Vineland-II

Sara S. Sparrow, Domenic V. Cicchetti & David A. Balla
Vineland Adaptive Behavior Scales - Second edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk 30–60 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2011
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Lege, Vernepleier, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Sosionom, Spesialpedagog, Logoped
Aldersintervall 2:0–21:11 år
Type test Kartleggingsinstrument for vurdering av adaptiv atferd hos barn og ungdom

Vineland-II er et av de mest brukte instrumentene internasjonalt når det gjelder kartlegging av adaptiv atferd. Det gir både et mål på generelle adaptive ferdigheter og på ferdigheter innen mer spesifikke funksjonsområder. Det finnes et intervjuskjema og et foreldreskjema med skandinaviske normer for aldersintervallet 2:0–21:11 år. I tillegg finnes det et lærerskjema som også er tilpasset skandinaviske forhold. Lærerskjemaet har ikke skandinaviske normer tilgjengelig, men kan brukes til innhenting av kvalitativ informasjon som kan supplere informasjonen fra foreldre- eller intervjuskjemaet.

Ved hjelp av Vineland-II kan man vurdere et individs adaptive atferd innen følgende fire områder:

  • Kommunikasjon
  • Dagliglivets ferdigheter
  • Sosiale ferdigheter
  • Motorikk

I foreldre- og intervjuskjemaene finnes det i tillegg en valgfri del, som muliggjør en kvalitativ vurdering av eventuelle atferdsvansker.

Konstruktørene av Vineland-II definerer adaptiv atferd som "gjennomføring av de daglige aktivitetene som kreves for å klare seg på egen hånd både på et personlig og et sosialt plan", og har basert utviklingen av Vineland-II på de fire følgende prinsippene:

  • Adaptiv atferd er aldersrelatert.
  • Adaptiv atferd defineres ut fra andre menneskers forventninger eller standarder.
  • Den adaptive atferden er modifiserbar.
  • Adaptiv atferd handler om et individs typiske atferd, det vil si hva han eller hun faktisk gjør i ulike situasjoner - ikke hva han eller hun kan gjøre.

Vineland-II kan brukes i en rekke sammenhenger hvor det er behov for å vurdere hvordan et individ fungerer i hverdagen. Informasjon om et individs adaptive fungering er viktig i forbindelse med kartlegging og diagnostisering, planlegging og oppfølging av behandlingstiltak samt utforming av støtteordninger.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av Vineland-II er språklig og kulturelt tilpasset norske/skandinaviske forhold, og har skandinaviske normer.

Det skandinaviske standardiseringsarbeidet beskrives i manualen. I tillegg til normdatainnsamlingen, ble det samlet inn klinisk data blant barn/ungdom med Autisme.

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Vineland-II Komplett
Varekode 0000000231410
kr 4 600,00
Vineland-II Manual
Varekode 0000000231430
kr 2 105,00
Vineland-II Foreldreskjema, 25 stk.*
Varekode 0000000231420
kr 940,00
Vineland-II Intervjuskjema, 25 stk.*
Varekode 0000000231421
kr 940,00
Vineland-II Lærerskjema, 25 stk.*
Varekode 0000000231422
kr 940,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell

Digital

Nå kan man laste ned et gratis skåringsprogram til Vineland-II i Excel-format, noe som gjør det enkelt å skåre og sammenstille resultatet. Man kan velge å enten registrere råskåre totalt per delskala eller råskårene for hvert enkelt testledd. Programmet genererer deretter en resultatsammenstilling.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows. I tillegg trenger man Microsoft Excel.

Før du laster ned skåringsprogrammet, sjekk hvilken versjon av Excel du har installert på din datamaskin.

Klikk her for å se hvilken versjon av Excel du har installert på din datamaskin ››

Vineland-II Skåringsprogram (for Excel 2007 eller senere versjoner) ››

Vineland-II Skåringsprogram (for Excel 2003 eller tidligere versjoner) ››

Kortfattede instruksjoner for registrering av data i skåringsprogrammet til Vineland-II ››

Manual for Vineland-II skåringsprogram ››