Goodwin Watson och Edwin M. Glaser, 2002

EKT - Utløpt!

Evaluering av kritisk tenkning

Goodwin Watson och Edwin M. Glaser, 2002

EKT - Utløpt!

Evaluering av kritisk tenkning
Alle priser er eksklusive moms.
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Administrering
Individuell eller gruppe
Type test
Evnetest for voksne med fokus på evne til kritisk tenkning og analytisk resonnering
Kompetansekrav
Sertifisert bruker av evnetester, Autorisert Psykolog
Tidsforbruk
40 minutter
Aldersintervall
18 år og oppover
Språkversjon
Norsk versjon, 2005

EKT er en evnetest ment for utvelgelse til stillinger med mellomhøy til høy kompleksitet. Testen gir kunnskap om en persons evne til å objektivt og logisk analysere problemstillinger uten å la seg styre av subjektive oppfatninger og forutinntatte meninger. EKT er spesielt velegnet for vurdering av lederpotensial, ettersom evnen til å trekke objektivt korrekte slutninger ut fra gitte data er en viktig egenskap ved all beslutningstaking. EKT består av fem deltester:

• Utledning – vurdere utledninger på grunnlag av gitte fakta
• Å identifisere antakelser – identifisere mulige/ikke-mulige antakelser ut fra gitte påstander
• Å trekke slutninger – bedømme hvilke slutninger som følger/ikke følger av informasjonen i gitte påstander
• Tolkning – bedømme hvilke tolkninger som følger/ikke følger av informasjonen i gitte påstander
• Å vurdere argumenter – bedømme hvilke argumenter som er sterke og relevante/svake og ikke-relevante for gitte problemstillinger

En normering ble gjennomført parallelt i Norge og Sverige i 2005. Ettersom dataene viste svært små forskjeller, er normene slått sammen til en felles norsk-svensk normgruppe som presenteres i manualen. Manualen beskriver videre utviklingen av EKT samt gir retningslinjer for administrering og tolkning.

Norsk tilpasning

Norske normdata, norsk normalpopulasjon og svensk ledergruppe.