Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.
Va_rewebinarer

Våre webinarer

På våre gratis webinarer får du mulighet til å lære deg mer om våre nyeste tester og spørreskjemaer, samt våre digitale plattformer.

Velkommen til et gratis webinar om Bayley-4! 

Under webinaret vil våre produktspesialister fortelle blant annet om endringene som er kommet i den nye versjonen, testens innhold og struktur samt fordeler med å bruke Bayley-4. Dere vil også få et innblikk i den helt nye digitale versjonen av instrumentet som finnes på Pearsons nettbaserte plattform Q-global. 

Det blir mulig å stille spørsmål under sesjonen, men send dem også gjerne til oss i forkant av webinaret.  

Tid: Tirsdag den 7. februar, kl. 13.00–14.00   

Meld deg på ved å sende en e-post til: ludwika.osiak@pearson.com  
Etter at din påmelding er registrert, vil du motta en mailinvitasjon med lenken til webinaret fra en av våre produktspesialister. Vi sees den 7. februar! 

 

 

Vi vet all alle mennesker har sine egne sensoriske preferanser på samme måte som vi ser mangfold i alle andre aspekter som innebærer det å være menneske. Disse preferansene vil forme deres livsvalg og hvordan de opplever og interagerer med verden.

Ofte gjør klinikeren en omfattende vurdering ved hjelp av flere tester eller spørreskjemaer. Noen ganger samsvarer ikke testresultatene med hverandre eller med de kliniske inntrykkene som man har om klientens språkkunnskaper. Hvilke resultater skal man da betrakte som korrekte?

BASC-3 består av en samling vurderingskalaer. Ved å integrere informasjon og perspektiv fra flere kilder, har BASC-3 som hensikt å gi både et bredt og detaljert bilde av forskjellige typer atferd, tanker og følelser hos barn og ungdommer. BASC-3 har Selvvurderingsskjemaer for barn og ungdommer i alderen 8 - 19 år, Foreldreskjemaer til foreldre/omsorgspersoner for barn og ungdommer i alderen 6 - 19 år og Lærerskjemaer for lærere til elever i alderen 6 - 19 år. BASC-3 inneholder mange forskjellige mål og skalaer som belyser problematferd og forskjellige typer for psykiatrisk problematikk, men også sterke sider belyses. BASC-3 har skandinaviske normer.BASC-3 har skandinaviska normer som bygger på ett urval som avspeglar normalpopulationen i de skandinaviska länderna.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.