Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Bayley-4

Bayley-4

Snart er den nye skandinaviske versjonen av Bayley her!

Bayley-4 er en test beregnet på vurdering av grunnleggende utviklingsområder, herunder kognisjon, språk og motorikk hos barn opptil 3.5 år. Ved hjelp av Bayley-4 kan du identifisere eventuelle utviklingsforsinkelser og få informasjon i forkant av intervensjonsplanlegging eller tiltaksvurdering. Bayley-4 består av fem deltester; Kognisjon, Reseptiv kommunikasjon, Ekspressiv kommunikasjon, Finmotorikk og Grovmotorikk, og en Rapportering av atferdsobservasjoner.

Bayley-4 kan administreres på papir og deretter skåres manuelt. Digital skåring og rapportgenerering er også mulig på en nettbasert plattform Q-global. I tillegg kan testen administreres med digital støtte, også på Q-global. Det sistnevnte innebærer at systemet blant annet gir instrukser til oppgavene, holder orden på startpunkter, automatiserer reverseringsregler og regler for å avbryte, samt skårer serieoppgaver automatisk. Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.