Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Alle bestillinger som er lagt inn før den 16. desember 2022 kommer til å bli levert før den 31. desember 2022. *Dette gjelder ved kjøp av alt papirmateriell, alle digitale instrumenter og lisenser så langt lageret rekker og med forbehold om uforutsette endringer.

EKT - Utløpt!

Goodwin Watson och Edwin M. Glaser, 2002
Evaluering av kritisk tenkning
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell eller gruppe
Tidsforbruk 40 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2005
Kompetansekrav Sertifisert bruker av evnetester, Autorisert Psykolog
Aldersintervall 18 år og oppover
Type test Evnetest for voksne med fokus på evne til kritisk tenkning og analytisk resonnering

EKT er en evnetest ment for utvelgelse til stillinger med mellomhøy til høy kompleksitet. Testen gir kunnskap om en persons evne til å objektivt og logisk analysere problemstillinger uten å la seg styre av subjektive oppfatninger og forutinntatte meninger. EKT er spesielt velegnet for vurdering av lederpotensial, ettersom evnen til å trekke objektivt korrekte slutninger ut fra gitte data er en viktig egenskap ved all beslutningstaking. EKT består av fem deltester:

• Utledning – vurdere utledninger på grunnlag av gitte fakta
• Å identifisere antakelser – identifisere mulige/ikke-mulige antakelser ut fra gitte påstander
• Å trekke slutninger – bedømme hvilke slutninger som følger/ikke følger av informasjonen i gitte påstander
• Tolkning – bedømme hvilke tolkninger som følger/ikke følger av informasjonen i gitte påstander
• Å vurdere argumenter – bedømme hvilke argumenter som er sterke og relevante/svake og ikke-relevante for gitte problemstillinger

En normering ble gjennomført parallelt i Norge og Sverige i 2005. Ettersom dataene viste svært små forskjeller, er normene slått sammen til en felles norsk-svensk normgruppe som presenteres i manualen. Manualen beskriver videre utviklingen av EKT samt gir retningslinjer for administrering og tolkning.

Norsk tilpasning

Norske normdata, norsk normalpopulasjon og svensk ledergruppe.

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Alle priser er eksklusive moms.