du vil forhåndskjøpe, og du kan kjøpe flere deltester når det best passer deg.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker en vurdering av hva Q-interactive vil koste for deg/din arbeidsplass.

Her kan du se aktuelle priser ››

Dette inngår i årslisensen for Q-interactive:

 • Tilgang til digitale versjoner av alle deltestene i WISC-V
 • Tilgang til en øvelsesmodus der du kan administrere tester ubegrenset uten kostnad
 • Kontinuerlige oppdateringer med forbedringer og nye funksjoner
 • Opplæring i Q-interactive, inkludert selvhjelpsveiledninger, webinarer og brukertips
 • Ubegrenset tilgang til teknisk support
 • Sikker datalagring på Pearsons servere

Ja, du kan legge til flere brukere til lisensen din når som helst. Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Ta kontakt ››

Akkurat som tidligere består hver test av en rekke deltester. I WISC-V er deltestene:

 1. Terningmønster
 2. Likheter
 3. Matriser og så videre
Det som er nytt med den digitale testingen, er at du bare betaler for de deltestene du bruker, og ikke for en hel protokoll, som med papirversjonen.

Du betaler for de deltestene som du kjøper. Deltester forhåndskjøpes i pakker som inneholder 50 deltester per pakke.

Forhåndskjøpte deltester samles i en pulje på din konto på Q-interactive. Hvis for eksempel du/din arbeidsplass forhåndskjøper 2 pakker om 50 deltester, vil dere ha en pulje på 100 deltester tilgjengelig på deres konto.

Forhåndskjøpte deltester er gyldige så lenge lisensen er aktiv. Deltester som er igjen på kontoen ved utgangen av lisensåret, vil automatisk gå over til neste lisensperiode, forutsatt at du fornyer din lisens.

Lisensavtalen er gyldig i ett (1) år og fornyes automatisk med mindre den sies opp av kunden eller Pearson senest to (2) måneder før utløpsdatoen for lisensavtalen.

Tilkoblinger

Testlederens iPad må kun være tilkoblet Internett før en test skal administreres. Etter du har lagt opp en test på Central, må den synkes/lastes ned til iPad-en, og ved dette trinnet må testlederens iPad være koblet til Internett. Det kan du gjøre når som helst før testingen skal gjennomføres. Når denne synkroniseringen er ferdig, trenger du ikke tilgang til Internett lenger. Data som samles inn uten tilkobling, lagres lokalt på iPad-en din til den igjen blir koblet til Internett, og data kan synkroniseres tilbake til Central.

Det er enkelt å koble iPad-enhetene til hverandre:

 • Wifi må være slått påpå begge iPadene. Dog trenger de ikke være koblet til wifi

Hvis iPad-en er koblet til Internett, skjer synkroniseringen mellom iPad-en og Central automatisk gjennom hele administreringen. Du kan også synkronisere manuelt ved å trykke på knappen “Synk” i Assess. Når administreringen er ferdig, skjer en endelig synkronisering der alle data blir overført fra iPad-en. Hvis iPad-en ikke er koblet til Internett, blir dataene lagret lokalt og synkroniseres til Central når du har internett på på iPad-en igjen.

Tilkobling til Internett er ikke nødvendig når du administrerer en test med Q-interactive. Hvis du mister tilkoblingen, kan du fortsette administreringen og koble deg til Internett igjen når du er ferdig. Når du har fått tilbake internettilkoblingen, vil Q-interactive prøve å koble til automatisk.

Sikkerhet

Personopplysningene som samles inn, omfatter bare den informasjonen du selv har angitt når du opprettet profilen til testpersonen samt testresultatene fra administreringen.

Bruk brukernavnet og passordet ditt, og logg inn på Q-interactive Central (www.qiactive.com). Ved pågående testing har du også tilgang til informasjonen i appen Assess på iPad-en. Du kan alltid laste ned og lagre, skrive ut eller slette testdata.

Personopplysninger overføres fra Q-interactive via en sikker tilkobling til en kryptert database i Canada. Alle data som sendes til og fra applikasjonen, krypteres automatisk. Alle testdata fra Q-interactive behandles med største sikkerhet og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning (personopplysningsloven og EU-direktivet). Som bruker velger du selv hvor lenge du vil lagre testdata. Når du sletter data fra Q-interactive, blir de slettet fra alle Pearsons servere og kan ikke gjenopprettes lengre.

Q-interactive er et produkt som er utviklet internasjonalt. Canadas har en omfattende lovgivning vedrørende lagring av personopplysninger med et høyt beskyttelsesnivå. Lovgivningen er godkjent av EU-kommisjonen og oppfyller dermed kravene som medlemslandene setter til datalagring. Samme lovgivning blir gjeldene i Norge gjennom EØS-avtalen og Europaparlamentets og rådets direktiv 2006/24/EF av 15. mars 2006.

Nei, Pearson kan aldri bruke testdataene i forskningsøyemed uten at du får en henvendelse og godkjenner dette skriftlig. I dag skjer det ingen slik innsamling av data.

All informasjon om dine testpersoner og alle testdata i Q-interactive blir automatisk SSL-kryptert (SSL = Secure Socket Layer) og behandles med høy sikkerhet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Resultatene lagres så lenge du som bruker velger å beholde dem. Når du fjerner dataene fra Q-interactive, blir de slettet fra alle Pearsons servere og er ikke lenger lagret noe sted. Derfor er det viktig at du skriver ut eller laster ned data du vil beholde.

I Q-interactive er testprotokollen innebygd. Du kan enten skrive ut rapporten eller velge å laste den ned og lagre den på datamaskinen din. Da kan du for eksempel lagre protokollen i et arkivskap eller laste den opp i det vanlige datajournalprogrammet ditt. Når du fjerner data fra Q-interactive, blir de slettet fra alle Pearsons servere og er ikke lenger lagret noe sted. Derfor er det viktig at du skriver ut eller laster ned data du vil beholde.

Dette reguleres på flere ulike måter. Pearson oppretter blant annet databehandleravtaler, som regulerer ansvaret mellom behandlingsansvarlig og databehandler. Du som kunde eier og kontrollerer data som du lagrer på Q-interactive og Q-global. Pearson formidler kun tjenesten og lagring av data. Pearson har dermed ikke rettigheter til å bruke data som lagres på tjenesten. Når du som kunde fjerner informasjonen på plattformen, slutter Pearson å sikkerhetskopiere data og informasjonen forsvinner helt fra systemet.

Du kan lese mer om GDPR samt regelverket om datalagring på hjemmesidene til Datatilsynet og Europakommisjonen.

Nei. Ansatte hos Pearson har ikke tilgang til personopplysninger eller testpersondata. Dersom det skulle oppstå et behov for å få tilgang til data, finnes spesifikke rutiner for dette. Blant annet må brukeren sende et skriftlig samtykke som gir autorisert personal tillatelse til å fjerne krypteringen. Krypteringsnøklene er kun tilgjengelige for et lite antall ansatte og beskyttes gjennom fysiske, tekniske og administrative sikkerhetstiltak.

Tofaktorautentisering

Tofaktorautentifisering (2FA) er et supplement til brukernavn og passord, for ytterligere å øke sikkerheten til kontoer på Q-interactive og Q-global. Når man logger inn med tofaktorautentifisering vil man angi brukernavn og passord som vanlig, men også en engangskode som bare du har tilgang til. Slik blir det mindre sannsynlig at andre får uønsket tilgang til din data. Du har sannsynligvis brukt 2FA tidligere, for eksempel via internettbank, sosiale medier eller andre applikasjoner.

Tofaktorautentifisering (2FA) har eksistert over lengre tid, men har under det seneste tiåret blitt mye vanligere. Bevisstheten og behovet for sikkerhet har økt, i takt med at større deler av våre liv blir digitalisert.

Ja. Ulike nettsider bruker forskjellig terminologi. Tofaktorautentifisering, flerfaktor-autentisering, to-steg verifisering og totrinnsverifisering er blant de vanligste benevnelsene.

Pearson har implementert tofaktorautentisering på begge plattformene for å imøtekomme kravene fra den nye personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR er et nytt lovverk fra EU som innføres i Norge i løpet av 2018. Lovverket krever at man bruker sterk autentisering for å sikre sensitiv data som lagres om individer. Pearsons 2FA er utviklet i henhold til de anbefalinger som finnes: AAL2 (Authenticator Assurance Level 2) og NIST 800-63B. Den anses være tilstrekkelig for å imøtekomme de utøkede kravene på autentisering.

Tofaktorautentisering (2FA) aktiveres for alle brukere i Norge. Funksjonen aktiveres fra og med 1. mars 2018. Det finnes tre ulike metoder for å verifisere sitt brukernavn.

 • E-post
 • SMS
 • Google Authenticator
Legg merke til at metoden du bruker kan variere avhengig av land eller bedrift. Som bruker må du velge minst én av de tre metodene for å logge inn. Man kan også velge flere enn én metode. Når man logger inn på Central etter den 1. mars, får man beskjed om å angi en metode for tofaktorautentisering (2FA), før man kan fortsette i systemet.

Google Authenticator er en kostnadsfri applikasjon som kan lastes ned til de fleste smarttelefoner (Android, Apple iOS og Blackberry). Applikasjonen genererer engangskoder som kan brukes for å verifisere innlogging på ulike hjemmesider og programmer. Du kan laste ned Google Authenticator kostnadsfritt via App Store.

Google Authenticator er enkelt å bruke samt fungerer uten internett og nettverksoppkobling. Applikasjonen genererer nye engangskoder hvert 30. sekund, og er derfor en ganske sikker metode for tofaktorautentisering.

Du må først laste ned applikasjonen Google Authenticator. Søk etter «Google Authenticator» i App Store eller Google Play avhengig om du har iPhone- respektive Androidtelefon. Det er kostnadsfritt og laste ned applikasjonen.

Når Google Authenticator er installert, går du inn i applikasjonen og trykker på +-tegnet oppe til høyre. Velg «Skann strekkoden» og godkjenn eventuelt at applikasjonen får bruke kameraet.

Logg inn på Q-interactive Central (qiactive.com). Informasjonssiden for 2FA kommer automatisk opp dersom dette ikke er aktivert på kontoen. Klikk på «Skriv inn 2FA detaljer» for å komme videre. Velg «Konfigurere Google Authenticator» Ta telefonen og rett kameraet mot strekkoden fra Central slik at den vises i bildet nederst på telefonen. Et 6-sifret tall skal vises på telefonen. Angi tallet i feltet på Q-interactive Central og klikk på «Bekreft». Klikk deretter på «Fullfør Google Authenticator». VIKTIG: Avslutt ved å klikke på «Lagre» øverst til høyre. Google Authenticator er nå aktivert på kontoen og du må angi et 6-sifret tall fra applikasjonen når du logger inn på Central.

Når du har konfigurert 2FA, trenger du å angi brukernavn og passord samt en engangsskode når du logger inn. Avhengig av hvilken metode du har valgt, mottar du en engangskode per e-post, SMS eller via Google Authenticator.

På Q-interactive og Q-global er autentiseringen gyldig i 12 timer, dersom man bruker samme enhet. Logger man inn etter 12 timer eller på en annen datamaskin, må man oppgi en ny engangskode.

På Q-interactive Assess på iPad, trenger man kun bruke 2FA når man er koblet til internett. Dersom iPad-ene er koblet mot internett, må engangskoder angis på begge. Man kan imidlertid velge «husk denne enheten» slik at engangskoden er gyldig i 30 dager. Man må fortsatt angi brukernavn og passord hver gang man logger inn.

På samme måte som når du bruker banktjenester og andre applikasjoner som lagrer sensitiv personinformasjon, er det viktig å verifisere sin identitet med jevne mellomrom. Slik opprettholder man den økte sikkerheten som 2FA tilfører.

Dersom du kun har valgt å bruke Google Authenticator som autentisering, kontakt kundeservice på 800 164 02. Kundeservice kan hjelpe deg med dine innstillinger og laste ned Google Authenticator på en annen enhet.

Dersom du har valgt å bruke flere autentiseringsmetoder, for eksempel e-post eller SMS, kan du logge inn med en av disse i stedet. Deretter kan du konfigurere Google Authenticator på nytt. Klikk på «Konto» og «Tofaktorautentisering».

Engangskoder som sendes via SMS eller e-post er gyldige i 15 minutter. Bruker du ikke koden innen tidsfristen, må du generere en ny. Engangskoder via Google Authenticator er gyldige i 30 sekunder. En ny kode genereres automatisk hvert 30. sekund.

Maskinvare

For å bruke Q-interactive må du ha to iPad-er og en datamaskin med internettilkobling. På datamaskinen kan du enkelt lage nye testbatterier, eksportere data og administrere brukerkontoer i Q-interactive. Hvilke iPad-modeller og nettlesere som støttes, er beskrevet i de tekniske spesifikasjonene for Q-interactive ››

Q-interactive er per i dag ikke tilgjengelig for administrering via Android-enheter. Forskning har vært grunnleggende i utviklingen av Q-interactive. Før en test blir inkludert i Q-interactives testbibliotek, gjennomføres ekvivalensstudier på alle deltestene. Det gjør vi for å bekrefte at resultatene er likeverdige med dem som blir generert ved testing med papirutgaven. I dag er ytelsestestene gjennomført på alle aktuelle iPad-modeller.

Flere iPad-modeller er i dag kompatible med Q-interactive. For å sikre validiteten gjennomføres ytelsestester for alle aktuelle modeller av iPad.

Les de tekniske spesifikasjonene for Q-interactive ››

Flere iPad-modeller er i dag kompatible med Q-interactive, og du velger selv hvilken variant du vil bruke. Hvis du skal kjøpe en ny iPad i forbindelse med at du kjøper Q-interactive, anbefaler vi deg å kjøpe en av de seneste modellene.

Ved administrering av en test på vår digitale plattform Q-interactive trengs det to iPad-er; én til testlederen og én til testpersonen. Til testlederen anbefales enkelte iPad Mini-modeller. For testpersonen er skjermen på en iPad Mini imidlertid for liten. Det er en risiko for at testresultatene ikke blir valide som følge av at stimuli vises i feil størrelse. For å sikre validiteten gjennomføres ytelsestester for alle aktuelle iPad-modeller. På grunn av at det eksisterer mange ulike versjoner av nettbrett med android – med ulik ytelse og skjermstørrelse – har man ikke kunne gjennomføre samme prosess for android.

Nei, testene kan bare administreres via Q-interactive på iPad.

Til noen digitale deltester i Q-interactive trenger du kompletterende materiell. Til dem kan du benytte eget materiell hvis du allerede har det. Hvis ikke kan du ta kontakt med kundeservice for å legge en bestilling. I WISC-V trenger du kompletterende materiell til deltestene Terningmønster (eske med Wechsler-klosser) og Utstryking (Svarhefte 2).

Materiellet kan bestilles her ››

Assess bruker ca. 500 MB. Kravet er imidlertid avhengig av hvor mange testinger man har lagret på enheten. Man må lagre et stort antall tester før det bidrar til eventuelle problemer med lagringsplass eller prestasjon.

Inne i Q-interactive

Logg deg inn på Q-interactive Central via www.qiactive.com, og klikk på fanen «Testpersoner». For å finne profilen til en testperson blar du nedover i listen eller skriver inn navnet i søkefunksjonen. Klikk på testpersonens navn for å se profilen.

Logg deg inn på Q-interactive Central via www.qiactive.com, og klikk på fanen «Tester». Her ser du alle tester du er i ferd med å forberede, både de som er klare for synkronisering med iPad, og de som er administrert og klare for rapportering eller eksport. Du kan også se tester du har arkivert her. Gå til «Arkiverte tester» i menyen til venstre.

Når en deltest er avsluttet, får du frem testpersonens svar ved å klikke på ikonet for sidemenyen til venstre på skjermen. Når du har klikket på ikonet, vil du kunne se testpersonens svar på alle administrerte deltester.

Du kan lage nye testpersonprofiler og laste opp tester ved å logge deg inn på www.qiactive.com via en nettleser. Det kan du gjøre både på iPad og på en datamaskin. Per i dag er det bare mulig å opprette nye testpersonprofiler via nettstedet (Central), og ikke direkte i iPad-applikasjonen Assess. For at du skal kunne opprette testpersonprofiler og tester må maskinvaren være koblet til Internett.

Før en test kan avbrytes, får du opp en advarsel der du blir bedt om å bekrefte valget. Hvis du ikke vil avbryte, klikker du på X i øverste høyre hjørne av advarselsmeldingen. Når du har valgt å avbryte, kan du ikke angre.

Nei, ingen lydfiler blir lagret. De blir slettet når du synker testen fra Assess til Central. Derfor er det viktig at du hører på alle lydfiler og registrerer informasjonen du trenger, før du synker testen fra iPad-en. Ved synkronisering fra iPad-en til Central blir all informasjon unntatt lydfilene overført.

Du kan lagre pasient- og testdata når som helst. Hvis du har administratorrettigheter, kan du også slette pasient- og testdata. Når du sletter data fra Q-interactive, blir de slettet fra alle Pearsons servere og er ikke tilgjengelige noe sted lenger. Hvis du ikke har administratorrettigheter, tar du kontakt med administratoren din (på klinikken) for å få slettet testpersoner og testdata.

Hvis kontoen din har administratorrettigheter, kan du også legge til andre brukere med administratorrettigheter.

Q-interactive har en øvelsesmodus der du som allerede har en lisens på Q-interactive, når som helst kan administrere tester kostnadsfritt. Forskjellen mellom administrering i øvelsesmodus og vanlig testadministrering i Q-interactive er at i øvelsesmodus får du bare frem eksempelrapporter, og ikke reelle testresultater.

Det er ikke tillatt å dele kontoer på noen av våre plattformer. Regler rundt elektronisk sporbarhet, blant annet i pasientjournalloven og GDPR, krever at man skal kunne logge den som håndterer persondata. Dermed skal bedriften for eksempel kunne se hvilken psykolog som har tilgang til hvilke pasientdata. Individuelle kontoer er også viktig for å unngå brudd når det gjelder konfidensialitet og integritet. Alle brukere skal derfor benytte seg av personlige brukernavn og passord når man logger inn på Q-global og Q-interactive.

IT-relaterte spørsmål

Pearson bruker et automatisk og lukket system ved generering av passord. Når brukeren skaper en konto, får han eller hun en automatisk e-post med en link, der man oppretter passord. Brukeren må selv endre eller tilbakestille passord via hjemmesiden. Brukeren får i slike tilfeller en automatisk e-post med en link for å endre passordet.

Ja. Passordet må inneholde minst 8 tegn (både tall, små og store bokstaver samt spesialtegn) og byttes hver 60. dag. Samme passord kan ikke brukes igjen på ett år. Videre sperres kontoen i fem minutter dersom man mislykkes å logge inn flere ganger på rad.

Pearsons tofaktorautentisering er utviklet i henhold til anbefalingene til NIST 800-63B og AAL2 (Authenticator Assurance Level 2). Når man logger inn på plattformen, via Central eller Assess, må brukeren verifisering sin identitet med én av følgende metoder:

 • Google Authenticator: En ny kode genereres av applikasjonen Google authenticator hvert 30. sekund på brukerens smartphone.
 • Engangskode som sendes via SMS til brukerens mobiltelefon. Koden er gyldig i 15 minutter.
 • Engangskode som sendes via e-post til brukerens e-postadresse. Koden er gyldig i 15 minutter.

Informasjon kan hentes gjennom å generere resultatrapporter i systemet. Formatene som støttes er .csv, .slk, .pdf og .txt.

Når man kjøper våre digitale produkter skaper Pearsons kundeservice en administratorkonto.. Administratoren håndterer deretter øvrige kontoer i organisasjonen. Kunden selv angir informasjon om kontoeiere og hvilke kompetansekrav disse oppfyller.

Q-interactive består av to deler, en nettbasert plattform (Central) og en applikasjon (Assess) som lastes ned til en iPad. Selve administreringen av testen foregår via iPad.

Q-interactive kan derfor ikke integreres i et lukket system. Plattformen oppdateres og driftes av Pearson. Det er imidlertid kundens ansvar å utvikle rutiner for hvordan man på beste måte bruker Q-interactive innad i bedriften.