Raven's Educational CPM – Utgår snart, erstattes med Raven's 2

John Raven
Ravens matriser
X

Spesifikasjoner

Administrering Gruppe eller individuell
Tidsforbruk ca 15 minuter
Språkversjon Engelsk originalversjon
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 4–11 år
Type test Ikke-verbal evnetest for barn
Utgår snart, erstattes med Raven's 2

Raven´s Coloured Progressive Matrices, CPM, ble publisert for første gang I 1947. Etter revideringen som ble gjennomført i 1956, hvor man endret rekkefølgen på en del oppgaver, har det ikke skjedd noen flere endringer av oppgavene. CPM består av totalt 36 oppgaver, hvorav samtlige er i farger. Oppgavene er fordelt på tre ulike serier med 12 oppgaver i hver.

I årene 2006 og 2007 ble det samlet inn data fra et representativt utvalg av britiske barn i alderen 4 år og 0 måneder til 11 år og 11 måneder. Normene er oppdelt i 6-måneders intervaller. Råskårene kan nå konverteres både til skalerte skårer (M = 100, SD = 15) og – som tidligere – til persentiler. Videre har man mulighet til å fastslå aldersekvivalenter.

I den nye manualen til CPM beskrives på en oversiktlig måte historikken til Ravens matriser, og intelligensbegrepet og matrisenes ”måleområde” diskuteres. Manualen inneholder også tydelige retningslinjer for administrering av testen. Videre sammenfattes internasjonal forskning rundt CPM, det britiske standardiseringsarbeidet beskrives i detalj og reliabilitets- og validititetsstudier dokumenteres.

Norsk tilpasning

Engelsk originalversjon.

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Raven's Educational CPM Manual
kr 1 955,00
Raven's Educational CPM Test Booklet, 1 stk.
kr 725,00
Raven's Educational CPM Record forms, 25 stk.*
kr 570,00
Raven's Educational CPM Scoring Acetate (skåringsnøkkel)
kr 280,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell