Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

WMS-III, programfeil i skåringsprogrammet

Wechsler Memory Scale - Third edition

Dessverre har det blitt oppdaget to programfeil (bugs) i skåringsprogrammet til WMS-III (versjon 1.0)

Den første feilen berører de to valgfrie deltestene Informasjon og Orientering, samt Visuell reproduksjon II, delen Diskriminering. I de tilfellene hvor man har ført inn råskårene fra disse deltestene, men senere har tatt bort skårene igjen og dermed latt ruten stå tom, har programmet likevel generert skalaskårer i resultatsammenstillingen under Tilleggsmål. Programfeilen påvirker ingen andre analyser som gjøres i skåringsprogrammet.

Den andre feilen berører de "auditive prosessmålene" Logisk hukommelse 1 og
Innlærning 1. forsøk. I stedet for å summere skårene på Historie A gjenkalling 1 (A1)
+ Historie B gjenkalling 1 (B1), summeres skårene på Historie A gjenkalling 1 (A1) +
Historie B gjenkalling 2 (B2).

Ved å laste ned en "bug-fix" kan du enkelt rette opp de to programfeilene.

Disse feilene finnes bare i versjon 1.0 av skåringsprogrammet, i senere versjoner så er feilen rettet.

Om du har noen spørsmål ang. oppgraderingene, vennligst kontakt Maria Heinz på telefon +46 (0)8-619 76 01

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.