John Raven, 1998

Raven's matriser – Utgår snart, erstattes med Raven's 2

John Raven, 1998

Raven's matriser – Utgår snart, erstattes med Raven's 2

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 1 045,00
Ravens matriser SPM Manual Section 3 (2000)
Varekode 0000000990130
kr 535,00
Ravens matriser SPM Classic Testhefte
Varekode 0000000990160
kr 435,00
Ravens matriser SPM Classic Svarark (no), 25 stk.*
Varekode 0000000290120
kr 630,00
Ravens matriser SPM Parallel Svarark (eng), 10 stk.*
Varekode 0000000990120
kr 655,00
Ravens matriser SPM Plus Svarark (eng), 10 stk.*
Varekode 0000000990121
kr 1 045,00
Ravens matriser CPM Manual Section 2 (1998)
Varekode 0000000990131
kr 535,00
Ravens matriser CPM Classic Testhefte
Varekode 0000000990163
kr 435,00
Ravens matriser CPM Classic Svarark, (no) 25 stk.*
Varekode 0000000290121
kr 535,00
Ravens matriser CPM Parallel Testhefte
Varekode 0000000990164
kr 630,00
Ravens matriser CPM Parallel Protokollsblankett (eng), 10 stk.*
Varekode 0000000990122
kr 1 045,00
Ravens matriser APM Manual Section 4 (1998)
Varekode 0000000990132
kr 455,00
Ravens matriser APM Testhefte, Set I
Varekode 0000000990165
kr 455,00
Ravens matriser APM Testhefte, Set II
Varekode 0000000990166
kr 435,00
Ravens matriser APM Svarark (no), 25 stk.*
Varekode 0000000290122
kr 1 045,00
Ravens matriser Manual Section I. General overview (1995)
Varekode 0000000990133
kr 1 045,00
Raven Manual Research Supplement 3, American norms, Neuropsychological Applications (2000)
Varekode 0000000990134
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Type test
Ikke-verbal evnestest for barn og voksne
Administrering
Gruppe eller individuell
Kompetansekrav
Sertifisert bruker av evnetester, Autorisert Psykolog
Tidsforbruk
Ikke tidsbegrenset administrering, ca 15–60 minutter. Tidsbegrenset administrering 40 minutter
Aldersintervall
Coloured Progressive Matrices, barn og eldre. Standard Progressive Matrices, 8–65 år. Advanced Progressive Matrices, voksne
Språkversjon
Engelske originalversjoner, protokollblanketter (Classic) på norsk
Utgår snart, erstattes med Raven's 2.

Ravens matriser er en serie ikke-verbale evnetester ment for bedømmelse av generelle evner. Ravens matriser kan brukes i både kliniske og arbeidspsykologiske sammenhenger og utgjør den internasjonalt anerkjente standarden for ”g-tester”. Ravens matriser måler evnen til å på grunnlag av kjent informasjon kunne foreta en logisk utledning av nye relasjoner og mønstre.

Ravens matriser finnes i tre versjoner, Coloured Progressive Matrices (CPM), Standard Progressive Matrices (SPM) og Advanced Progressive Matrices (APM). CPM er beregnet på yngre barn. SPM kan benyttes på normalpresterende barn og voksne. APM inneholder de vanskeligste oppgavene og brukes med fordel i arbeidspsykologiske utvalgssammenhenger. Hver versjon består av manual, testhefte med oppgaver og svarark. I løpet av senere år er de opprinnelige versjonene av Ravens matriser komplettert med parallelle og utvidede versjoner, for å kunne tilby alternativ når det er grunn til å anta at noen av de opprinnelige matrisene ikke har tilstrekkelig diskrimineringsevne, for eksempel når en person har tatt testen på et tidligere tidspunkt. De opprinnelige versjonene benevnes ”Classic” for å skille dem fra de nye. Coloured Progressive Matrices (CPM) og Standard Progressive Matrices (SPM) har også parallellversjoner som er likeverdige med de opprinnelige med hensyn til antall oppgaver og vanskelighetsgrad. Standard Progressive Matrices (SPM) har også en såkalt ”plussversjon”, som inneholder flere og vanskeligere oppgaver og passer godt for antatt høytpresterende personer som tidligere er testet med SPM. Utviklingen av disse nye versjonene er beskrevet i de respektive manualene. Den teoretiske bakgrunnen beskrives i grunnmanualen til samtlige versjoner, ”General overview”. Normer (hovedsakelig britiske og amerikanske) er å finne i de respektive manualene, samt i Research Supplement 3.

SPM = Standard Progressive Matrices
CPM = Coloured Progressive Matrices
APM = Advanced Progressive Matrices