Pearson tester og metoder til bruk i forskning

Opphavsrett

Tester og metoder fra Pearson Assessment er beskyttet av loven om opphavsrett. Uansett formål er det ikke tillatt å kopiere innholdet i et produkt, enten det gjelder generelle opplysninger, manualtekst, protokoller, tabeller eller annet materiale som inngår i produktet. Det er heller ikke tillatt å foreta endringer av publisert materiale.

Kompetansekrav


De fleste testene og metodene fra Pearson Assessment er omfattet av spesielle kompetansekrav for innkjøp. For forskningsformål kan Pearson Assessment gjøre unntak fra disse prinsippene.

Praktisk

Her presenteres praktisk informasjon for forskere som vil bruke Pearsons tester eller metoder i sin forskning.

A) Forskeren/institusjonen kjøper publisert materiale på vanlig måte. I de tilfeller hvor forskerne ikke har den kompetansen som normalt kreves for innkjøp, må det skrives en særskilt søknad.

B) All annen bruk av tester i forskning (dette gjelder alle tester som Pearson eier rettighetene til, uansett språkversjon) forvaltes fra og med 1. desember 2012 av Pearsons rettighetsavdeling i USA (se C og D nedenfor for unntak av denne regelen). Søknaden gjøres via et spesifikt skjema her. Alle søknader som godkjennes, tillegges en behandlingsavgift på 1 500 USD. Utover denne avgiften tilkommer en kostnad for bruk av testen. Denne avgiften kan variere avhengig av forskningsprosjektets størrelse og faststilles fra sak til sak. Behandlingstiden for forskningssøknadene er lang – tenk på å være ute i god tid med søknaden!

C) Forskning med bruk av Cogmed Arbeidsminnetrening forvaltes av Cogmed i USA. Kontakt forskningskoordinator Kathryn Ralph for mer informasjon; kathryn.ralph@pearson.com.

D) For følgende tester og metoder; ABAS-II, CCC-2, BNIS, GMF, Movement-ABC-II, RBMT-II, SMART, TEA-Ch og Trog-2, kan søknaden sendes til Pearson Sweden AB; info.no@pearson.com. Søknaden skal merkes ”Forskningssøknad” og skal inneholde følgende informasjon:

  • Kortfattet beskrivelse av det/de forskningsprosjekt(ene) testen(e) eller metoden(e) skal benyttes innenfor
  • Hvilke(n) test(er) eller metod(er) det gjelder
  • Hvis det skal gjøres noen slags forandring av materialets format/innhold, skal disse beskrives og begrunnes
  • Innenfor hvilken tidsperiode – startdato og sluttdato – materialet skal benyttes i prosjektet
  • Fullt navn, adresse og telefonnummer til ansvarlig prosjektleder.

Tillatelse til tilpasning/oversettelse er belagt med en lisensavgift og varierer avhengig av forskningsprosjektets størrelse og faststilles fra sak til sak. Regn med at det kan ta opp til fire uker å få en tillatelse.

Kontakt oss dersom du har spørsmål angående forskningsrettighetene.