Lloyd M. Dunn & Douglas M. Dunn, 2007

PPVT-4

Peabody Picture Vocabulary Test - Fourth edition

Lloyd M. Dunn & Douglas M. Dunn, 2007

PPVT-4

Peabody Picture Vocabulary Test - Fourth edition
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 3 690,00
PPVT-4 Komplett (Form A)
Manual, Stimulusbok, Record Forms, 25 stk*
Varekode 0000000870810
kr 655,00
PPVT-4 Record Forms (Form A), 25 stk.*
Varekode 0000000870829
kr 3 690,00
PPVT-4 Komplett (Form B)
Manual, Stimulusbok, Record Forms, 25 stk*
Varekode 0000000870811
kr 835,00
PPVT-4 Record Forms (Form B), 25 stk.*
Varekode 0000000870820
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Type test
Test for vurdering av reseptivt ordforråd hos barn og voksne
Administrering
Individuell
Kompetansekrav
Autorisert Psykolog, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO), Logoped
Tidsforbruk
Cirka 10–15 minutter
Aldersintervall
2:6–90 år
Språkversjon
Amerikansk originalversjon

PPVT-4 er en klassisk test for vurdering av reseptivt vokabular. Testoppgavene består av bilder, og testpersonen instrueres til å peke på det bildet som best tilsvarer stimulusordet testlederen gir verbalt. Oppgavene er ordnet i totalt 19 blokker med 12 oppgaver i hver. Blokkene har stigende vanskelighetsgrad, og bare de blokkene som tilsvarer testpersonenes aktuelle vokabular gis. Dermed blir testtiden relativt kort.

PPVT-4 er normert på cirka 3500 amerikanske barn og voksne. I tillegg til den normerte samlede målingen for reseptivt ordforråd generer testen også en såkalt utviklingspoeng, som gjør det mulig å følge et individs utvikling over tid.

Form B er en parallell versjon med tilsvarende, men nye items.