Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

TROG-2

Reseptiv test for kartlegging av grammatisk forståelse hos barn og ungdom.

Dorothy Bishop, 2003
Test for Reception of Grammar - Second edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Papirversjon
Tidsforbruk 10–20 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2009
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Spesialpedagog, Logoped
Aldersintervall 4–16 år
Type test Reseptiv test for kartlegging av grammatisk forståelse hos barn og ungdom

Test for Reception of Grammar-2, TROG-2, er et instrument for vurdering av reseptiv grammatisk forståelse hos barn og ungdom. Testens konstruksjon begrenser andre kilder til forståelsesvansker, som f.eks. auditiv diskriminering, svakt ordforråd, begrenset korttidsminne med mere.

TROG-2 består av 80 flervalgsoppgaver fordelt på 20 blokker, hvor hver enkelt blokk måler en spesifikk grammatisk konstruksjon. Testmateriellet består av en stimulusbok med 4 bilder for hver oppgave, og oppgaven går ut på å peke på det bildet som tilsvarer en setning som blir lest opp høyt. Kun et av bildene er korrekt, mens de øvrige tre fungerer som distraktorer.

I tillegg til det kvantitative resultatet, hvor barnets sammenlagte resultat kan sammenlignes med jevnaldrendes, muliggjør TROG-2 gjennomføring av kvalitative analyser av barnets grammatiske vansker.

Det finnes dessverre en feil i både den norske og den britiske manualen når det gjelder beskrivelsen av den kvalitative analysen av testresultatet. Les mer om feilen her.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen, som har norske normer, er blitt oversatt og tilpasset norsk språk og norske grammatiske forhold ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Den norske manualen gir all den informasjonen som kreves for å kunne administrere testen samt tolke testresultatet.

I forbindelse med den norske normeringen av TROG-2 ble to av bildene (C2 og T3) i stimulusboken (Stimulus Book) byttet ut med nye bilder, da man i den norske prosjektgruppen vurderte at de to opprinnelige oppgavene (og dermed de tilhørende stimulusbildene) ikke fungerte tilstrekkelig bra på norsk. De to nye erstatningsbildene kan kjøpes separat og klistres inn på respektive sider i stimulusboken.

Om du tidligere har kjøpt den britiske versjonen av TROG-2 (inneholder bl.a. den britiske manualen og stimulusboken), trenger du kun å kjøpe den norske manualen, norske protokoller samt de to ovennevnte erstatningsbildene.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
TROG-2 Komplett
Varekode 0000000225810
kr 4 095,00
TROG-2 Manual, norsk
Varekode 0000000225830
kr 1 335,00
TROG-2 Protokoll, 25 stk.*
Varekode 0000000225820
kr 1 120,00
TROG-2 Erstatningsbilde, 2 stk.
Varekode 0000000225860
kr 90,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell