WAIS-IV NI - Utløpt!

Pearson Assessment, 2013
WAIS-IV som et nevropsykologisk instrument
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk Fleksibel; avhenger av antall oppgaver som administreres
Språkversjon Norsk versjon, 2013
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 20–75 år
Type test Test for en utdypende vurdering av kognitive funksjoner

WAIS-IV NI er en prosessorientert test som gjør det mulig å gjennomføre en mer dyptgående analyse av testpersonens kognitive evner. Ved å bruke WAIS-IV NI kan man både få ytterligere kvantitativ og kvalitativ informasjon om hvilke faktorer som kan ha påvirket testpersonens resultat på en deltest eller en indeks i WAIS-IV. Avhengig av problemstillingen og hvilke hypoteser man har, kan testinstrumentet tilpasses hvert enkelt individ.

WAIS-IV NI er ikke en frittstående test, men administreres som et tillegg til WAIS-IV. Det er derfor nødvendig med et testresultat fra WAIS-IV som et grunnlag. WAIS-IV NI kan således ikke erstatte WAIS-IV, men er i stedet en påbygning, med hensikt å fordype og komplettere resultatet på WAIS-IV.

Ettersom kun utvalgte deltester fra WAIS-IV inngikk i normeringen, kan råskårene i WAIS-IV NI konverteres til ulike skalerte skårer – normerte skalerte skårer og estimerte skalerte skårer. Det er også mulig å beregne flere nye prosesskårer som tolkes kvalitativt. Samtlige deltester er modifisert slik at man kan gjennomføre en mer omfattende analyse av individets testresultat. For en mer detaljert beskrivelse av strukturen i WAIS-IV i forhold til WAIS-IV NI, presentasjon av de modifiseringer som er gjennomført og hvilke analyser man kan gjennomføre, kan du laste ned kapittel 1 fra manualen som en pdf.

Last ned kapittel 1 som en pdf ››

Er du interessert i kurs i administrering og tolkning av WAIS-IV NI?

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av WAIS-IV NI har skandinaviske normer. Normdatainnsamlingen ble gjennomført under høsten 2012 blant 386 individer i alderen 20:0–74:11 år.

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Alle priser er eksklusive moms.

Digital

Resultatet i WAIS-IV NI kan kun sammenstilles ved hjelp av skåringsprogrammet. Dette kan du laste ned på linken nedenfor, dersom du allerede har skåringsprogrammet til WAIS-IV installert. Hvis du trenger hjelp, kontakt kundeservice..

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows.

Last ned skåringsprogrammet til WAIS-IV NI ››

Last ned programvaremanualen til WAIS-IV NI ››

Nedlastninger