ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Barn og ungdom

Om barn og ungdom

Ethvert barn utvikler seg inn i voksenlivet på sin individuelle måte. I hvert trinn av oppveksten er visse typer atferd og ferdigheter sentrale for forskjellige utviklingsområder. Det kan blant annet dreie seg om barnets motorikk, kognisjon, språk, psykososiale evner og moral. Det er vanlig at barn er ujevnt utviklet med hensyn til forskjellige aspekter av disse områdene, og alle barn går gjennom utviklingen i sitt eget tempo. Men når utviklingen stopper opp, særlig i forhold til andre barn i samme alder, kan det dreie seg om en utviklingsforstyrrelse.

Det vanligste instrumentet for kartlegging av barns tidlige utvikling er Bayley Scales of Infant and Toddler Development (Bayley-III). En vurdering med Bayley-III bidrar til nyansert forståelse av barnets utvikling på en rekke utviklingsområder.

Hjernen og kroppen endrer seg mye i tidlig alder. På grunn av økte hormonnivåer og modning i hjernen kan ungdommer for eksempel ha humørsvingninger og problemer med å inhibere impulser og være mer selvbevisst, utagerende og trøtte. Det skjer ofte i kombinasjon med krav til økt ansvar hjemme og på skolen. For omgivelsene kan det av og til være vanskelig å avgjøre om en tenåring for eksempel er deprimert eller oppviser «normal» atferd.

Vårt testinstrument Behavior Assessment System for Children, Third Edition (BASC-3) gir bred og inngående forståelse av forskjellige atferdstyper, tanker og følelser hos barn og ungdom. Skalaene fanger opp hvordan forholdet mellom en elev og omgivelsene er, noe som er viktig for å forstå hvordan barnet fungerer og har det på skolen.

Vil du vite mer om andre tester som brukes til undersøkelse av barns og unges utvikling, og hvordan du kan bruke dem i arbeidet? Klikk på lenkene nedenfor, eller ta kontakt med en av våre produktspesialister for å få en kostnadsfri presentasjon.

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.

top