RBANS

Christopher Randolph, 1998
Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk 20–30 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2013
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Lege
Aldersintervall 20–89 år
Type test Screeninginstrument for vurdering av kognitive funksjoner

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status – RBANS (Randolph, 1998) er en kortfattet, individuelt administrert screeningtest for individer i alderen 20–89 år. RBANS måler oppmerksomhet, verbale ferdigheter, visuospatiale ferdigheter samt umiddelbar og utsatt hukommelse. Utviklingen av RBANS er basert på forskning på hvordan man kan måle individuelle nevrokognitive funksjonsområder på en pålitelig, rask og effektiv måte. Testen består av tolv deltester (i tillegg til en valgfri deltest) som det tar 20–30 minutter å administrere. RBANS har skandinaviske normer som ble samlet inn parallelt i Norge, Sverige og Danmark i løpet av høsten 2012 (N = 454).

RBANS kan fylle ulike funksjoner innen flere områder. Testen kan brukes alene, eller som en innledende screening for å vurdere om en mer omfattende nevropsykologisk utredning er nødvendig. Innen helsevesenet er RBANS brukt for å vurdere om det foreligger hukommelsessvikt eller demens, samt ved psykiatriske utredninger og rehabilitering. RBANS finnes også i to parallelle versjoner, noe som muliggjør oppfølgingstesting, for eksempel når man vil følge sykdommens progresjon eller forbedring.

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
RBANS Komplett
kr 3 910,00
RBANS Manual
kr 1 050,00
RBANS Protokoll A, 25 stk.*
kr 975,00
RBANS Protokoll B, 25 stk.*
kr 975,00
RBANS Svarhefte A, 25 stk.*
kr 670,00
RBANS Svarhefte B, 25 stk.*
kr 670,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell

Nedlastninger