ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Hukommelse

Om hukommelse

Hukommelsesproblemer kan ha ulike årsaker og komme til uttrykk på forskjellige måter. Hvis problemene er tilfeldige, benevnes de ofte som glemsel. Men en nedsettelse i hukommelsesfunksjoner kan i noen tilfeller komme av demens. Demens er en vanlig term for en rekke kroniske og ofte progressive sykdommer i hjernen som fører til tap av psykiske funksjoner som hukommelse, intellektuelle funksjoner og regulering av følelser. Symptomene omfatter også orientering i tid, afasi, dysgrafi, apraksi og agnosi. Eksempler på ulike demenssykdommer er Parkinsons sykdom, vaskulær demens og Alzheimers sykdom, hvorav den sistnevnte er den vanligste demenssykdommen. Risikoen for å utvikle demens øker kraftig med alderen.

En annen årsak til hukommelsesproblemer kan være hjerneskade. Skader på hjernen kan ha ulike årsaker og forskjellig alvorsgrad. Ervervet hjerneskade er en hjerneskade som oppstår som følge av sykdom eller ulykke, og som ikke er medfødt. Eksempler på dette er traumatisk hjerneskade forårsaket av vold mot hodet eller hjerneslag forårsaket av blødning eller infarkt. Skader i hjernen som oppstår hos fosteret eller spedbarnet under graviditeten eller i forbindelse med fødselen, benevnes som medfødt hjerneskade. Langvarig bruk av legemidler kan også gi opphav til permanente kognitive nedsettelser.

Hjerneskader kan ha flere konsekvenser for den rammede. Det kan blant annet føre til endringer i personlighet eller atferd og til depresjon, angst og problemer med oppmerksomhet, hukommelse, språk eller syn. For å kartlegge hukommelsesproblemer eller symptomer ved hjerneskader har vi flere tester som kan brukes som en del av en utredning:

Wechsler Memory Scale (WMS-III) er en test for vurdering av læring og hukommelse som kan brukes ved utredning av personer i aldersintervallet 16–89 år.

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) er et kort screeninginstrument som måler forskjellige nevrokognitive funksjonsområder, blant annet visuospatiale funksjoner og umiddelbar og utsatt hukommelse.

Vil du vite mer om andre nevropsykologiske tester og hvordan du kan bruke dem i arbeidet? Klikk på lenkene nedenfor, eller ta kontakt med en av våre produktspesialister for å få en kostnadsfri presentasjon.

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.

top