ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Intelligens

Om intelligens

Begrepet intelligens har blitt definert på mange forskjellige måter gjennom tidene, og teorier om menneskets intelligens har hatt forskjellige utgangspunkt, for eksempel i utviklingspsykologi, nevropsykologi og kognisjonspsykologi. Forskere vektlegger ofte evnen til logisk og abstrakt tenkning, evnen til å erverve kunnskap og bruke den på en målrettet måte, og evnen til å tilpasse seg nye situasjoner.

For å gi et mål på intelligensnivå, eller kognitiv evne, bruker vi ofte evnetester. Testene består av et sett med items (spørsmål) som krever abstrakt tenkning og logisk evne, og som ofte er ordnet i kategorier som numeriske, verbale og spatiale.

Raven’s matriser er en internasjonalt anerkjent nonverbal generell evnetest som har vært brukt i over 70 år. Raven’s 2 er en revidert versjon som kan brukes i så vel kliniske som arbeidspsykologiske sammenhenger, og som er den internasjonalt aksepterte standarden for ”g-tester”. I tillegg til Raven’s 2 bruker psykologer ofte en av Wechsler-skalaene, WPPSI, WISC eller WAIS, for en mer omfattende vurdering av kognitiv funksjon.

Vil du vite mer om flere velkjente tester for vurdering av barns og unges kognitive evner, og hvordan du kan bruke dem i arbeidet? Klikk på lenkene nedenfor, eller ta kontakt med en av våre produktspesialister for å få en kostnadsfri presentasjon.

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.

top