ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Hvordan skal vi forstå motstridende resultater av en språkvurdering? 

Språk, motorikk og sensorisk bearbeiding

Ofte gjør klinikeren en omfattende vurdering ved hjelp av flere tester eller spørreskjemaer. Noen ganger samsvarer ikke testresultatene med hverandre eller med de kliniske inntrykkene som man har om klientens språkkunnskaper. Hvilke resultater skal man da betrakte som korrekte? I denne filmen får du en kort gjennomgang av hva man bør tenke på ved tolkning av testresultater som peker i forskjellige retninger.


top