Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Interessert i kurs i Vineland-II?

Er du interessert i kurs i administrering og tolkning av Vineland-II? Både Torshov kompetansesenter, nevropsykolog Eirin Lorentzen og Psykologkurs AS tilbyr kurs i administrering og tolkning av Vineland-II.

I forbindelse med den språklige og kulturelle tilpasningen av Vineland-II, har vi samarbeidet med fagfolk fra alle de tre skandinaviske landene, deriblant representanter fra Torshov kompetansesenter i Oslo og Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Både Torshov kompetansesenter, nevropsykolog Eirin Lorentzen, som arbeider ved Avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet, og Psykologkurs AS har lang erfaring i å holde kurs i bruk av ulike tester og kartleggingsverktøy, og tilbyr også kurs i administrering og tolkning av Vineland-II.

Torshov kompetansesenter er del av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet STATPED og betjener fylkene Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo. Annonserte kurs som holdes ved senteret, er åpne for alle (PPT, HAB, BUP, studenter på mastergradsnivå el. tilsvarende, m.fl.) og tar i mot påmelding fra hele landet. PP-tjenester innenfor Torshovs fire fylker kan søke senteret om å holde lokale kurs i Vineland II. Slike søknader vil bli behandlet i lys av kapasitet.

For mer informasjon om kursopplegg, søknadsprosedyrer, osv., kontakt:

Les mer om Vineland-II og bestill her ››

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.