Dorothy Bishop

TROG-2

Test for Reception of Grammar - Second edition

Dorothy Bishop

TROG-2

Test for Reception of Grammar - Second edition
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 3 610,00
TROG-2 Komplett
Norsk Manual, Britisk Manual, Protokoll, 25 stk.*, Stimulus Book, Erstatningsbilde, 2 stk. Alt testmateriell pakkes i en veske.
Varekode 0000000225810
kr 1 175,00
TROG-2 Manual, norsk
Varekode 0000000225830
kr 985,00
TROG-2 Protokoll, 25 stk.*
Varekode 0000000225820
kr 75,00
TROG-2 Erstatningsbilde, 2 stk.
Varekode 0000000225860
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Type test
Reseptiv test for kartlegging av grammatisk forståelse hos barn og ungdom
Administrering
Individuell
Kompetansekrav
Autorisert Psykolog, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Spesialpedagog, Logoped
Tidsforbruk
10–20 minutter
Aldersintervall
4–16 år
Språkversjon
Norsk versjon, 2009

Test for Reception of Grammar-2, TROG-2, er et instrument for vurdering av reseptiv grammatisk forståelse hos barn og ungdom. Testens konstruksjon begrenser andre kilder til forståelsesvansker, som f.eks. auditiv diskriminering, svakt ordforråd, begrenset korttidsminne med mere.

TROG-2 består av 80 flervalgsoppgaver fordelt på 20 blokker, hvor hver enkelt blokk måler en spesifikk grammatisk konstruksjon. Testmateriellet består av en stimulusbok med 4 bilder for hver oppgave, og oppgaven går ut på å peke på det bildet som tilsvarer en setning som blir lest opp høyt. Kun et av bildene er korrekt, mens de øvrige tre fungerer som distraktorer.

I tillegg til det kvantitative resultatet, hvor barnets sammenlagte resultat kan sammenlignes med jevnaldrendes, muliggjør TROG-2 gjennomføring av kvalitative analyser av barnets grammatiske vansker.

Det finnes dessverre en feil i både den norske og den britiske manualen når det gjelder beskrivelsen av den kvalitative analysen av testresultatet. Les mer om feilen her.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen, som har norske normer, er blitt oversatt og tilpasset norsk språk og norske grammatiske forhold ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Den norske manualen gir all den informasjonen som kreves for å kunne administrere testen samt tolke testresultatet.

I forbindelse med den norske normeringen av TROG-2 ble to av bildene (C2 og T3) i stimulusboken (Stimulus Book) byttet ut med nye bilder, da man i den norske prosjektgruppen vurderte at de to opprinnelige oppgavene (og dermed de tilhørende stimulusbildene) ikke fungerte tilstrekkelig bra på norsk. De to nye erstatningsbildene kan kjøpes separat og klistres inn på respektive sider i stimulusboken.

Om du tidligere har kjøpt den britiske versjonen av TROG-2 (inneholder bl.a. den britiske manualen og stimulusboken), trenger du kun å kjøpe den norske manualen, norske protokoller samt de to ovennevnte erstatningsbildene.