Om Pearson

Pearson Assessment er markedsledende i Skandinavia når det gjelder psykologiske tester og metoder for yrkesaktive psykologer, spesialpedagoger og lignende yrkesgrupper. Vi utvikler og publiserer norske, svenske og danske versjoner av flere av de internasjonalt mest kjente og brukte testene, for eksempel Wechslerskalaene for vurdering av kognitive funksjoner hos barn og voksne, Beck-skalaene for vurdering av psykiatrisk problematikk, nevropsykologiske tester, tester for vurdering av ADHD-symptomer, samt arbeidspsykologiske tester, deriblant Ravens matriser og Watson-Glasers bedømmelse av kritisk tenkning.

Pearson eier også Cogmed Arbeidsminnetrening, en evidensbasert metode for å forbedre konsentrasjons- og innlæringsevnen.

Pearson Assessment inngår i Person Inc., et britisk informasjons- utdannings- og mediekonsern.