Aaron T. Beck och Robert A. Steer, 1990

BAI

Beck Anxiety Inventory

Aaron T. Beck och Robert A. Steer, 1990

BAI

Beck Anxiety Inventory
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 505,00
BAI Manual
Varekode 0000000220830
kr 305,00
BAI Svarark, 10 stk.*
Varekode 0000000220820
kr 695,00
BAI Komplet
BAI Manual
BAI Svarark, 10 stk.*
Varekode 0000000220810
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 235,00
BAI - Digital - Q-global
10 digitale administrasjoner og skåringer med tilhørende resultatsammenstillinger på Q-global.
Varekode 0000000220850
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Administrering
Gruppe eller individuell
Type test
Selvrapporteringsskala for vurdering av grad av angst hos voksne
Kompetansekrav
Autorisert Psykolog, Lege
Tidsforbruk
5–10 minutter
Aldersintervall
17 år og oppover
Språkversjon
Norsk versjon, 2005

Beck Anxiety Inventory brukes for vurdering av grad av angst og endring i angsttilstand. BAI består av et spørsmålsark med 21 påstander/symptomer som vurderes av testpersonen selv, på en firepunkts skala fra 0–3 etter alvorlighetsgrad. BAI måler både fysiologiske og kognitive angstsymptomer. Resultatet tolkes i forhold til fastsatte grenseverdier.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse og bearbeiding av ledd. Norske normalpopulasjonsdata presenteres. Amerikanske data legges til grunn for tolkning.

Nettbasert administrering, scoring og resultatsammenstilling på Q-global

Q-global er en internettbasert plattform hvor man kan administrere og skåre tester samt generere rapporter. Den internettbaserte løsningen innebærer at du alltid har tilgang til skåringsprogrammet uten å måtte installere programmet lokalt på en datamaskin. For å logge inn, trenger man kun et brukernavn og passord som man skaper selv. Systemet krever – som en sikkerhetsfunksjon – at passordet endres hver 90. dag.

All data overføres i kryptert form til en dedikert serverpark i Canada.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å lagre testpersoners navn på Q-global. For økt sikkerhet, kan man derfor bruke egne ID-koder.

Informasjon om datalagring og sikkerhet ››

BAI / BDI-2 på Q-global

I tillegg til å skåre BAI / BDI-2 (Det vil si registrere råskårer fra spørreskjermer som er administrert som blyant og papirversjon) finnes det ytterligere tre måter å administrere spørreskjemaet digitalt i Q-global:

  • Skjermadministrering: Be respondenten (forelder eller lærer) å besvare skjemaet via en datamaskin med Internett, mens du gjennomfører annet som inngår i utredningen.
  • Skjermadministrering med støtte: Hjelp respondenten med å besvare skjemaet dersom han eller hun har manglende språkforståelse eller problemer med å forstå betydningen av utsagnene.
  • Fjernadministrering: Send en e-postinvitasjon med en lenke til respondenten via Q-global. E-posten kan redigeres slik at du kan forklare formålet med spørreskjemaet. Inkluder også kontaktinformasjonen din dersom respondenten trenger å ta kontakt med eventuelle spørsmål.

Etter administreringen genereres en Resultatsammenstilling, se en mer detaljert beskrivelse av hva som inngår i denne under fliken Beskrivelse.

Systemkrav for administrering og skåring på Q-global ››

Bestille BAI / BDI-2

For å få tilgang til BAI / BDI-2 på plattformen Q-global, bestiller produktet som vanlig på nettbutikken. Personen som oppfyller kompetansekravet i nettbutikken, mottar en e-post hvor han eller hun kan opprette et personlig brukernavn og passord på Q-global. Legg merke til at samme kompetansekrav gjelder for Q-global som for BAI / BDI-2. Systemet krever - som en sikkerhetsfunksjon - at passordet endres hver 90. dag.

Legg merke til at dersom brukeren allerede har tilgang til Q-global, knyttes BAI / BDI-2-lisensen til eksisterende konto.

Guide - Komme i gang med BDI-2 og BAI på Q-global ››