Aktuelt

God påske!

Vi har stengt under påsken og er tilbake den 14. april. God påske!

CELF-4 kurs i Oslo i mars

CELF-4 er en amerikansk språktest og den norske versjonen av CELF-4 kom i mai 2013. CELF-4 er enkel å administrere og gir norske logopeder, psykologer og spesialpedagoger et nytt og viktig redskap i utredning av barn og unge med språkvansker. For å bruke CELF-4 forutsettes utdanning på masternivå innen det spesialpedagogiske, pedagogiske og/eller psykologiske fagområdet.

Det holdes et kurs i mars, klikk her for å lese mer ››

BASC-3 Introduksjonsvideo

BASC-3

BASC-3 består av en samling vurderingskalaer. Ved å integrere informasjon og perspektiv fra flere kilder, har BASC-3 som hensikt å gi både et bredt og detaljert bilde av forskjellige typer atferd, tanker og følelser hos barn og ungdommer. BASC-3 har Selvvurderingsskjemaer for barn og ungdommer i alderen 8 - 19 år, Foreldreskjemaer til foreldre/omsorgspersoner for barn og ungdommer i alderen 6 - 19 år og Lærerskjemaer for lærere til elever i alderen 6 - 19 år. BASC-3 inneholder mange forskjellige mål og skalaer som belyser problematferd og forskjellige typer for psykiatrisk problematikk, men også sterke sider belyses. BASC-3 har skandinaviske normer.

Se introduksjonsvideoen her:

Til produktsiden ››

Messer og arrangementer

Møt oss under 2019

Norge

Dato

Sted

Psykologikongressen   5-6 september Oslo

Sverige

Datum

Ort

Cereb ADHD-dagarna 5-6 februari Stockholm
Sveriges Neuropsykologernas Riksstämma 7 februari Stockholm
Psykologikonferensen 28-29 mars Stockholm
Fokus på autism  10-12 april Stockholm
BUP-kongressen  24-25 april Göteborg
Psykologstudentdagarna, PS19 3-4 maj Lund
PSIFOS kompetensdagar 11-13 september Västerås

Danmark

Dato

Sted

SDN årskursus 12-13 september Aalborg
Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion generalforsamling 24-26 september Vingsted

 

Viktig informasjon om Q-interactive

Til deg som bruker WISC-V på Q-interactive

Vi har blitt oppmerksomme på et problem angående Koding i WISC-V, når deltesten administreres digitalt på Q-interactive. En beskrivelse av problemet presenteres nedenfor samt resultatet av undersøkelsen som er gjennomført. Videre presenteres konsekvensene for beregning av skårer og resultatsammenstilling, samt anbefalinger for videre bruk.

Bakgrunn

De justerte skandinaviske normene som brukes i den digitale versjonen av Koding på WISC-V er basert på resultatet fra amerikanske ekvivalensstudier. Disse studiene har undersøkt ekvivalensen mellom resultater på Koding i papirversjon og digitalt format. Resultatet av studien førte til en skalaekvivalering (en konverteringsprosess som skal bidra til at barns prestasjon på den digitale versjonen kan likestilles med samme barns prestasjon på papirversjonen). Denne ekvivaleringen brukes også på WISC-V på Q-interactive utenfor USA. Skandinaviske kunder har imidlertid oppdaget at administrering av Koding på Q-interactive kan resultere i høyere skalerte skårer på deltesten.

Gjennomført undersøkelse

For å skaffe empirisk underlag for dette, har Pearson gjennomført en omfattende undersøkelse av normdata samt klinisk data fra WISC-V. Data fra ti ulike land ligger til grunn for denne undersøkelsen, og inkluderer både data fra den digitale versjonen og papirutgaven av Koding på WISC-V. Skandinaviske data har blitt analysert på bakgrunn av denne konteksten og følgende undersøkelser er gjennomført:

  • Gjennomsnitt av skalerte skårer på samtlige deltester (Koding inkludert), i både digital- og papirversjon.

  • Frekvensfordelinger av skalerte skårer på Koding i både digital- og papirversjon.

  • Frekvensfordelinger av diskrepanser mellom skalerte skårer på Koding og de øvrige ni primære deltestene, både digital- og papirversjon.

  • Gjennomsnitt av standardskårer for FSIQ og PHI, både digital- og papirversjon.

Resultat

Analysene viser at den skalaekvivaleringen som brukes i USA og i andre land, fører til for høye skalerte skårer på den digitale versjonen av Koding i Skandinavia. Dette innebærer at Skandinaviske barn kan få et testresultat på den digitale versjonen som i gjennomsnitt er forhøyet med 2.2 skalerte skårer (klinisk utvalg) til 3.4 skalerte skårer (ikke-klinisk utvalg), noe som tilsvarer .73 til 1.13 standardavvik (SD). Resultatet på Koding bidrar til Prosesseringshastighetsindeks (PHI) og Fullskala-IQ (FSIQ). Dette kan videre føre til at indeksskårene på PHI blir forhøyet med 5–9 standardskårer (tilsvarende 0.3–0.6 SD). Resultatet på FISQ kan være forhøyet med 2–3 standardskårer (tilsvarende 0.1–0.2 SD).

På bakgrunn av dette har man også undersøkt resultatene på den digitale versjonen av deltesten Symbolleting. Denne undersøkelsen viser at Symbolleting  – i motsetning til Koding – genererer skalerte skårer som samsvarer med øvrige deltester i WISC-V. Resultatene er også konsistente over samtlige ti land som inngår i undersøkelsen.

Anbefalinger og planlagte tiltak

I enkelte tilfeller er det mulig å omregne resultatet for Fullskala-IQ (FSIQ) på en gjennomført testing på Q-interactive.

  1. Dersom Symbolleting eller Utstrykning er administrert og testingen er lagret på Central, kan en av disse deltestene brukes som erstatning for Koding i sammenstillingen av FSIQ. Gå inn på den aktuelle testingen og klikk på Generer rapport. Velg erstatning av Koding med Symbolleting eller Utstrykning.

  2. Dersom Symbolleting eller Utstrykning er administrert og testingen ikke er lagret på Central, men du har tilgang til skalerte skårer per deltest; Beregne FSIQ gjennom å summere skalerte skårer på de sju inngående deltestene, men erstatt skalert skåre på Koding med skalert skåre på Symbolleting eller Utstrykning. Gå til tabell A7 i WISC-V Manual Del 1 (tilgjengelig via fliken Support i Q-interactive på Central) og les av verdien for FSIQ.

  3. Dersom ingen annen deltest er administrert i Prosesseringshastighetsindeks, kan resultatet på Fullskala-IQ (FSIQ) estimeres med hjelp av tabell A.8 i WISC-V Manual Del 1. (Tilgjengelig via fliken Support i Q-interactive på Central).

Legg merke til at man ikke kan sammenstille resultater på Prosesseringshastighetsindeks, Nonverbal Indeks og Basal prosesseringsindeks når en av metodene ovenfor brukes.

Administreringen av WISC-V på Q-interactive kommer til å modifiseres. På samme måte som for deltesten Utstrykning, vil det bli mulig å angi resultatet fra papirversjonen av Koding på Q-interactive. Dette innebærer også at de skandinaviske normene for papirversjonen brukes. Den digitale versjonen av Koding deaktiveres den 18. juni.

I løpet av uke 27–30 sender vi ut svarark til Koding A og B, samt skåringsnøkler til respektive versjon. Samtlige kunder som bruker Q-interactive vil motta dette. For å gjøre det lettere å administrere WISC-V digitalt i mellomtiden, kan man også skrive ut svarheftene til Koding A og B via fliken Support i Q-interactive på Central. Dersom man i mellomtiden ikke har tilgang på skåringsnøkler, må disse bestilles via kundeservice på telefon 800 164 02 eller mail info.no@pearson.com. Dette er selvfølgelig kostnadsfritt.

Vi beklager dette, og jobber med å fikse problemet så fort som mulig. Dersom du har spørsmål, kontakt oss på info.no@pearson.com.


Vennlig hilsen

Katarina Forssén

Sjef testutvikling, Pearson Assessment


Videoguider til Q-interactive

Videoene nedenfor viser hvordan man bruker Q-interactive samt gjennomfører en digital testing.

Logge inn på Q interactive samt skape en testperson

Opprette en testing på Central og sende den til din iPad

Opprette et egendefinert testbatteri på Central

Denne videoen viser deg hvordan du spiller av lyd på verbale deltester i Assess

Nå kommer tofaktorautentisering til Q-interactive og Q-global

Tvåfaktorsautentisering

1. mars og 17.april 2018 innfører Pearson tofaktorautentisering (2FA) når man logger inn på våre digitale plattformer. 2FA aktiveres den 1. mars på Q-interactive og 18. april på Q-global.

Hva innebærer dette for deg som kunde? Som bruker må du bekrefte din identitet når du logger inn. Det er opp til deg eller din bedrift hvilken metode man bruker, men man må registrere minst én metode utover brukernavn og passord. Det finnes en guide på vår hjemmeside som beskriver fremgangsmåten. Noen av de vanligste spørsmålene besvares i vår FAQ. Det finnes også en guide for hvordan man aktiverer tofaktorautentisering.

Q-interactive FAQ >>

Les guiden for 2FA på Q-interactive her (PDF) >>

Les guiden for 2FA på Q-global her (PDF) >>

Q-interactive - Webinar

Webinar

Ønsker du å administrere WISC-V digitalt?

Under høsten har vi holdt flere workshops om Q-interactive. Disse har vært veldig populære og mange kunder har derfor ikke fått muligheten til å delta pga. begrenset plass. For å gi flere mulighet til å delta, har vi besluttet å holde et webinar den 14. desember kl.14.00-15.30.

På webinaret får du en presentasjon og demonstrasjon av Q-interactive samt mulighet til å stille spørsmål. Dette er en mulighet til kostnadsfritt å få et innblikk i Q-interactive. Meld deg på allerede nå, det finnes begrenset med plasser.

Påmeld deg her >>