ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Samarbeid

På grunn av stor pågang har vi nå avsluttet muligheten til å melde seg som testleder til WAIS-5. Du kan fortsatt ta kontakt med ansvarlig prosjektleder hvis du har spørsmål om prosjektet (kontaktinformasjon står nederst på siden).

Vi søker psykologer og psykologistudenter til å være med å utvikle den nye versjonen av WAIS 5!  

 

Nå søker vi testledere til den kommende normeringen av WAIS 5 (Wechsler Adult Intelligence Scale–Fifth Edition). For deg som er psykologistudent eller psykolog er dette en mulighet for å stifte tidlig bekjentskap med det instrumentet som snart kommer til å bli standard i utredning av kognitive funksjoner hos ungdommer og voksne. Du får både erfaring og gleden av å bidra til metodeutvikling innenfor ditt, og dine kollegaers, arbeidsfelt. Ved å delta i normeringsarbeidet for WAIS 5 kan du bidra til å gjøre neste generasjons WAIS til den beste skandinaviske Wechslerskalan så langt!  

Hva innebærer det å jobbe som testleder?

Som testleder kommer du til å teste et antall personer med den norske standardiseringsversjonen av WAIS 5. Sammen med ansvarlig prosjektleder hos Pearson kommer du overens om hvor mange personer du skal teste og hvilke bakgrunnsvariabler som testpersonene skal ha, i termer av alder, kjønn og utdanningsnivå.  

 

Hvem kan være testpersoner?

Unge og voksne mellom 16 – 90 år. Enkelte eksklusjonskriterier gjelder, for eksempel kan ikke testpersonen ha sykdommer eller utviklingsrelaterte tilstander som kan påvirke den kognitive funksjonen, hatt en viss sykdomshistorie eller et pågående misbruk. Detaljerte eksklusjonskriterier ser du nederst på siden.

 

Hvem finner og rekrutterer testpersonene?

Det gjør du. Så lenge testpersonen ikke oppfyller noen av eksklusjonskriteriene og «stemmer» med hensyn til alder, kjønn og utdanningsnivå som du har kommet overens med prosjektlederen om, kan du teste «hvem som helst».

 

Spiller det noen rolle hvor i landet jeg tester?

Nei. Vi har gjerne en geografisk spredning, du kan bo hvor som helst i Norge. Du må selv ordne testlokale eller bli enig med testpersonen om hvor testingen skal foregå.

 

Får jeg noen utdannelse før jeg begynner å teste?

Ja. Alle testlederne må gjennomføre en digital opplæring i WAIS 5. Opplæringen kommer til å belyse alle deltester med et fokus på hvordan en testing administreres i normeringshensikt. Dessuten kommer aspekter rundt etikk og konfidensialitet belyses samt praktiske spørsmål angående gjennomføringen. Når du har gjennomgått alt materiell, skal du gjennomføre en kunnskapsquiz hvor resultatet må være 100 % før du begynner å teste. 

Hvor lang tid tar en testing?

Testtiden avhengig av hvor langt en person kommer i hver deltest før kriteriet for å avbryte trer i kraft samt individuelle forskjeller.  

 

Hvor mange skal jeg teste?

Du må kunne teste minst 5 personer.


Når skal testingene gjennomføres?

Alle testinger skal gjennomføres fra september 2024 til juni 2025.

 

Får testpersonene noe for å delta?

Ja. Hver testperson får et digitalt Supergavekort fra GoGift (www.gogift.no) på 1000 kr som takk for deltakelsen.

 

Hva får jeg som testleder?

Hver godkjent testprotokoll honoreres med 3000 NOK. Betaling skjer via faktura. Dersom du ikke har eget firma, kan du fakturere oss enkelt via Frilansfinans (https://www.frilansfinans.no/).
Hvis du velger dette alternativet, fakturer du 3180 NOK per testing, for å ta høyde for deres avgift på 6 %.
Alle testledere kommer til å nevnes i manualen til WAIS 5 og få en attest for at de har deltatt i normeringsarbeidet.

 

Skal jeg godkjennes på noen måte?

Ja. Alle interesserte testledere som skal teste barn og unge under 18 år, skal gi samtykke til at Pearson Sweden AB får innhente politiattest. Man kan ikke jobbe som testleder og teste barn og unge under 18 år dersom man ikke gir samtykke til dette eller at politiattesten påviser overtredelser.  

 


Skriver dere avtale med alle testledere?

Ja. Alle testledere får individuelle avtaler som beskriver vilkårene for samarbeidet – hva Pearson Clinical har ansvar for og hva testlederen har ansvar for. I avtalen finnes også bestemmelser rundt konfidensialitet og etikk vedrørende gjennomføringen av testingene, samt den økonomiske overenskomster.

 

Kan en testperson få vite resultatet sitt?

Nei. Vi tester testen i kvalitetssikringsøyemed for å fastsette hvordan oppgavene fungerer i normalpopulasjon – vi tester ikke testpersonene med hensikt på kognitivt nivå. Vi “tester testen”.

 

Hvordan vet jeg hva jeg skal si til potensielle testpersoner? Hvordan skal jeg presentere prosjektet?

Alle testlederne kommer til å få omfattende informasjon som kan deles ut til potensielle testpersoner.

 

Hvordan håndteres etiske aspekter og personopplysninger?

Ingen personer får testes uten at han eller hun har gitt sitt skriftlige informerte samtykke, og alle testpersoner har rett til å avbryte testingen uten å oppgi noen grunn. All data behandles strengt konfidensielt av ansvarlig prosjektleder. Alle protokoller sendes per post til Pearson Sweden ABs kontor i Stockholm, Sverige. Papirprotokoller oppbevares i et låst skap som kun ansvarlige prosjektledere samt sjefen for testutvikling har tilgang til. Data fra protokoller overføres avidentifisert til digitale dokumenter som er passord beskyttet med tofaktorautentifisering og lagrede på Pearson Clinicals egen dedikerte Microsoft OneDrive, som overholder kravene til datasikkerhet i henhold til ISO 27 701 og retningslinjene for, og kravene til GDPR. Kun ansvarlige prosjektledere hos Pearson Clinical har mulighet til å identifisere enkelte deltakere under datainnsamlingen.

Når datainnsamlingen er ferdig (senest 31 desember 2025) makuleres samtlige kodenøkler dermed er all data helt anonyme og ingen deltagende kan identifiseres.

Alle aspekter rundt etikk og konfidensialitet kommer til å adresseres under kurset.

 

Er du interessert i kliniske studier?

Vi søker også testledere som er interesserte i å samle klinisk data, nærmere bestemt til den kliniske gruppen Lett psykisk utviklingshemming. Vi ser etter testpersoner i alle aldersintervaller (16-90 år) hvor inklusjonskriteriet er at personen er diagnostisert med Lett psykisk utviklingshemming (F70 ICD-10) eller har et resultat som ligger 2 – 3 SD under gjennomsnittet på en omfattende, individuelt administrert IQ test (FSIQ 55-70). Dersom du er interessert, velger du dette alternativet når du fyller i skjemaet i avsnittet under, og du vil få mer informasjon av ansvarlig prosjektleder.

 

Vi håper vi har vekket din interesse for å delta som testleder! Vi lover at det både blir et spennende og givende prosjekt. Og viktig! Du kommer til å bidra til at psykologer i hele Skandinavia får tilgang til et instrument som kan bidra til en bedre utredning og mer sikker diagnostikk når det gjelder kognitive vansker hos unge og voksne.

 

Har du spørsmål om prosjektet? 

Ikke tvil med å ta kontakt med ansvarlig prosjektleder hos Pearson!

Ansvarlig prosjektleder:

Caroline Horgen Graffman

+46 790 982 152

caroline.horgen@pearson.com 

 

Eksklusjonskriterier WAIS 5 normeringsprosjekt

I prinsippet kan alle personer i alderen 16-90 år med norsk som morsmål delta.  Dersom testpersonen kan svare ja på noen av følgende under, kan han eller hun dessverre ikke delta:

 • Er testet med WAIS-III eller WAIS-IV de siste 6 månedene
 • Er psykolog eller psykologistudent
 • Har nedsatt syn eller hørsel som ikke korrigeres med hjelpemiddel (for eksempel briller, linser eller høreapparat)
 • Funksjonsnedsettelser i armer/hender som kan påvirke prestasjon
 • Er for øyeblikket innlagt på sykehus eller er under psykiatrisk utredning eller behandling
 • Pågående medisinering som kan påvirke prestasjonen (for eksempel noen angstdempende og antidepressiva, krampestillende midler, nevroleptika, opiater)
 • Nylig signifikant endring i kognitiv funksjon
 • Har gjennomgått eller har pågående behandling med cellegift (cytostatika) de siste 2 månedene
 • Anamnese med elektrokonvulsiv terapi eller strålebehandling av sentralnervesystemet
 • Perioder av bevisstløshet lengre enn 20 minutter knyttet til en medisinsk tilstand (gjelder ikke narkose)
 • Har en identisk tvilling som inngår i utvalget
 • Har/har hatt noe av følgende nevrologisk tilstand eller sykdom:
  • Slag
  • Epilepsi
  • Hjernetumor
  • Traumatisk hjerneskade
  • Hjernekirurgi
  • Hjernehinnebetennelse (meningitt)
  • Hjernebetennelse (encefalitt)
  • Autismespekterforstyrrelse
  • ADHD
  • Schizofreni og annen psykotisk lidelse
  • Parkinsons sykdom
  • Demens
  • Dysleksi
  • Dyskalkuli
  • Bipolar lidelse
  • Depresjon
  • Språkforstyrrelse (artikulasjonsvansker aksepteres)
  • Alkohol- eller narkotikamisbruk
  • Angst- eller tvangslidelser alvorlig nok at de kan påvirke prestasjonen

 

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top