WPPSI-III - Utløpt!

David Wechsler, 2002
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Third edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk 30–40 minutter (2:6–3:11), 45–60 minutter (4:0–7:3)
Språkversjon Norsk versjon, 2008
Kompetansekrav Sertifisert bruker av evnetester, Autorisert Psykolog, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO)
Aldersintervall 2 år 6 måneder–7 år 3 måneder
Type test Test for vurdering av kognitive evner hos små barn

Sammenlignet med WPPSI-R har WPPSI-III et utvidet aldersspenn og kan brukes ved utredning av barn i alderen 2:6–7:3 år. En annen nyhet er at testen er delt opp i to alderskategorier; 2:6–3:11 og 4:0–7:3 år. Dette fordi barn i denne alderen utvikles i ulikt tempo og innen forskjellige områder. Instruksjonene til barna er enklere å forstå i WPPSI-III, og testlederen har nesten ubegrensede muligheter til å bruke øvingsoppgaver, oppfølgingsspørsmål og påminnelser. Det finnes kriterier for å avbryte på mange av oppgavene, for slik å korte testtiden og for å unngå å utsette barnet for altfor vanskelige oppgaver. Både lettere og vanskeligere oppgaver er med, for å gi et bedre mål på barnets kognitive funksjoner.

I WPPSI-III kan man beregne Verbal-IQ, Utførings-IQ og Fullskala-IQ. En nyhet er at man kan beregne en en hastighetsindeks (for barn i alderen 4:0–7:3) og en basal språkindeks (for begge aldersgruppene).

WPPSI-III inneholder totalt 14 deltester; sju deltester fra WPPSI-R og sju nye deltester. De sju deltestene som er beholdt fra WPPSI-R er Informasjon, Ordforståelse, Resonnering, Likheter, Terningmønster, Puslespill og Bildeutfylling. Nye deltester er Ordresonnering, Bildekategorier, Koding, Symbolleting, Matriser, Passivt ordforråd og Bildebenevnelse.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen er utprøvet i samarbeid med Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Norske normer.

WPPSI-IV på norsk med skandinaviske normer

2015 publiseres den etterlengtede norske versjonen av Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition, utviklet for å måle den kognitive utviklingen hos små barn i alderen 2:6–7:7 år. WPPSI-IV har gjennomgått omfattende forbedringer og er oppdatert på bakgrunn av forskning og kliniske erfaringer som er gjort siden lanseringen av den forrige versjonen, WPPSI-III.

Les mer og bestill WPPSI-IV ›› 

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Alle priser er eksklusive moms.

Digital

For effektiv og korrekt beregning av skårer tilbys nå et skåringsprogram til WPPSI-III. Resultatene presenteres i form av skalerte poeng, IQ-poeng, indekspoeng, persentiler, testalderekvivalenter, konfidensintervaller og diskrepansanalyser. Resultatene presenteres også grafisk.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows. Enbrukerlisens.

Last ned programvaremanualen til skåringsprogrammet for WPPSI-III ››

Nedlastninger