ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Våre webinarer og kurs

Her finner du våre gratis webinarer og vårt kostnadsfrie selvstudiekurs i den digitale plattformen Q-interactive som brukes til å administrere den kognitive testen WISC-V på iPader. 

Kurset i Q-interactive vil hjelpe deg med å bli kjent med den digitale plattformen. På våre webinarer ønsker vi å presentere for deg et bredt spekter av temaer som omhandler våre tester, spørreskjemaer og digitale plattformer.

Vårt mål er å gi deg viktig informasjon om våre instrumenter samt hjelpe deg med å få et innblikk i hvordan de brukes og hva de kan brukes til. Våre webinarer og kurs er rettet mot deg som vurderer å bestille et av våre instrumenter, mot deg som har bestilt det, men trenger hjelp med å ta det i bruk, og mot deg som ønsker å holde deg oppdatert om våre nyeste tester og spørreskjemaer.

Er du interessert i å booke en gratis presentasjon av våre instrumenter eller digitale plattformer, enten fordi du ikke finner dem som et tema for våre webinarer eller fordi datoen for webinaret ikke passer for deg? Ta gjerne kontakt med våre produktspesialister, så finner dere et passende tidspunkt for en digital eller fysisk presentasjon.

Kurs

Nettbasert kurs i Q-interactive (på svensk)

På dette nettbaserte selvstudiekurset får du en innføring i Pearson sin digitale testplattform Q-interactive som brukes til å adminstrere den kognitive testen WISC-V ved hjelp av iPader. Kurset er gratis og kan gjennomføres når som helst og hvor som helst. Merk at kurset er på svensk. 

bayleyimage

Grunnkurs i Bayley-4

Dette kurset vil gi deg teoretiske og prakiste ferdighheter i administrering, skåring og tolkning av av Bayley-4.

 

GettyImages-992018092_LowRe

Kurs i WAIS-IV

Dette kurset vil gi deg en grundig innføring i WAIS-IV, med fokus på administrering og tolkning av testen.

Webinarer som er spilt inn

Ofte gjør klinikeren en omfattende vurdering ved hjelp av flere tester eller spørreskjemaer. Noen ganger samsvarer ikke testresultatene med hverandre eller med de kliniske inntrykkene som man har om klientens språkkunnskaper. Hvilke resultater skal man da betrakte som korrekte?

Vi vet all alle mennesker har sine egne sensoriske preferanser på samme måte som vi ser mangfold i alle andre aspekter som innebærer det å være menneske. Disse preferansene vil forme deres livsvalg og hvordan de opplever og interagerer med verden.

BASC-3 består av en samling vurderingskalaer. Ved å integrere informasjon og perspektiv fra flere kilder, har BASC-3 som hensikt å gi både et bredt og detaljert bilde av forskjellige typer atferd, tanker og følelser hos barn og ungdommer. BASC-3 har Selvvurderingsskjemaer for barn og ungdommer i alderen 8 - 19 år, Foreldreskjemaer til foreldre/omsorgspersoner for barn og ungdommer i alderen 6 - 19 år og Lærerskjemaer for lærere til elever i alderen 6 - 19 år. BASC-3 inneholder mange forskjellige mål og skalaer som belyser problematferd og forskjellige typer for psykiatrisk problematikk, men også sterke sider belyses. BASC-3 har skandinaviske normer.BASC-3 har skandinaviska normer som bygger på ett urval som avspeglar normalpopulationen i de skandinaviska länderna.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top