Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

PEDI-CAT

Finnes digitalt på våres plattform Q-global.

Stephen M. Haley, Wendy J. Coster, Helene M. Dumas, Maria A. Fragala-Pinkham & Richard Moed, 2011
Pediatric Evaluation of Disability Inventory Computer Adaptive Test
X

Spesifikasjoner

Digital plattform Q-global
Administrering Digital versjon
Tidsforbruk 10-20 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2020 (Amerikanske normer)
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Spesialpedagog, Logoped
Aldersintervall 0-20 år
Type test En digital vurderingsskala som måler Daglige aktiviteter, Forflytning, Sosial og kognitiv funksjon samt Ansvar.

PEDI-CAT er en digital vurderingsskala som måler Daglige aktiviteter, Forflytning, Sosial og kognitiv funksjon samt Ansvar. Skalaen er utformet til bruk med barn og ungdom med forskjellige fysiske eller atferdsmessige tilstander.

PEDI-CAT måler evner i fire domener:

 • Daglige aktiviteter
 • Forflytning
 • Sosial og kognitiv funksjon
 • Ansvar – måler i hvilken grad omsorgspersonen eller barnet tar ansvar for å håndtere komplekse livsoppgaver i flere trinn.

Svarskalaer

 • For de tre funksjonelle ferdighetsdomenene Daglige aktiviteter, Forflytning samt Sosial og kognitiv funksjon vurderes barnets evner på en 4-gradig vanskelighetsskala, med svar fra «Ikke mulig» til «Lett».
 • Ansvarsdomenet har en 5-gradig skala med svar fra «Voksen omsorgsperson har det fulle ansvaret; barnet tar ikke noe ansvar» til «Barnet tar det fulle ansvaret, uten overvåkning eller veiledning av en voksen/omsorgsperson».
 • Unike oppgavekart representerer et rimelig og sekvensielt mønster av funksjonelle ferdigheter som samsvarer med barns utvikling og gjenvinning av funksjon samt ansvarsoverføring fra voksen til barn gjennom hele barndommen og hos unge voksne.

Bruksområder

 • Identifisering av funksjonsnedsettelser.
 • Undersøkelse av eventuell bedring hos individuelle barn etter intervensjon.
 • Vurdering og overvåkning av forløp ved programevaluering og i forskning.
 • Kan brukes til gjentatte målinger uten krav til tid mellom målingene.

Funksjoner

 • Nyhet! – Ny modul for autismespekterforstyrrelse
  • En modul av PEDI-CAT som er validert for populasjonen av barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser. Denne modulen inneholder ytterligere anvisninger for å hjelpe respondentene med å velge en egnet vurdering med tanke på de unike egenskapene til barn med autisme. Modulen inneholder også nye eller reviderte spørsmål fra de forskjellige domenene.
 • Et filter for alder, kjønn og bevegelighet hindrer at irrelevante objekter presenteres.
 • Oppgavene er formulert med hverdagsspråk og med tydelige eksempler.
 • Illustrasjoner av spørsmål som vedrører Daglige aktiviteter og Forflytning er inkludert for å lette forståelsen av hva spørsmålet er beregnet på å måle.

Administrering

PEDI-CAT er kun tilgjengelig på vår digitale plattform Q-global. I Q-global kan du la omsorgspersonen fylle ut vurderingsskalaen på stedet, på din datamaskin, eller du kan sende den via en lenke slik at omsorgspersonen kan fylle den ut på datamaskin eller mobiltelefon hjemme. Etterpå genererer du enkelt en rapport i Q-global. Manualen for PEDI-CAT har du tilgang til i digitalt format i Q-global.

Her kan du se eksempelrapport for digital administrering av PEDI-CAT.  

Vil du vite mer?

Har du spørsmål om eller kommentarer til PEDI-CAT? Eller vill du bestille en produktpresentasjon i forbindelse med lanseringen? Ikke nøl med å ta kontakt med våre produktspesialister.

 

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig!


Vennligst velg hvilken test og/eller hvilket spørreskjema du ønsker mer informasjon om.
Skriv gjerne dine spørsmål i kommentarfeltet.

Se gjerne dette opptaket av et webinar med Shelley Hughes, ergoterapeut og ekspert på PEDI-CAT, hvis du ønsker mer informasjon.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
PEDI-CAT 25 digitale administreringer og skåring
Varekode 0000000261700
kr 995,00
Alle priser er eksklusive moms.

Digital

Administrering

PEDI-CAT er kun tilgjengelig på vår digitale plattform Q-global. I Q-global kan du la omsorgspersonen fylle ut vurderingsskalaen på stedet, på din datamaskin, eller du kan sende den via en lenke slik at omsorgspersonen kan fylle den ut på datamaskin eller mobiltelefon hjemme. Etterpå genererer du enkelt en rapport i Q-global. Manualen for PEDI-CAT har du tilgang til i digitalt format i Q-global.

Her kan du se eksempelrapport for digital administrering av PEDI-CAT.