John Raven

Raven's Educational CPM – Utgår snart, erstattes med Raven's 2

Ravens matriser

John Raven

Raven's Educational CPM – Utgår snart, erstattes med Raven's 2

Ravens matriser
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 1 955,00
Raven's Educational CPM Manual
Varekode 0000000990135
kr 725,00
Raven's Educational CPM Test Booklet, 1 stk.
Varekode 0000000990168
kr 570,00
Raven's Educational CPM Record forms, 25 stk.*
Varekode 0000000990126
kr 280,00
Raven's Educational CPM Scoring Acetate (skåringsnøkkel)
Varekode 0000000990170
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Administrering
Gruppe eller individuell
Type test
Ikke-verbal evnetest for barn
Kompetansekrav
Autorisert Psykolog
Tidsforbruk
ca 15 minuter
Aldersintervall
4–11 år
Språkversjon
Engelsk originalversjon
Utgår snart, erstattes med Raven's 2

Raven´s Coloured Progressive Matrices, CPM, ble publisert for første gang I 1947. Etter revideringen som ble gjennomført i 1956, hvor man endret rekkefølgen på en del oppgaver, har det ikke skjedd noen flere endringer av oppgavene. CPM består av totalt 36 oppgaver, hvorav samtlige er i farger. Oppgavene er fordelt på tre ulike serier med 12 oppgaver i hver.

I årene 2006 og 2007 ble det samlet inn data fra et representativt utvalg av britiske barn i alderen 4 år og 0 måneder til 11 år og 11 måneder. Normene er oppdelt i 6-måneders intervaller. Råskårene kan nå konverteres både til skalerte skårer (M = 100, SD = 15) og – som tidligere – til persentiler. Videre har man mulighet til å fastslå aldersekvivalenter.

I den nye manualen til CPM beskrives på en oversiktlig måte historikken til Ravens matriser, og intelligensbegrepet og matrisenes ”måleområde” diskuteres. Manualen inneholder også tydelige retningslinjer for administrering av testen. Videre sammenfattes internasjonal forskning rundt CPM, det britiske standardiseringsarbeidet beskrives i detalj og reliabilitets- og validititetsstudier dokumenteres.

Norsk tilpasning

Engelsk originalversjon.