ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Aktuelt

Webinar om digital versjon av Bayley-4 på plattformen Q-global

qglobal-webinar

Dette webinaret er for alle som ønsker å få innsikt i de digitale mulighetene i Bayley-4. Under webinaret skal vi demonstrere hvordan man kan bruke en digital testprotokoll eller et digitalt skåringsprogram til administrering av testen. Vi gir deg også en generell innføring i Bayley-4 og endringene som er kommet i den nye utgaven. Webinaret er helt gratis.

Les mer her

Bayley-4 er lansert!

bayley-katt

Bayley-4 er et av de mest brukte standardiserte instrumentene for å vurdere grunnleggende utviklingsaspekter hos barn. Den norske versjonen av Bayley-4 består av oversatte og språklig tilpassede deler av den amerikanske originalversjonen. Normene er amerikanske og bygger på et utvalg med 1700 normalutviklede barn i alderen 16 dager til 42 måneder 30 dager. 

Les mer her

Webinar om den digitale plattformen Q-global

Velkommen til et gratis webinar om Q-global som er vår nettbaserte plattform for administrering og skåring av tester og spørreskjemaer. På webinaret vil du få informasjon om hva du trenger for å komme i gang med Q-global, hvordan plattformen fungerer og hvilke tester og spørreskjemaer du kan finne i systemet. 

Les mer her

Viktig informasjon om Cogmed

cogmedntylogga

Viktig informasjon om Cogmed

I november 2019 informerte Pearson om at vi har inngått en avtale om å overlate drift og fremtidig utvikling av Cogmed Arbeidshukommelsestrening (Cogmed) til en ny bedrift etablert av professor dr.philos. Torkel Klingberg.

 

Siden da har denne bedriften arbeidet med å utvikle et «nytt» Cogmed basert på en oppdatert plattform som ikke er avhengig av Flash-teknologi, siden Flash vil bli avviklet i slutten av 2020.

 

Det er svært gledelig å kunne meddele at den oppgraderte versjonen av Cogmed nesten er klar for utgivelse, med en planlagt lansering tidlig i november. Det betyr at alle nåværende brukere av Cogmed allerede nå bør planlegge for denne lanseringen. Treningsprogram som er påbegynt på den nåværende plattformen, må fullføres innen utgangen av 2020. Når den nye versjonen er lansert, må alle nye treningsprogrammer startes på den nye plattformen.

 

Vi oppfordrer deg til å lese informasjonen om denne endringen og planlegge treningsprogrammer med klienter og elever ut fra disse endringene. Det kan være en god idé ikke å starte noen nye treningsprogrammer før den nye versjonen av Cogmed er lansert, hvis du ikke er helt sikker på at påbegynte treningsprogrammer kan avsluttes før årsskiftet. Hvis du har noen spørsmål om hva dette betyr for deg, må du gjerne ta kontakt med oss via e-postadressen eller telefonnummeret nedenfor.

 

Det «nye» Cogmed vil være en komplett systemoppgradering som innebærer forbedringer, både av opplevelsen av selve arbeidsminnetreningen, men også av Cogmed Coach Center (CCC), som brukes for å opprette og overvåke treningsprogrammer.

 

Det som ikke blir berørt av endringen, er selve treningsmodulene eller treningsalgoritmene. Slik kan vi sørge for at de gode effektene av å bruke Cogmed – som er dokumentert i mer enn 100 publiserte studier – er intakte.

 

Her er noen av nyhetene:

 

 • · en ren og moderne nettbasert design og brukeropplevelse for både veilederen og den som trener

 

 • · større treningsfleksibilitet, ettersom treningsprogrammets vanskelighetsgrad er separert fra spilldesignet på skjermen (ingen flere JM-, RM- og QM-nivåer)

 

 • · et nytt integrert belønningssystem utformet med toppmoderne spillifisering i form av en verdensbygger som visualiserer treningsforløpet for å sikre maksimal motivasjon og etterlevelse

 

 • · ny CCC-design med fokus på å oppsummere informasjon, som er tilgjengelig umiddelbart og med mulighet for å gå dypere ned i detaljert informasjon ved hjelp av «hover-teknologi» og et kortsystem som aktiveres mobilt

 

Noen av funksjonene i dagens plattform vil ikke være tilgjengelige i den nye versjonen. Du finner mye mer informasjon om funksjonene i det nye Cogmed-programmet på det nye globale nettstedet for Cogmed.

 

Når dette er sagt, er den første forbedringen av Cogmed-systemet nå tilgjengelig for deg å forhåndsvise og bruke!

 

Sammenføring av mennesker som vil bruke Cogmed, med leverandørene i deres eget område er en av de funksjonene som kundene og nettsamfunnet vårt etterspør mest. Derfor er vi stolte av å lansere den nye globale karttjenesten Cogmed Find Provider. Med denne karttjenesten vil potensielle Cogmed-brukere kunne søke etter leverandører i sitt eget område. Følg instruksene her for å bli synlig i kartet: Om Find Provider.

 

Du vil oppdage at prosessen involverer en Alfa-versjon av det oppdaterte verktøyet for Coach Center. En Alfa-versjon betyr at funksjonen ikke er helt ferdig. Du kan for eksempel bare se treningene dine og ikke opprette nye. Men du kan begynne å bruke versjonen og bli kjent med det nye Cogmed Coach Center!

Som ventet får vi i denne krevende tiden mange henvendelser om bruk av Cogmed på distanse, via “Telepractice” eller “Teletherapy”. Hvis du arbeider med coaching på distanse, må du gjerne legge det til i beskrivelsen din i kartet for Find Provider.

Vi håper at denne funksjonen der vi gjør deg synlig for potensielle Cogmed-brukere, er et godt første skritt inn i en spennende fremtid med den oppdaterte Cogmed-opplevelsen.

Og husk: Cogmed fungerer!


 

BASC-3 Introduksjonsvideo

BASC-3

BASC-3 består av en samling vurderingskalaer. Ved å integrere informasjon og perspektiv fra flere kilder, har BASC-3 som hensikt å gi både et bredt og detaljert bilde av forskjellige typer atferd, tanker og følelser hos barn og ungdommer. BASC-3 har Selvvurderingsskjemaer for barn og ungdommer i alderen 8 - 19 år, Foreldreskjemaer til foreldre/omsorgspersoner for barn og ungdommer i alderen 6 - 19 år og Lærerskjemaer for lærere til elever i alderen 6 - 19 år. BASC-3 inneholder mange forskjellige mål og skalaer som belyser problematferd og forskjellige typer for psykiatrisk problematikk, men også sterke sider belyses. BASC-3 har skandinaviske normer.

Se introduksjonsvideoen her:

Til produktsiden ››

Messer og arrangementer

Møt oss under 2019

Norge

Dato

Sted

Psykologikongressen   5-6 september Oslo

Sverige

Datum

Ort

Cereb ADHD-dagarna 5-6 februari Stockholm
Sveriges Neuropsykologernas Riksstämma 7 februari Stockholm
Psykologikonferensen 28-29 mars Stockholm
Fokus på autism  10-12 april Stockholm
BUP-kongressen  24-25 april Göteborg
Psykologstudentdagarna, PS19 3-4 maj Lund
PSIFOS kompetensdagar 11-13 september Västerås

Danmark

Dato

Sted

SDN årskursus 12-13 september Aalborg
Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion generalforsamling 24-26 september Vingsted

 

Viktig informasjon om Q-interactive

Til deg som bruker WISC-V på Q-interactive

Vi har blitt oppmerksomme på et problem angående Koding i WISC-V, når deltesten administreres digitalt på Q-interactive. En beskrivelse av problemet presenteres nedenfor samt resultatet av undersøkelsen som er gjennomført. Videre presenteres konsekvensene for beregning av skårer og resultatsammenstilling, samt anbefalinger for videre bruk.

Bakgrunn

De justerte skandinaviske normene som brukes i den digitale versjonen av Koding på WISC-V er basert på resultatet fra amerikanske ekvivalensstudier. Disse studiene har undersøkt ekvivalensen mellom resultater på Koding i papirversjon og digitalt format. Resultatet av studien førte til en skalaekvivalering (en konverteringsprosess som skal bidra til at barns prestasjon på den digitale versjonen kan likestilles med samme barns prestasjon på papirversjonen). Denne ekvivaleringen brukes også på WISC-V på Q-interactive utenfor USA. Skandinaviske kunder har imidlertid oppdaget at administrering av Koding på Q-interactive kan resultere i høyere skalerte skårer på deltesten.

Gjennomført undersøkelse

For å skaffe empirisk underlag for dette, har Pearson gjennomført en omfattende undersøkelse av normdata samt klinisk data fra WISC-V. Data fra ti ulike land ligger til grunn for denne undersøkelsen, og inkluderer både data fra den digitale versjonen og papirutgaven av Koding på WISC-V. Skandinaviske data har blitt analysert på bakgrunn av denne konteksten og følgende undersøkelser er gjennomført:

 • Gjennomsnitt av skalerte skårer på samtlige deltester (Koding inkludert), i både digital- og papirversjon.

 • Frekvensfordelinger av skalerte skårer på Koding i både digital- og papirversjon.

 • Frekvensfordelinger av diskrepanser mellom skalerte skårer på Koding og de øvrige ni primære deltestene, både digital- og papirversjon.

 • Gjennomsnitt av standardskårer for FSIQ og PHI, både digital- og papirversjon.

Resultat

Analysene viser at den skalaekvivaleringen som brukes i USA og i andre land, fører til for høye skalerte skårer på den digitale versjonen av Koding i Skandinavia. Dette innebærer at Skandinaviske barn kan få et testresultat på den digitale versjonen som i gjennomsnitt er forhøyet med 2.2 skalerte skårer (klinisk utvalg) til 3.4 skalerte skårer (ikke-klinisk utvalg), noe som tilsvarer .73 til 1.13 standardavvik (SD). Resultatet på Koding bidrar til Prosesseringshastighetsindeks (PHI) og Fullskala-IQ (FSIQ). Dette kan videre føre til at indeksskårene på PHI blir forhøyet med 5–9 standardskårer (tilsvarende 0.3–0.6 SD). Resultatet på FISQ kan være forhøyet med 2–3 standardskårer (tilsvarende 0.1–0.2 SD).

På bakgrunn av dette har man også undersøkt resultatene på den digitale versjonen av deltesten Symbolleting. Denne undersøkelsen viser at Symbolleting  – i motsetning til Koding – genererer skalerte skårer som samsvarer med øvrige deltester i WISC-V. Resultatene er også konsistente over samtlige ti land som inngår i undersøkelsen.

Anbefalinger og planlagte tiltak

I enkelte tilfeller er det mulig å omregne resultatet for Fullskala-IQ (FSIQ) på en gjennomført testing på Q-interactive.

 1. Dersom Symbolleting eller Utstrykning er administrert og testingen er lagret på Central, kan en av disse deltestene brukes som erstatning for Koding i sammenstillingen av FSIQ. Gå inn på den aktuelle testingen og klikk på Generer rapport. Velg erstatning av Koding med Symbolleting eller Utstrykning.

 2. Dersom Symbolleting eller Utstrykning er administrert og testingen ikke er lagret på Central, men du har tilgang til skalerte skårer per deltest; Beregne FSIQ gjennom å summere skalerte skårer på de sju inngående deltestene, men erstatt skalert skåre på Koding med skalert skåre på Symbolleting eller Utstrykning. Gå til tabell A7 i WISC-V Manual Del 1 (tilgjengelig via fliken Support i Q-interactive på Central) og les av verdien for FSIQ.

 3. Dersom ingen annen deltest er administrert i Prosesseringshastighetsindeks, kan resultatet på Fullskala-IQ (FSIQ) estimeres med hjelp av tabell A.8 i WISC-V Manual Del 1. (Tilgjengelig via fliken Support i Q-interactive på Central).

Legg merke til at man ikke kan sammenstille resultater på Prosesseringshastighetsindeks, Nonverbal Indeks og Basal prosesseringsindeks når en av metodene ovenfor brukes.

Administreringen av WISC-V på Q-interactive kommer til å modifiseres. På samme måte som for deltesten Utstrykning, vil det bli mulig å angi resultatet fra papirversjonen av Koding på Q-interactive. Dette innebærer også at de skandinaviske normene for papirversjonen brukes. Den digitale versjonen av Koding deaktiveres den 18. juni.

I løpet av uke 27–30 sender vi ut svarark til Koding A og B, samt skåringsnøkler til respektive versjon. Samtlige kunder som bruker Q-interactive vil motta dette. For å gjøre det lettere å administrere WISC-V digitalt i mellomtiden, kan man også skrive ut svarheftene til Koding A og B via fliken Support i Q-interactive på Central. Dersom man i mellomtiden ikke har tilgang på skåringsnøkler, må disse bestilles via kundeservice på telefon 800 164 02 eller mail info.no@pearson.com. Dette er selvfølgelig kostnadsfritt.

Vi beklager dette, og jobber med å fikse problemet så fort som mulig. Dersom du har spørsmål, kontakt oss på info.no@pearson.com.


Vennlig hilsen

Katarina Forssén

Sjef testutvikling, Pearson Assessment


Videoguider til Q-interactive

Videoene nedenfor viser hvordan man bruker Q-interactive samt gjennomfører en digital testing.

Logge inn på Q interactive samt skape en testperson

Opprette en testing på Central og sende den til din iPad

Opprette et egendefinert testbatteri på Central

Denne videoen viser deg hvordan du spiller av lyd på verbale deltester i Assess

top