Pearson tester og metoder til bruk i forskning

Opphavsrett

Tester og metoder fra Pearson Assessment er beskyttet av loven om opphavsrett. Uansett formål er det ikke tillatt å kopiere innholdet i et produkt, enten det gjelder generelle opplysninger, manualtekst, protokoller, tabeller eller annet materiale som inngår i produktet. Det er heller ikke tillatt å foreta endringer av publisert materiale.

Kompetansekrav


De fleste testene og metodene fra Pearson Assessment er omfattet av spesielle kompetansekrav for innkjøp. For forskningsformål kan Pearson Assessment gjøre unntak fra disse prinsippene.

Praktisk

Tillatelse til tilpasning/oversettelse er belagt med en lisensavgift og varierer avhengig av forskningsprosjektets størrelse og faststilles fra sak til sak. Regn med at det kan ta opp til fire uker å få en tillatelse. Søknaden gjøres via et spesifikt skjema her.

Kontakt oss dersom du har spørsmål angående forskningsrettighetene: 

clinicallicenses-eu@pearson.com

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.