Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Raven's matriser – Erstattes med Raven's 2 den 1. juli 2022

John Raven, 1998
X

Spesifikasjoner

Administrering Gruppe eller individuell
Tidsforbruk Ikke tidsbegrenset administrering, ca 15–60 minutter. Tidsbegrenset administrering 40 minutter
Språkversjon Engelske originalversjoner, protokollblanketter (Classic) på norsk
Kompetansekrav Sertifisert bruker av evnetester, Autorisert Psykolog
Aldersintervall Coloured Progressive Matrices, barn og eldre. Standard Progressive Matrices, 8–65 år. Advanced Progressive Matrices, voksne
Type test Ikke-verbal evnestest for barn og voksne

Raven's matriser erstattes med Raven's 2 den 1. juli 2022

Raven’s matriser erstattes med en ny versjon som har nye normer og forbedret innhold. Den nye versjonen erstatter alle tidligere versjoner av Raven’s. Les mer om Raven's 2 her. Hvis du har spørsmål om den nye versjonen, ta gjerne kontakt med våre produktspesialister.

 

 

Ravens matriser er en serie ikke-verbale evnetester ment for bedømmelse av generelle evner. Ravens matriser kan brukes i både kliniske og arbeidspsykologiske sammenhenger og utgjør den internasjonalt anerkjente standarden for ”g-tester”. Ravens matriser måler evnen til å på grunnlag av kjent informasjon kunne foreta en logisk utledning av nye relasjoner og mønstre.

Ravens matriser finnes i tre versjoner, Coloured Progressive Matrices (CPM), Standard Progressive Matrices (SPM) og Advanced Progressive Matrices (APM). CPM er beregnet på yngre barn. SPM kan benyttes på normalpresterende barn og voksne. APM inneholder de vanskeligste oppgavene og brukes med fordel i arbeidspsykologiske utvalgssammenhenger. Hver versjon består av manual, testhefte med oppgaver og svarark. I løpet av senere år er de opprinnelige versjonene av Ravens matriser komplettert med parallelle og utvidede versjoner, for å kunne tilby alternativ når det er grunn til å anta at noen av de opprinnelige matrisene ikke har tilstrekkelig diskrimineringsevne, for eksempel når en person har tatt testen på et tidligere tidspunkt. De opprinnelige versjonene benevnes ”Classic” for å skille dem fra de nye. Coloured Progressive Matrices (CPM) og Standard Progressive Matrices (SPM) har også parallellversjoner som er likeverdige med de opprinnelige med hensyn til antall oppgaver og vanskelighetsgrad. Standard Progressive Matrices (SPM) har også en såkalt ”plussversjon”, som inneholder flere og vanskeligere oppgaver og passer godt for antatt høytpresterende personer som tidligere er testet med SPM. Utviklingen av disse nye versjonene er beskrevet i de respektive manualene. Den teoretiske bakgrunnen beskrives i grunnmanualen til samtlige versjoner, ”General overview”. Normer (hovedsakelig britiske og amerikanske) er å finne i de respektive manualene, samt i Research Supplement 3.

SPM = Standard Progressive Matrices
CPM = Coloured Progressive Matrices
APM = Advanced Progressive Matrices

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
OBS! Produktet er utgått og er derfor ikke lenger tilgjengelig for bestilling.
Varekode DO NOT ORDER
kr 0,00
Alle priser er eksklusive moms.