ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.
Q-Global_2

Vår digitale skårings- og testplattform Q-global

Q-global er vår nettbaserte plattform for administrering, skåring og sammenstilling av resultater. På Q-global finner du alle våre nye spørreskjemaer, en digital versjon av evnetesten Raven's 2 og et skåringsprogram for blant annet WISC-V. Du har tilgang til Q-global via en nettleser på en datamaskin eller en iPad. Nedenfor kan du finne en oversikt over alle tester og spørreskjemaer som finnes på Q-global. I tillegg kan du lese mer om hvilke digitale produkter som er tilgjengelige for de respektive instrumentene.

Ta kontakt med våre produktspesialister

Vårt team av produktspesialister hjelper deg gjerne med å velge den plattformen og det testverktøyet som er best tilpasset dine behov.

Hvordan bestiller jeg Q-global?

For å bestille og komme til produktsiden, klikk på det instrumentet du ønsker å bestille og deretter på knappen Les mer og bestill her. Etter at du har kommet til produktsiden, finner du fanen Digital til høyre for fanen Papir/blyant. Under Digital-fanen finnes alle digitale produkter for det aktuelle instrumentet. Velg produktet du ønsker å bestille og legg det inn i handlekurven. Synes du det er vanskelig å velge et digitalt produkt som passer best til dine behov? Les mer her.

Hvilke spørreskjemaer og tester finnes på Q-global?

Vi tilbyr et bredt spekter av spørreskjemaer og tester på Q-global. Nedenfor finner du en liste over alle tilgjengelige digitale instrumenter med tilhørende rapporteksempler samt lenker til bestilling.

BAI brukes til å vurdere graden av angst og endringer i angsttilstand hos personer i alderen fra 17 år og oppover.

Tilgjengelige digitale produkter på Q-global:

- Digital manual

- Digitale administreringer og skåringer med tilhørende resultatrapporter

BASC-3 er en samling av spørreskjemaer som gir et bredt og detaljert bilde av forskjellige typer atferd, tanker og følelser hos barn og ungdom i alderen 6–19 år.

Tilgjengelige digitale produkter på Q-global:

- Digital manual

- Digitale administreringer og skåringer med tilhørende resultatrapporter

- Årlig lisens til digital skåring av papirversjonen (skåringsprogram / manuell registrering)

Eksempel BASC-3 Resultatrapport

Eksempel BASC-3 Flerperspektivrapport

Eksempel BASC-3 Progresjonsrapport

Kasuseksempel med WISC-V, Brown EF/A og BASC-3

Bayley-4 brukes til å vurdere grunnleggende utviklingsaspekter hos spedbarn og småbarn.

Tilgjengelige digitale produkter på Q-global:

- Digital manual

- Digitale protokoller (inkl. rapporter)

BDI brukes til å vurdere graden av depresjon og endringer i depresjonstilstand hos personer i alderen 13–80 år.

Tilgjengelige digitale produkter på Q-global:

- Digital manual

- Digitale administreringer og skåringer med tilhørende resultatrapporter

BESS er et screeninginstrument som bygger på BASC-3 og som er utviklet for å gi et raskt og oversiktlig bilde av atferds- og følelsesmessige styrker og svakheter hos barn og ungdom i alderen 6–19 år.

Tilgjengelige digitale produkter på Q-global:

- Digital manual

- Digitale administreringer og skåringer med tilhørende resultatrapporter

- Årlig lisens til digital skåring av papirversjonen(skåringsprogram / manuell registrering)

Brown EF/A er utviklet for å vurdere eksekutive funksjoner relatert til ADHD hos personer i alderen 5–44 år.

Tilgjengelige digitale produkter på Q-global:

- Digital manual

- Digitale administreringer og skåringer med tilhørende resultatrapporter

- Årlig lisens til digital skåring av papirversjonen(skåringsprogram / manuell registrering)

Eksempel Brown EF/A Tolkningsrapport

Eksempel Brown EF/A Flerperspektivrapport

Eksempel Brown EF/A Progresjonsrapport

Kasuseksempel med WISC-V, Brown EF/A og BASC-3

D-REF er et screeninginstrument for å vurdere eksekutive fuksjoner hos barn og ungdom i alderen 6–16 år.

Tilgjengelige digitale produkter på Q-global:

- Digital manual

- Digitale administreringer og skåringer med tilhørende resultatrapporter

D-REF Eksempelrapport

PEDI-CAT er et digitalt spørreskjema for å vurdere evner innenfor fire domener: Daglige aktiviteter, Forflytning, Sosial og kognitiv funksjon, og Ansvar. Instrumentet kan brukes med barn, ungdom og unge voksne med forskjellige fysiske eller atferdsmessige vansker. Aldersintervallet er 0–20 år.

Tilgjengelige digitale produkter på Q-global:

- Digital manual

- Digitale administreringer og skåringer med tilhørende resultatrapporter

Eksempelrapport for PEDI-CAT

Raven's 2 er en ikke-verbal evnetest for å vurdere generelle evner hos personer i alderen 4–69 år.

Tilgjengelige digitale produkter på Q-global:

- Digital manual

- Digitale administreringer og skåringer med tilhørende resultatrapporter, inklusive skåring av papirversjonen

Eksempel Raven's 2 Resultatrapport

Sensory Profile 2 er utviklet for å vurdere sensorisk bearbeiding hos barn i alderen 0–14 år.

Tilgjengelige digitale produkter på Q-global:

- Digital manual

- Digitale administreringer og skåringer med tilhørende resultatrapporter

- Årlig lisens til digital skåring av papirversjonen (skåringsprogram / manuell registrering)

Vineland-3 består av et foreldreskjema og et lærerskjema som begge er utviklet for å vurdere adaptive ferdigheter hos barn, ungdom og unge voksne i alderen 3–26 år.

Tilgjengelige digitale produkter på Q-global:

- Digital manual

- Digitale administreringer og skåringer med tilhørende resultatrapporter

- Årlig lisens til digital skåring av papirversjonen (skåringsprogram / manuell registrering)

Vineland-3 Lærervurdering Resultatrapport

Vineland-3 Foreldrevurdering Resultatrapport

Vineland-3 Progresjonsrapport

Vineland-3 Flerperspektivrapport


WISC-V en test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom i alderen 6–16 år.

Tilgjengelige digitale produkter på Q-global:

- Årlig lisens til digital skåring av papirversjonen (skåringsprogram / manuell registrering)

WISC-V Eksempelrapport

WPPSI-IV en test for vurdering av kognitive evner hos barn i alderen 2 år og 6 måneder til 7 år og 7 måneder.

Tilgjengelige digitale produkter på Q-global:

- Årlig lisens til digital skåring av papirversjonen (skåringsprogram / manuell registrering)

WPPSI-IV Eksempelrapport

Hvordan kan du bruke Q-global?

Det finnes ulike måter å bruke Q-global på:

1) Du kan bruke Q-global for å administrere en test eller et spørreskjema, enten direkte på din datamaskin (såkalt dataskjermadministrering med nærværende testperson) eller ved å sende lenken til spørreskjemaet til respondenten på e-post (såkalt ekstern administrering på datamaskin / fjernadministrering). Ved digital administrering beregnes resultatene automatisk i systemet og det er også mulig å generere resultatrapporter.

Dataskjermadministrering er tilgjengelig for evnetesten Raven's 2 og alle digitale spørreskjemaer på Q-global. Ekstern administrering på datamaskin (fjernadministrering) er tilgjengelig for alle digitale spørreskjemaer.

2) Du kan bruke Q-global som et skåringsprogram for å registrere råskårene eller svarene fra en test eller et spørreskjema som er administrert tradisjonelt på papir (såkalt manuell registrering). Deretter beregner du resultatene automatisk i systemet og så genererer du resultatrapporter.

Skåringsprogram eller manuell registrering for papirversjoner er tilgjengelig for flere instrumenter på Q-global. For noen av dem, så som WISC-V og WPPSI-IV, finnes det kun denne metoden på denne nettbaserte plattformen.

Hvilket digitalt produkt skal jeg velge?

For hvert instrument som er tilgjengelig på Q-global (se oversikten ovenfor), finnes det ofte flere digitale produkter du kan velge mellom. Her finner du mer informasjon hva de ulike digitale produktene omfatter:

Digital manual

Med en digital manual får du tilgang til en digital versjon av testmanualen som ellers finnes i papirformat. Den kan leses direkte i en nettleser og kan ikke lastes ned.


Digitale administreringer og skåringer

Digitale administreringer og skåringer gir deg tilgang til å:

1) Administrere tester eller spørreskjemaer digitalt (enten direkte på din datamaskin eller via en lenke som sendes til respondenten på e-post).

2) Bruke Q-global som et skåringsprogram, der du registrerer råskårene eller svarene fra en test eller et spørreskjema som er administrert tradisjonelt på papir (manuell registrering).

Digitale administreringer og skåringer selges ofte i pakker med for eksempel 10 eller 25 digitale administreringer og skåringer per pakke. Digitale administreringer og skåringer som inngår i en slik pakke kan deles på tvers av ulike brukere som er knyttet til en bestemt virksomhetskonto på Q-global.

Merk at automatisk skåring og digital generering av resultatrapporter alltid er inkludert i pakker med med digitale administreringer og skåringer.


Digitalt komplett kit

Et digitalt kit består av én (1) digital manual og et bestemt antall (for eksempel 10 eller 25) digitale administreringer og skåringer.


Årlig digital skåringslisens

Digital lisens gir deg tilgang til ubegrenset skåring av tester og spørreskjemaer som er administrert tradisjonelt på papir i løpet av ett (1) år. Lisenser gjør det mulig å registrere råskårene eller svarene fra ferdig utfylte papirprotokoller eller papirskjema direkte i systemet for deretter å kunne beregne skårer automatisk og generere resultatrapporter (såkalt manuell registrering). Lisenser er individuelle og kan ikke deles på tvers av ulike brukere som er knyttet til en bestemt virksomhetskonto på Q-global.


Personopplysninger og datasikkerhet

Q-interactive bruker tofaktorautentisering og kryptering for å oppnå sikker dataoverføring og datalagring. Her finner du mer informasjon om datasikkerhet på den digitale plattformen.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top