ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Om Pearson

Pearson Clinical er markedsledende i Skandinavia når det gjelder psykologiske tester og metoder for yrkesaktive psykologer, spesialpedagoger og lignende yrkesgrupper. Vi utvikler og publiserer norske, svenske og danske versjoner av flere av de internasjonalt mest kjente og brukte testene, for eksempel Wechslerskalaene for vurdering av kognitive funksjoner hos barn og voksne, Beck-skalaene for vurdering av psykiatrisk problematikk, nevropsykologiske tester, tester for vurdering av ADHD-symptomer, samt arbeidspsykologiske tester. 

Pearson eier også Cogmed Arbeidsminnetrening, en evidensbasert metode for å forbedre konsentrasjons- og innlæringsevnen.

Pearson Clinical inngår i Person Inc., et britisk informasjons- utdannings- og mediekonsern.

Vår ambisjon

Pearson Assessment har som ­målsetting å tilby kunder over hele verden innovative, solid underbygde og utprøvde tester og metoder som er både språklig og kulturelt tilpasset for å kunne fungere bra i lokale brukermiljøer. Helt siden vi etablerte vår virksomhet i Skandinavia i 2006, har vår ambisjon vært å tilby våre kunder klinisk relevante tester og metoder med gode psykometriske egenskaper. På vårt kontor i Stockholm finnes det — i tillegg til testutviklere — et kundeserviceteam som tar seg av våre kunder fra alle de tre skandinaviske landene. Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål angående våre produkter!

Om konsernet

Siden slutten av januar 2008 har Pearson Clinical i Skandinavia (tidligere Harcourt Assessment) vært en del av Pearson, et britisk informasjons-, utdannings- og mediekonsern. Pearson består av fem divisjoner: Assessment & QualificationVirtual LearningEnglish Language LearningWorkforce skills og Higher Education. Pearson Clinical er en del av divisjonen Assessment & Qualification, med over 700 ansatte over hele verden. Vi opererer i flere land og har per dags dato kontorer i Sverige, Danmark, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Spania, USA, Canada, Brasil, India og Australia.

Historikk

I 1921 ble The Psychological Corporation grunnlagt av James McKeen Cattell – en av den moderne psykologiens foregangsmenn og USAs første professor i psykologi. Sammen med to av sine tidligere studenter fra Columbia University, Robert Woodworth og Edward Lee Thorndike, markedsførte og distribuerte Cattell tester til psykologer over hele USA. Allerede i 1939 publiserte The Psychological Corporation den første Wechslerskalaen: Wechsler-Bellevue Scales of Intelligence.

I 1960 valgte to voksende forlag innenfor utdanningsfeltet, Harcourt Brace & Company og World Book Company, å slå seg sammen. World Book Company hadde på det tidspunktet en rekke kunnskaps- og evnetester i sin portefølje. Selskapet, som senere fikk navnet Harcourt Brace Jovanovich, kjøpte i 1970 opp The Psychological Corporation. I årene som fulgte ble det gjort ytterligere oppkjøp, både innenfor og utenfor USA, og dette la grunnlaget for dagens virksomhet. Siden 2001 har Reed Elsevier plc eid The Psychological Corporation.

I 2003 byttet The Psychological Corporation navn til Harcourt Assessment, Inc. Navnet The Psychological Corporation er beholdt som varemerke på fimaets kliniske produkter.

I og med oppkjøpet 2008 (Pearsons kjøp av Harcourt Assessment) legges ytterligere en historisk linje til den ovenfor beskrevne historien. Pearson har sine røtter så langt tilbake som i begynnelsen av 1700-tallet, men har vært virksom innenfor området psykologiske tester siden 1990-tallet. Gjennom oppkjøpet av de amerikanske forlagene NCS og AGS år 2000 respektive 2005, forsterket Pearson sin stiling på området og har gjennom kjøpet av Harcourt Assessment ytterligere konsolidert sin posisjon.

Du kan lese mer om Pearsons historie på www.pearson.com og www.pearsonassessments.com.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top