Rettelser og oppdateringer

CELF-4 rettelse ››

SCL-90-R, programfeil i skåringsprogrammet ››

WISC-IV ››

Movement ABC-2, rettelser og revideringer ››

TROG-2, feil i beskrivelsen av den kvalitative analysen ››

WPPSI-III ››

WMS-III, programfeil i skåringsprogrammet ››