Snart lanseres WISC-V

I løpet av våren 2017 lanseres den etterspurte femte versjonen av Wechsler Intelligence Scale for Children, verdens mest brukte test for bedømming av barn og ungdommers kognitive evner. WISC-V har utgangspunkt i den nyeste forskningen og integrerer kliniske erfaringer som er gjort siden lanseringen av den forrige versjonen. For å gi et bredere bilde av barn og unges kognitive evner er strukturen og til en viss del terminologien oppdatert. For en økt brukervennlighet kan WISC for første gang også administreres digitalt på iPad.

Hva er nytt i WISC-V?

- Ny struktur med fem primære og fem sekundære indekser.
- Fullskala IQ beregnes ut fra resultater på kun syv primære deltester.
- Tre nye ikke-verbale deltester.
- Oppdaterte verbale deltester.
- Administreringstiden er redusert, uten å gå på bekostning av kvaliteten.
- Nye skandinaviske normer for alderen 6:0 til 16:11.
- Deltester kan kombineres på flere måte enn tidligere for økt fleksibilitet.
- Avbryt etter færre 0-poengssvar.
- For første gangen er det mulig med digital administrering på plattformen til Q-interactive.

 Mer informasjon kommer snart. 

WISC-V

Digital administrering på Q-interactive

Q-interactive er et web- og iPad basert system som gir deg som testleder stor fleksibilitet og samler alt av testmateriale på ett og samme sted. Fremtidens måte å teste!

Med Q-interactive kan du:

- Velge og skreddersy ditt testbatteri.
- Administrere testen hvor enn du befinner deg, uavhengig av tilgang til internett.
- Se resultatene i realtid, under hele administreringen.
- Spare tid på administrativt arbeide.
- Være mer mobil og slippe å dra rundt på tunge testkit.

Hva er Q-interactive? 

 Videoen er produsert av våre kolleager i Australia og er derfor på engelsk.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.