Raven's matriser – Utgår snart, erstattes med Raven's 2

John Raven, 1998
X

Spesifikasjoner

Administrering Gruppe eller individuell
Tidsforbruk Ikke tidsbegrenset administrering, ca 15–60 minutter. Tidsbegrenset administrering 40 minutter
Språkversjon Engelske originalversjoner, protokollblanketter (Classic) på norsk
Kompetansekrav Sertifisert bruker av evnetester, Autorisert Psykolog
Aldersintervall Coloured Progressive Matrices, barn og eldre. Standard Progressive Matrices, 8–65 år. Advanced Progressive Matrices, voksne
Type test Ikke-verbal evnestest for barn og voksne
Utgår snart, erstattes med Raven's 2.

Ravens matriser er en serie ikke-verbale evnetester ment for bedømmelse av generelle evner. Ravens matriser kan brukes i både kliniske og arbeidspsykologiske sammenhenger og utgjør den internasjonalt anerkjente standarden for ”g-tester”. Ravens matriser måler evnen til å på grunnlag av kjent informasjon kunne foreta en logisk utledning av nye relasjoner og mønstre.

Ravens matriser finnes i tre versjoner, Coloured Progressive Matrices (CPM), Standard Progressive Matrices (SPM) og Advanced Progressive Matrices (APM). CPM er beregnet på yngre barn. SPM kan benyttes på normalpresterende barn og voksne. APM inneholder de vanskeligste oppgavene og brukes med fordel i arbeidspsykologiske utvalgssammenhenger. Hver versjon består av manual, testhefte med oppgaver og svarark. I løpet av senere år er de opprinnelige versjonene av Ravens matriser komplettert med parallelle og utvidede versjoner, for å kunne tilby alternativ når det er grunn til å anta at noen av de opprinnelige matrisene ikke har tilstrekkelig diskrimineringsevne, for eksempel når en person har tatt testen på et tidligere tidspunkt. De opprinnelige versjonene benevnes ”Classic” for å skille dem fra de nye. Coloured Progressive Matrices (CPM) og Standard Progressive Matrices (SPM) har også parallellversjoner som er likeverdige med de opprinnelige med hensyn til antall oppgaver og vanskelighetsgrad. Standard Progressive Matrices (SPM) har også en såkalt ”plussversjon”, som inneholder flere og vanskeligere oppgaver og passer godt for antatt høytpresterende personer som tidligere er testet med SPM. Utviklingen av disse nye versjonene er beskrevet i de respektive manualene. Den teoretiske bakgrunnen beskrives i grunnmanualen til samtlige versjoner, ”General overview”. Normer (hovedsakelig britiske og amerikanske) er å finne i de respektive manualene, samt i Research Supplement 3.

SPM = Standard Progressive Matrices
CPM = Coloured Progressive Matrices
APM = Advanced Progressive Matrices

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Ravens matriser SPM Manual Section 3 (2000)
Varekode 0000000990130
kr 1 095,00
Ravens matriser SPM Parallel Testhefte
Varekode 0000000990161
kr 535,00
Ravens matriser SPM Classic Testhefte
Varekode 0000000990160
kr 560,00
Ravens matriser SPM Plus Testhefte
Varekode 0000000990162
kr 600,00
Ravens matriser SPM Classic Svarark (no), 25 stk.*
Varekode 0000000290120
kr 455,00
Ravens matriser SPM Parallel Svarark (eng), 10 stk.*
Varekode 0000000990120
kr 660,00
Ravens matriser SPM Plus Svarark (eng), 10 stk.*
Varekode 0000000990121
kr 690,00
Ravens matriser CPM Manual Section 2 (1998)
Varekode 0000000990131
kr 1 095,00
Ravens matriser CPM Classic Testhefte
Varekode 0000000990163
kr 560,00
Ravens matriser CPM Classic Svarark, (no) 25 stk.*
Varekode 0000000290121
kr 455,00
Ravens matriser CPM Parallel Testhefte
Varekode 0000000990164
kr 535,00
Ravens matriser CPM Parallel Protokollsblankett (eng), 10 stk.*
Varekode 0000000990122
kr 660,00
Ravens matriser APM Manual Section 4 (1998)
Varekode 0000000990132
kr 1 095,00
Ravens matriser APM Testhefte, Set I
Varekode 0000000990165
kr 480,00
Ravens matriser APM Testhefte, Set II
Varekode 0000000990166
kr 480,00
Ravens matriser APM Svarark (no), 25 stk.*
Varekode 0000000290122
kr 455,00
Ravens matriser Manual Section I. General overview (1995)
Varekode 0000000990133
kr 1 095,00
Raven Manual Research Supplement 3, American norms, Neuropsychological Applications (2000)
Varekode 0000000990134
kr 1 095,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell