Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Voksne, psykiske helseproblemer og covid-19

GettyImages-1189213002_LowRe

Koronapandemien har nå gått inn i sitt tredje år, og en stor andel av de voksne i Norge har allerede vært smittet eller ventes å bli det den nærmeste tiden. De langsiktige effektene en gjennomgått covid-19-infeksjon kan ha er ikke helt klarlagt, men studier på dette området pågår hele tiden.

En nylig publisert metaanalyse (Ceban et al., 2022) tyder på at en signifikant andel av personer med gjennomgått covid-19-infeksjon opplever vedvarende symptomer på kognitiv nedsettelse og utmattelse. I dagens situasjon, der en stor del av befolkningen ventes å bli smittet av covid-19, er det derfor svært viktig for helsevesenet å ha tilgang til standardiserte verktøy for vurdering av kognitivt funksjonsnivå, samt mulighet for å følge opp resultatene i en rehabiliteringsprosess.

Pearson tilbyr i dag flere verktøy som kan være til hjelp ved denne typen vurdering. Nedenfor finner du tester og vurderingsinstrumenter som kan være til hjelp i utredningsarbeidet, samt artikler om emnet.

Referanser:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8715665/

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.