ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.
bannerPO-NO

Om psykisk helse

Psykiske lidelser rammer personer i alle aldre og fra alle sosiale grupper. De kan manifestere seg på forskjellige måter, fra tilbakevendende depressive episoder og angstanfall til utmattelsessyndrom og selvskading. Risikoen for å utvikle en psykisk lidelse øker når vi utsettes for langvarig og overveldende stress, for eksempel i forbindelse med destruktive relasjoner, dårlige arbeidsforhold, vold, sosiale konflikter og ulike former for kriser. Mennesker rammes også av psykiske lidelser i møte med store samfunnsendringer som pandemier, kriger eller økonomiske omveltninger.   

Psykiske lidelser kan ha stor innvirkning på det daglige livet, fra evnen til å prestere på skolen eller mestre arbeidshverdagen, til muligheten for å fungere bra i sosiale relasjoner og vise samfunnsengasjement. Psykiske lidelser påvirker også indirekte den nærmeste familien til personen som rammes av dem, og anslås å ha stor betydning for den totale sykdomsbyrden i samfunnet. Dessverre er det mange fordommer rundt psykiske lidelser, som kan føre til diskriminering og stigmatisering, og følgelig også forverring av tilstanden hos den enkelte. 

I vår testportefølje finner du flere instrumenter som kan være til hjelp ved screening og utredning av psykiske lidelser. Becks skalaer kan brukes til å kartlegge alvorlighetsgraden av angst- og depresjonssymptomer, både hos barn, ungdom og voksne. For barn og ungdom finnes det også tredje versjon av det omfattende kartleggingsverktøyet Behaviour Assessment System for Children (BASC-3) som dekker områder fra angst og depresjon til aggresjon og oppmerksomhetsproblemer. 

Fokus på angst - et interview med Randy Kamphaus

Meeting of minds - Dalai Lama & Aron Beck

Les mer om...

girl-walking-upstairs-with-phone

Angst

Alle mennesker kan av og til oppleve stress og frykt i ulike situasjoner, men for noen individer blir angsten så overveldende og langvarig at det påvirker kognitiv evne og fungering i hverdagen.  

girl-at-school-writing

Depresjon

Depresjon er en vanlig diagnose, både hos voksne og barn, som kan føre til betydelige vansker med å fungere i sosiale relasjoner, og med å mestre hverdagen.   

girl-waves-to-class-in-online-lesson

Psykisk helse og covid-19

Det er ikke uvanlig at covid-pasienter opplever langvarige plager, som kognitive nedsettelser eller utmattelse. 

382x198_91

Digital testing

Mange av våre tester og spørreskjemaer kan administreres og skåres digitalt, noe som blant annet sparer tid, øker reliabiliteten av resultatene og letter utredningsarbeidet.    

 

Relevante tester og spørreskjemaer

Vi tilbyr flere tester og spørreskjemaer som kan hjelpe deg med å vurdere alt fra angst og depresjon til kognitive evner. Her finner du en liste over relevante instrumenter som kan brukes i en initial kartlegging. 

 

BAI brukes til å vurdere graden av angst og endringer i angsttilstand hos personer i alderen fra 17 år.

BASC-3 er en samling av spørreskjemaer som gir et bredt og detaljert bilde av forskjellige typer atferdsmønstre, tanker og følelser hos barn og ungdom i alderen 6–19 år.

BDI-2 brukes til å vurdere graden av depresjon og endringer i depresjonstilstand hos personer i alderen 13–80 år.

BESS er et screeninginstrument som bygger på BASC-3, og som er utviklet for å gi et raskt og oversiktlig bilde av atferds- og følelsesmessige styrker og svakheter hos barn og ungdom i alderen 6–19 år.

BYI-II er et instrument til å vurdere områdene depresjon, angst, normbrytende atferd og sinne, samt selvbilde hos barn og ungdom i alderen 4–69 år.

Raven's 2 er en ikke-verbal evnetest til å vurdere generelle evner hos personer i alderen 4–69 år.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top