Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Raven's Educational SPM Plus – Erstattes med Raven's 2 den 1. juli 2022

John Raven
Ravens matriser
X

Spesifikasjoner

Administrering Gruppe eller individuell
Tidsforbruk ca 45 minuter
Språkversjon Engelsk originalversjon
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 7–18 år
Type test Ikke-verbal evnetest for barn og ungdom

Raven's Educational SPM Plus erstattes med Raven's 2 den 1. juli 2022

Raven's Educational SPM Plus erstattes med en ny versjon som har nye normer og forbedret innhold. Den nye versjonen erstatter alle tidligere versjoner av Raven’s. Les mer om Raven's 2 her. Hvis du har spørsmål om den nye versjonen, ta gjerne kontakt med våre produktspesialister.

 

 

Ravens matriser har vært i bruk i mer enn 70 år. Den første versjonen av SPM (Standard Progressive Matrices) ble publisert allerede i 1938. På midten av 60-tallet ble det utviklet en parallellversjon, SPM Parallell. Det mest omfattende utviklingsarbeidet i forbindelse med ”Raven standard” kulminerte i 1998, da SPM Plus ble publisert (i forbindelse med publiseringen av disse alternative SPM-versjonene, begynte man å kalle den opprinnelige versjonen av SPM for SPM-C, hvor C står for Classic).

Motivet bak utviklingen av denne litt vanskeligere varianten av SPM var hovedsakelig den såkalte Flynn-effekten, som nødvendiggjorde en økning av vanskelighetsgraden for å unnvike takeffekter. Antallet oppgaver i SPM Plus er 60, på samme måte som i SPM-C, og er fordelt på 5 ulike serier med 12 oppgaver i stigende vanskelighetsgrad i hver.

I årene 2006 og 2007 ble det gjennomført en omfattende datainnsamling i Storbritannia med hensikt å skape et stabilt normsett for SPM Plus, basert på et representativt utvalg av britiske barn og unge i alderen 7 år og 0 måneder til 18 år og 11 måneder. Denne normeringen er nå blitt publisert i en ny versjon av SPM, som kalles Raven’s Educational SPM Plus.

I den nye manualen til SPM Plus beskrives på en oversiktlig måte historikken til Ravens matriser, og intelligensbegrepet og matrisenes ”måleområde” diskuteres. Manualen inneholder også tydelige retningslinjer for administrering av testen. Videre sammenfattes internasjonal forskning rundt SPM-C og SPM Plus, det britiske standardiseringsarbeidet beskrives i detalj og reliabilitets- og validititetsstudier dokumenteres.

Normene til SPM Plus er oppdelt i ettårs-intervaller. Råskårene kan nå konverteres både til skalerte skårer (M = 100, SD = 15) og – som tidligere – til persentiler. Videre har man mulighet til å fastslå aldersekvivalenter. Ved hjelp av en regresjonsekvasjon kan resultatet fra SPM-C brukes til å predikere resultatet på SPM Plus og omvendt.

Norsk tilpasning

Engelsk originalversjon.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Raven's Educational SPM Plus Manual
Varekode 0000000990136
kr 2 220,00
Raven's Educational SPM Plus Test Booklet, 1 stk.
Varekode 0000000990167
kr 785,00
Raven's Educational SPM Plus Record forms, 25 stk.*
Varekode 0000000990127
kr 650,00
Raven's Educational SPM Plus Scoring Acetate (skåringsnøkkel)
Varekode 0000000990171
kr 320,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell