Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Raven's Educational CPM – Erstattes med Raven's 2 den 1. juli 2022

John Raven
Ravens matriser
X

Spesifikasjoner

Administrering Gruppe eller individuell
Tidsforbruk ca 15 minuter
Språkversjon Engelsk originalversjon
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 4–11 år
Type test Ikke-verbal evnetest for barn

Raven's Educational CPM Plus erstattes med Raven's 2 den 1. juli 2022

Raven's Educational CPM Plus erstattes med en ny versjon som har nye normer og forbedret innhold. Den nye versjonen erstatter alle tidligere versjoner av Raven’s. Les mer om Raven's 2 her. Hvis du har spørsmål om den nye versjonen, ta gjerne kontakt med våre produktspesialister.

 

Raven´s Coloured Progressive Matrices, CPM, ble publisert for første gang I 1947. Etter revideringen som ble gjennomført i 1956, hvor man endret rekkefølgen på en del oppgaver, har det ikke skjedd noen flere endringer av oppgavene. CPM består av totalt 36 oppgaver, hvorav samtlige er i farger. Oppgavene er fordelt på tre ulike serier med 12 oppgaver i hver.

I årene 2006 og 2007 ble det samlet inn data fra et representativt utvalg av britiske barn i alderen 4 år og 0 måneder til 11 år og 11 måneder. Normene er oppdelt i 6-måneders intervaller. Råskårene kan nå konverteres både til skalerte skårer (M = 100, SD = 15) og – som tidligere – til persentiler. Videre har man mulighet til å fastslå aldersekvivalenter.

I den nye manualen til CPM beskrives på en oversiktlig måte historikken til Ravens matriser, og intelligensbegrepet og matrisenes ”måleområde” diskuteres. Manualen inneholder også tydelige retningslinjer for administrering av testen. Videre sammenfattes internasjonal forskning rundt CPM, det britiske standardiseringsarbeidet beskrives i detalj og reliabilitets- og validititetsstudier dokumenteres.

Norsk tilpasning

Engelsk originalversjon.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Raven's Educational CPM Manual
Varekode 0000000990135
kr 2 220,00
Raven's Educational CPM Test Booklet, 1 stk.
Varekode 0000000990168
kr 825,00
Raven's Educational CPM Record forms, 25 stk.*
Varekode 0000000990126
kr 650,00
Raven's Educational CPM Scoring Acetate (skåringsnøkkel)
Varekode 0000000990170
kr 320,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell