ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Bestillinger lagt inn før 15. desember kl. 12.00 blir levert og fakturert i 2023, dette med forbehold om uforutsette endringer.

PPVT-4

Test for vurdering av reseptivt ordforråd hos barn og voksne.

Lloyd M. Dunn & Douglas M. Dunn, 2007
Peabody Picture Vocabulary Test - Fourth edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Papirversjon
Tidsforbruk Cirka 10–15 minutter
Språkversjon Amerikansk originalversjon
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO), Spesialpedagog, Logoped, Særskilt videreutdanning om utviklingsmessige språkforstyrrelser for PPT-ansatte fra UiS (emnet VUS210)
Aldersintervall 2:6–90 år
Type test Test for vurdering av reseptivt ordforråd hos barn og voksne

PPVT-4 er en klassisk test for vurdering av reseptivt vokabular. Testoppgavene består av bilder, og testpersonen instrueres til å peke på det bildet som best tilsvarer stimulusordet testlederen gir verbalt. Oppgavene er ordnet i totalt 19 blokker med 12 oppgaver i hver. Blokkene har stigende vanskelighetsgrad, og bare de blokkene som tilsvarer testpersonenes aktuelle vokabular gis. Dermed blir testtiden relativt kort.

PPVT-4 er normert på cirka 3500 amerikanske barn og voksne. I tillegg til den normerte samlede målingen for reseptivt ordforråd generer testen også en såkalt utviklingspoeng, som gjør det mulig å følge et individs utvikling over tid.

Form B er en parallell versjon med tilsvarende, men nye items.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
PPVT-4 Komplett (Form A)
Varekode 0000000870810
kr 4 185,00
PPVT-4 Record Forms (Form A), 25 stk.*
Varekode 0000000870829
kr 750,00
PPVT-4 Komplett (Form B)
Varekode 0000000870811
kr 4 185,00
PPVT-4 Record Forms (Form B), 25 stk.*
Varekode 0000000870820
kr 945,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell