Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

BAI

Finnes også digitalt på våres plattform Q-global.

Aaron T. Beck och Robert A. Steer, 1990
Beck Anxiety Inventory
X

Spesifikasjoner

Administrering Papirversjon, gruppe eller individuell
Tidsforbruk 5–10 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2005
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Lege
Aldersintervall 17 år og oppover
Type test Selvrapporteringsskala for vurdering av grad av angst hos voksne

Beck Anxiety Inventory

Beck Anxiety Inventory brukes for vurdering av grad av angst og endring i angsttilstand. BAI består av et spørsmålsark med 21 påstander/symptomer som vurderes av testpersonen selv, på en firepunkts skala fra 0–3 etter alvorlighetsgrad. BAI måler både fysiologiske og kognitive angstsymptomer. Resultatet tolkes i forhold til fastsatte grenseverdier.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse og bearbeiding av ledd. Norske normalpopulasjonsdata presenteres. Amerikanske data legges til grunn for tolkning.

Nettbasert administrering, scoring og resultatsammenstilling på Q-global

Q-global er en internettbasert plattform hvor man kan administrere og skåre tester samt generere rapporter. Den internettbaserte løsningen innebærer at du alltid har tilgang til skåringsprogrammet uten å måtte installere programmet lokalt på en datamaskin. For å logge inn, trenger man kun et brukernavn og passord som man skaper selv. Systemet krever – som en sikkerhetsfunksjon – at passordet endres hver 90. dag.

All data overføres i kryptert form til en dedikert serverpark i Canada.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å lagre testpersoners navn på Q-global. For økt sikkerhet, kan man derfor bruke egne ID-koder.

BAI / BDI-2 på Q-global

I tillegg til å skåre BAI / BDI-2 (Det vil si registrere råskårer fra spørreskjermer som er administrert som blyant og papirversjon) finnes det ytterligere tre måter å administrere spørreskjemaet digitalt i Q-global:

  • Skjermadministrering: Be respondenten (forelder eller lærer) å besvare skjemaet via en datamaskin med Internett, mens du gjennomfører annet som inngår i utredningen.
  • Skjermadministrering med støtte: Hjelp respondenten med å besvare skjemaet dersom han eller hun har manglende språkforståelse eller problemer med å forstå betydningen av utsagnene.
  • Fjernadministrering: Send en e-postinvitasjon med en lenke til respondenten via Q-global. E-posten kan redigeres slik at du kan forklare formålet med spørreskjemaet. Inkluder også kontaktinformasjonen din dersom respondenten trenger å ta kontakt med eventuelle spørsmål.

Etter administreringen genereres en Resultatsammenstilling, se en mer detaljert beskrivelse av hva som inngår i denne under fliken Beskrivelse.

Bestille BAI / BDI-2

For å få tilgang til BAI / BDI-2 på plattformen Q-global, bestiller produktet som vanlig på nettbutikken. Personen som oppfyller kompetansekravet i nettbutikken, mottar en e-post hvor han eller hun kan opprette et personlig brukernavn og passord på Q-global. Legg merke til at samme kompetansekrav gjelder for Q-global som for BAI / BDI-2. Systemet krever - som en sikkerhetsfunksjon - at passordet endres hver 90. dag.

Legg merke til at dersom brukeren allerede har tilgang til Q-global, knyttes BAI / BDI-2-lisensen til eksisterende konto.

Guide - Komme i gang med BDI-2 og BAI på Q-global ››

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
BAI Manual
Varekode 0000000220830
kr 575,00
BAI Svarark, 10 stk.*
Varekode 0000000220820
kr 350,00
BAI Komplet
Varekode 0000000220810
kr 790,00
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
BAI Komplett Digital
Varekode 0000000220852
kr 540,00
BAI Digital Admin og Skåring på Q-global, 10 stk
Varekode 0000000220850
kr 295,00
BAI Digital manual
Varekode 0000000220851
kr 270,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell

Nedlastninger