Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Bayley-4

Digital versjonQ-global.

Nancy Bayley & Glen P. Aylward, 2023
Bayley Scales of Infant and Toddler Development - Fourth Edition
X

Spesifikasjoner

Digital plattform Q-global
Administrering Digital- eller papirversjon
Tidsforbruk 35–68 minutter (avhengig av barnets alder)
Språkversjon Norsk versjon
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Lege, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Spesialpedagog, Logoped
Aldersintervall 1–42 måneder (3 år og 5 måneder)
Type test Test for vurdering av grunnleggende utviklingsaspekter hos spedbarn og småbarn

Bayley-4 

Bayley-4 er et av de mest brukte standardiserte instrumentene for å vurdere grunnleggende utviklingsaspekter hos barn. Den norske versjonen av Bayley-4 består av oversatte og språklig tilpassede deler av den amerikanske originalversjonen. Normene er amerikanske og bygger på et utvalg med 1700 normalutviklede barn i alderen 16 dager til 42 måneder 30 dager. 

Testens struktur og innhold 

Skalaene i den norske versjonen av testen representerer «kjernen» i Bayley-4 og er relatert til problemer som kan oppstå i forbindelse med den tidlige kognitive, språklige og motoriske utviklingen.​  

Kognitiv skala består av én deltest: 

 • Kognisjon som kartlegger ulike aspekter ved kognitiv fungering blant annet sensomotorisk utvikling, utforskning og manipulering av gjenstander, objektkonstans, hukommelse, evne til begrepsdannelse, forløpere til eksekutive funksjoner og andre aspekter ved kognitiv prosessering.  

Språklig skala består av to deltester: 

 • Reseptiv kommunikasjon som kartlegger blant annet forståelsen av nonverbal kommunikasjon, utvikling av ordforråd, inkludert evne til å identifisere gjenstander og bilder som benevnes verbalt. 
 • Ekspressiv kommunikasjon som kartlegger blant annet førspråklig ekspressiv kommunikasjon som babling, gester, felles fokus og turtaking, og morfologisk og syntaktisk utvikling som evne til å buke toordssetninger og tempus.​ 

Motorisk skala består av to deltester: 

 • Finmotorikk som kartlegger finmotoriske ferdigheter assosiert med ulike håndgrep, perseptuell-motorisk integrasjon, planlegging av finmotoriske bevegelser og motorisk hastighet. 
 • Grovmotorikk som kartlegger stabilitet og bevegelse i armer, bein og kropp samt nevroutvikling. 

Bruksområder 

 • Identifisering av utviklingsforsinkelser hos barn. 
 • Planlegging og vurdering av tiltak. 
 • Diagnostisk verktøy som en del av et større testbatteri. 
 • Forskning. 

Hva er nytt i Bayley-4? 

Bayley-4 beholder det originale formatet til Bayley-III, men det er også kommer flere endringer i den nye versjonen: 

 • Forbedret og mer dekkende innhold i deltestene på tvers av aldersgrupper. 
 • Utvikling av et mer nyansert skåringssystem​ der barnets ferdighetsnivå vurderes på en trepunktsskala fra 0 (ferdigheten ikke til stede) til 1 (begynnende ferdighet) til 2 (mestring av oppgaven eller ferdigheten). 
 • Større involvering av omsorgspersonen i vurderingsprosessen ved å inkludere spørsmål om barnets ferdigheter som personen besvarer under testingen. 
 • Reduksjon av administreringstiden og forenkling av administreringen ved hjelp av blant annet flere kombinerte oppgaver og spørsmål til omsorgspersoner. 
 • Høyere grad av diagnostisk nøyaktighet og større klinisk relevans takket være et mer nyansert skåringssystem og flere enklere oppgaver. 
 • Nye amerikanske normer. 
 • Digital versjon på en nettbasert plattform Q-global for å lette administrering, protokollføring og skåring. 

   Fordeler med Bayley-4 

   • Gir en økt kunnskap om barnets kognitive, språklige og motoriske utvikling. 
   • Gir et nyansert bilde av barnets styrker og svakheter. 
   • Hjelper med å identifisere utviklingsforsinkelser hos barn. 
   • Mulighet til å tilpasse administreringen til det enkelte barnet. 
   • Mulighet til å følge utviklingen over tid for eksempel for å tilpasse eventuelle intervensjoner til barnets behov. 
   • Økt forståelse av barnets fungering basert på informasjonen innhentet fra omsorgspersoner under administreringen. 
   • Godt egnet for bruk i tverrfaglige vurderinger fordi de kognitive, språklige og motoriske skalaene kan administreres uavhengig av hverandre. 
   • Tilgang til en digital administreringsstøtte og digital skåring på Q-global, inkludert muligheten til å kunne generere resultatrapporter i PDF-format. 

   Administrering og skåring av Bayley-4 

   1. Tradisjonell administrering på papir og manuell beregning av resultater. 

   2. Digital versjon på Q-global: 

   • Manuell registrering der råskårene fra en papiradministrert test overføres til Q-global for videre automatisk skåring og digital rapportgenerering. 
   • Digital protokoll for å lette både administrering og protokollføring av testen. Automatisk skåring og digital rapportgenerering inngår også i den digitale protokollen. 

   Bayley-4 på Q-global

   Q-global er en nettbasert plattform som gjør det mulig både å administrere spørreskjemaer digitalt og skåre papirversjonen av våre instrumenter. Her finner du en kort bestillingsveiledning om hva som inngår i de ulike digitale produktene for Bayley-4:
   • Bestill "Komplett digital kombo på Q-global”  via fanen Papir/blyant for å få tilgang til følgende digitale produkter: 1 stk. Norsk digital manual, 25 stk. digitale protokoller og 1 stk. Amerikansk digital teknisk manual, følgende produkter i papirformat: 1 stk. Stimulusbok, 25 stk. Svarhefter Finmotorikk, 1 stk. Sjekkliste for tilfeldige observasjoner og 25 stk. Foreldreinformasjonsskjemaer, samt alt fysisk stimulusmateriale.
   • For å få tilgang til flere digitale protokoller, bestill: ”Digitale protokoller (inkl. rapporter) på Q-global”  via fanen Digital.
   • For å få tilgang kun til digital skåring av papirversjonen av Bayley-4, bestill: ”Lisens til digital skåring på Q-global i 1 år”  via fanen Digital.

   Merk at lisensen til digital skåring forutsetter at du må bruke protokoller i papirformat, og derfor trenger du også tilgang til dem for å administrere testen på riktig måte.

   Du bestiller digitale produkter via prislisten øverst på denne nettsiden. Etter at bestillingen er gjennomført, kommer du til en side hvor du kan registrere en ny eller eksisterende bruker på Q-global og på den måten koble det digitale produktet til riktig konto på plattformen.

   Du kan lese mer om våre ulike digitale produkter og hva de består av her. Du kan også klikke på symbolet (i) som finnes ved hvert produkt på prislisten for å finne mer informasjon om hva som inngår i produktet.

   Les mer om Q-global her.

    
   Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

   Grupperte produkter
   Produktnavn Ekskl. mva.
   Bayley-4 Komplett kit papirversjon
   Varekode 0000000229010
   kr 21 200,00
   Bayley-4 Komplett Digital Kombo på Q-global
   Varekode 0000000229050
   kr 19 500,00
   Bayley-4 Manual
   Varekode 0000000229030
   kr 3 000,00
   Bayley-4 Protokoll, 25 st
   Varekode 0000000229020
   kr 2 400,00
   Bayley-4 Svarhefte Finmotorikk, 25 stk
   Varekode 0000000229021
   kr 750,00
   Bayley-4 Foreldreinformasjonsskjema, 25 stk
   Varekode 0000000229022
   kr 750,00
   Bayley-4 Stimulusbok
   Varekode 0000000229060
   kr 3 900,00
   Bayley-4 Tilfeldige observasjoner, sjekkliste
   Varekode 0000000229061
   kr 150,00
   Grupperte produkter
   Produktnavn Ekskl. mva.
   Bayley-4 Digitale protokoller (inkl. rapporter) på Q-global, 25 stk.
   Varekode 0000000229053
   kr 2 400,00
   Bayley-4 Lisens til digital skåring på Q-global i 1 år
   Varekode 0000000229052
   kr 950,00
   Bayley-4 Digital Manual på Q-global
   Varekode 0000000229051
   kr 3 000,00
   Alle priser er eksklusive moms.