Raven's matriser – Utgår snart, erstattes med Raven's 2

John Raven, 1998
X

Spesifikasjoner

Administrering Gruppe eller individuell
Tidsforbruk Ikke tidsbegrenset administrering, ca 15–60 minutter. Tidsbegrenset administrering 40 minutter
Språkversjon Engelske originalversjoner, protokollblanketter (Classic) på norsk
Kompetansekrav Sertifisert bruker av evnetester, Autorisert Psykolog
Aldersintervall Coloured Progressive Matrices, barn og eldre. Standard Progressive Matrices, 8–65 år. Advanced Progressive Matrices, voksne
Type test Ikke-verbal evnestest for barn og voksne
Utgår snart, erstattes med Raven's 2.

Ravens matriser er en serie ikke-verbale evnetester ment for bedømmelse av generelle evner. Ravens matriser kan brukes i både kliniske og arbeidspsykologiske sammenhenger og utgjør den internasjonalt anerkjente standarden for ”g-tester”. Ravens matriser måler evnen til å på grunnlag av kjent informasjon kunne foreta en logisk utledning av nye relasjoner og mønstre.

Ravens matriser finnes i tre versjoner, Coloured Progressive Matrices (CPM), Standard Progressive Matrices (SPM) og Advanced Progressive Matrices (APM). CPM er beregnet på yngre barn. SPM kan benyttes på normalpresterende barn og voksne. APM inneholder de vanskeligste oppgavene og brukes med fordel i arbeidspsykologiske utvalgssammenhenger. Hver versjon består av manual, testhefte med oppgaver og svarark. I løpet av senere år er de opprinnelige versjonene av Ravens matriser komplettert med parallelle og utvidede versjoner, for å kunne tilby alternativ når det er grunn til å anta at noen av de opprinnelige matrisene ikke har tilstrekkelig diskrimineringsevne, for eksempel når en person har tatt testen på et tidligere tidspunkt. De opprinnelige versjonene benevnes ”Classic” for å skille dem fra de nye. Coloured Progressive Matrices (CPM) og Standard Progressive Matrices (SPM) har også parallellversjoner som er likeverdige med de opprinnelige med hensyn til antall oppgaver og vanskelighetsgrad. Standard Progressive Matrices (SPM) har også en såkalt ”plussversjon”, som inneholder flere og vanskeligere oppgaver og passer godt for antatt høytpresterende personer som tidligere er testet med SPM. Utviklingen av disse nye versjonene er beskrevet i de respektive manualene. Den teoretiske bakgrunnen beskrives i grunnmanualen til samtlige versjoner, ”General overview”. Normer (hovedsakelig britiske og amerikanske) er å finne i de respektive manualene, samt i Research Supplement 3.

SPM = Standard Progressive Matrices
CPM = Coloured Progressive Matrices
APM = Advanced Progressive Matrices

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Ravens matriser SPM Manual Section 3 (2000)
kr 1 045,00
Ravens matriser SPM Classic Testhefte
kr 535,00
Ravens matriser SPM Classic Svarark (no), 25 stk.*
kr 435,00
Ravens matriser SPM Parallel Svarark (eng), 10 stk.*
kr 630,00
Ravens matriser SPM Plus Svarark (eng), 10 stk.*
kr 655,00
Ravens matriser CPM Manual Section 2 (1998)
kr 1 045,00
Ravens matriser CPM Classic Testhefte
kr 535,00
Ravens matriser CPM Classic Svarark, (no) 25 stk.*
kr 435,00
Ravens matriser CPM Parallel Testhefte
kr 535,00
Ravens matriser CPM Parallel Protokollsblankett (eng), 10 stk.*
kr 630,00
Ravens matriser APM Manual Section 4 (1998)
kr 1 045,00
Ravens matriser APM Testhefte, Set I
kr 455,00
Ravens matriser APM Testhefte, Set II
kr 455,00
Ravens matriser APM Svarark (no), 25 stk.*
kr 435,00
Ravens matriser Manual Section I. General overview (1995)
kr 1 045,00
Raven Manual Research Supplement 3, American norms, Neuropsychological Applications (2000)
kr 1 045,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell