Pearson tester til bruk i undervisning

Universiteter med psykologistudier som vil benytte Pearsons tester i undervisningsøyemed, har mulighet til å kjøpe tester med en spesiell universitetsrabatt. I så fall kreves skriftlig registrering.

Bruk registreringsblanketten for universitetsrabatt eller kontakt  vår kundeservice for informasjon om hvordan du bestiller hos oss!